Vinaida Sno # 2 van UCF | de kloof tussen burger en politiek verkleinen

Vinaida Sno, Geboren op 23 mei 1985 te Paramaribo, Leerkracht/ Coördinator in het PO, Wonende te Overdinkel, Overijssel. Nummer 2 op de lijst van Ubuntu Connected Front


Uit wat voor gezin kom jij en hoe heeft dat jouw dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloedt?

Mijn ouders verhuisden vanuit verschillende districten in Suriname naar de stad Paramaribo en ontmoetten elkaar op hele jonge leeftijd. Ik werd kort daarna geboren. Doordat mijn ouders tieners waren ben ik voor een groot deel door mijn grootouders van vaders- zowel als moederskant opgevoed. Dit heeft ervoor gezorgd dat mijn kijk op zaken verrijkt is met de ervaring van mijn grootouders. De overdragen kennis draag ik tot heden met mij mee en pas ik toe waar nodig.

Wat is jouw professionele achtergrond? Wat ben je in het dagelijks leven?

Mijn professionele achtergrond is die van het onderwijs. Ik ben leerkracht in het basisonderwijs. En ik doe nu de opleiding tot schoolopleider.

Wat was uw reden om de politiek in te gaan?

Mijn maatschappelijke betrokkenheid en drive om mijn mensen te helpen waarbij zij zich vertegenwoordigd voelen in het politieke machtscentrum.

Wat vind je van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland?

Deze moet, gezien de veranderende maatschappij, veel steviger worden. En dat is precies waar het hele Manifest voor NL Transformatie over gaat. www.ubuntuconnectedfront.nl

Wat ben jij voornemens daaraan te gaan doen?

Politieke bewustwording kweken en laten zien dat ook de mensen met die multiculturele achtergrond zich vertegenwoordigt zien in de 2e kamer.

Waar mogen we jou over vier jaar op afrekenen? Wat wil je dan zeker hebben bereikt?

Over vier jaar mag ik afgerekend worden als ik niet een start gemaakt heb om de onderwijsmethoden op onderdelen aan te passen omdat onderwijs op culturele diversiteit in een zo vroeg mogelijk stadium bij de jeugd bijgebracht moet worden.

We leven nu met COVID; het is bekend dat het zwarte mensen harder raakt. Uw mening daarover?

Onder voorbehoud van cijfers; dit zal tezamen met het systematisch en structureel achterstellen van mede-Nederlanders geminimaliseerd moeten worden. Zwarte mensen werken vaker dan gemiddeld in beroepen die veel risico’s lopen. Zij wonen vaker dan gemiddeld in slechte woonomstandigheden waardoor isolatie moelijker is. De toegang tot de zorg is voor zwarte mensen moelijker. COVID heeft al deze achterstellingen blootgelegd.

Gaat u het vaccin halen?

Ja, maar ik wil wel veel meer weten over het vaccin voor ik het neem. Ik vind het belangrijk dat wij niet te snel stappen ondernemen en er later spijt van krijgen. Over het vaccin mag er meer transparantie zijn.

Hoe belangrijk is meer kleur in de kamer?

Kleur in de kamer is een noodzakelijkheid om een representatief beeld van onze samenleving terug te zien. Mensen willen zich gerepresenteerd zien in de Tweede Kamer. Dat is nu niet het geval. Er zijn niet voor niets zoveel nieuwe partijen die nu deelnemen aan de verkiezingen.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer?

Dit krijgen wij door strategisch te stemmen en de kiezer meer invloed geven. Dat wil zeggen dat deze kiezer dan gebruik kan maken van een recente wetswijziging van het Burgerforum die het mogelijk maakt om een individuele stem uit te brengen op een kandidaat die lager op de lijst geplaatst is. Dit vergroot de kans dat die persoon wel met voorkeur van de kiezer in het machtscentrum kan komen. En er moeten natuurlijk goede kandidaten zijn met een goed verhaal, daarom ben ik er trots op om op nr 2 te staan van Lijst 29 UCF.

Het is bekend dat veel mensen uit Surinaamse, Antilliaans, Afrikaanse en andere immigrantengemeenschappen niet gaan stemmen. Mensen van Kleur herkennen zich niet voldoende in de politiek, hetgeen zich weer vertaalt in hun stemgedrag. Hoe inspireert u mensen om wel te gaan stemmen?

Dit doe ik door de mensen te vertellen wat de waarde en kracht van hun stem is. Wanneer mensen van kleur meer kennis hebben hierover en bewuster worden waarom zij wel moeten stemmen, nemen ze de stap vanzelf. Hiernaast wijs ik er ook op dat ik mij bewust verkiesbaar gesteld heb om verandering te brengen in deze kwestie.

Hoe zit het met de politieke betrokkenheid van deze mensen? Wat vindt u ervan? Mag het meer of minder? Hoe pakken we dat aan?

Die betrokkenheid  is er wel maar in onvoldoende mate om het verschil te maken. Nogmaals, representatie en herkenning gaat maken dat de betrokkenheid zal toenemen.

U zit bij Ubuntu Connected Front. Waarom juist deze partij?

Ik voel me thuis bij deze partij vanwege de filosofie. Ik kan mij vereenzelvigen met de filosofie en principes van het Ubuntuisme. Ik vind het belangrijk om kansen te creëren om die goede vertegenwoordiging van de samenleving in de 2e kamer te representeren.

Wat is uw politieke stijl? Bijvoorbeeld: wat is je strategie als je in een debat plots de feitelijkheden niet kent? Of, als blijkt, dat je (toch) helemaal geen standpunt hebt? Of, dat je standpunt niet goed onderbouwd is? Wat doe je dan?

Mijn stijl is passievol en confronterend maar tegelijk eerlijk zijn wanneer het standpunt nog niet gevormd kan worden.

Hoe ga je om met vragen van burgers / kiezers, die niet relevant lijken?

Goed luisteren en de kern van het probleem scherp krijgen.

Hoe ga je het verschil maken binnen de partij, in de campagne en uiteindelijk in de gemeenteraad?

De kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen en daarbij me met name te richten tot de groepen in onze samenleving die volwaardig Nederlander zijn en een bi-culturele achtergrond hebben.

 Hoe ga je om met emoties van kiezers?

Begripvol. Ik probeer altijd de mensen eerst te begrijpen en dan begrepen te worden.

We hebben het al over inspireren gehad. Maar nu in het algemeen? Kun je mensen inspireren? (en hoe doe je dat dan?)

Ja, vanuit het hart spreken en dichtbij mezelf blijven. Ik durf op te komen voor zaken waar anderen stil over zijn. Hiernaast probeer ik ook een voorbeeld te zijn voor anderen in de dingen die ik dagelijks doe.

Waarom moet ik op jou stemmen? Verkoop jou even aan me, kort en bondig.

Ik vraag de kiezer op mij Vinaida Sno kandidaat # 2 van lijst 29 Ubuntu Connected Front te stemmen omdat ik de kloof tussen de burger en de politiek wil verkleinen en daarbij me met name wil richten tot de groepen in onze samenleving die volwaardig Nederlander zijn en een multiculturele achtergrond hebben. Ik kan als jonge vrouw van Afrikaanse afkomst een ‘role model’ zijn voor jongeren. Zeker in het onderwijs is dat belangrijk.