Studenten op vertrek uit St Maarten. Archief foto The Daily Herald

Werkconferentie in Aruba belooft maatregelenpakket om studiesucces Caribische studenten te vergroten

De organisatoren van een werkconferentie die afgelopen week op de universiteit van Aruba het studiesucces van Caribische studenten besprak, zeggen dat zij een "ambitieus pakket met concrete en structurele maatregelen" hebben bedacht. De uitkomsten van de conferentie “Studiesucces Caribische studenten” worden volgend jaar januari aangeboden tijdens het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De conferentie volgde op berichtgeving enkele weken geleden dat meer dan de helft van de Curaçaose jongeren die in Nederland komen studeren hun studie niet afronden. Daardoor bouwen zij een hoge studieschuld op. Daarnaast weten deze studenten de weg in het Nederlandse systeem niet altijd goed te vinden, wat kan leiden tot schrijnende situaties zoals (dreigende) dakloosheid.

Meer dan de helft van de Caribische jongeren stopt met de studie, of haalt geen diploma binnen de studietermijn. De studieschuld van zo’n 50.000 euro, die blijft. De Nederlandse Ombudsman vindt de huidige situatie alarmerend en wil dat de overheid ingrijpt,” schreef het Caribisch Netwerk.

De werkconferentie, van 26 tot en met 28 september op Aruba werd georganiseerd door de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ die op verzoek van het ministeriele Vierlandenoverleg in 2021 de Regiegroep opgestart, met vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van de vier landen. De intentie was een plan van aanpak om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren. De conferentie bracht alle betrokken landen bij elkaar om een concrete aanpak te ontwikkelen, met ondersteunende programma’s zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. Functionarissen van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Nederland namen deel aan de conferentie.

De regiegroep gaat nu door onder de nieuwe naam ‘Strategic Education Alliance (SEA)’ , wat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende landen en hun desbetreffende onderwijspartijen. Zij houden zich al anderhalf jaar bezig met het verbeteren van Een groot deel van deze studenten maakt de studie in het buitenland namelijk niet af. De werkconferentie op Aruba is georganiseerd om concrete vervolgstappen te ontwikkelen.

Meerdere concrete en structurele maatregelen
De ondertitel van SEA is ‘A bright future for Caribbean Students’, een mooie toekomst voor Caribische studenten. Om die toekomst mogelijk te maken, is er volgens SEA onder meer een gezamenlijk strategisch plan nodig dat de onderwijsinfrastructuur voor het hoger en middelbaar onderwijs in het Caribisch gebied versterkt.

Daarnaast moet een gezamenlijk mobiliteitsprogramma de mobiliteit in het Koninkrijk op mbo, hbo en wo niveau mogelijk maken en wil SEA studenten op de eilanden beter voorbereiden op hun studiekeuze. Dat laatste door een Pre-Academic Year aan te bieden, maar ook door de inzet van moderne middelen, zoals apps en VR brillen. Alle aanbevelingen zijn terug te vinden op www.strategiceducationalliance.org.

Volgens SEA vraagt een structurele aanpak en verbetering van het studiesucces van Caribische studenten om een inzet en betrokkenheid van alle partijen die een aantal jaren zal duren. Daarom zal SEA aan het vierlandenoverleg vragen deze meerjarige inzet en het bestaan van SEA te bespreken en vast te leggen.

SEA zal de betrokken ministers van het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eveneens vragen te zorgen voor financiële steun en middelen én erop toezien dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk gerealiseerd worden.