Uwin Vyent wordt directeur NiNSee

Urwin Vyent wordt de nieuwe directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee). De nieuwe directeur die het roer overneemt van Antoin Deul, start per 1 februari 2018, schreef het bestuur van het instituut in een persbericht. 

"Het NiNsee bestuur is van mening dat er behoefte is aan een verbindende en slagvaardige bestuurder, met ruime (politiek-) bestuurlijke ervaring, kennis van het Trans-Atlantisch slavernij dossier, die goed op de hoogte is van de behoefte bij de verschillende doelgroepen én voldoende draagvlak kan genereren binnen brede lagen van de belanghebbende groepen en organisaties. Dhr. Vyent voorziet geheel in deze behoefte," staat in hetbericht.

Het zegt dat Vyent de in 2016 ingezette bestuurslijn van professionalisering van het NiNsee verder ter hand nemen. Intern zal hij zich ook toeleggen op het opstarten van de procedure voor de nieuwe voorzitter en verdere aanvulling van het NiNsee bestuur. Daarnaast zal hij starten met de verkenning voor de instelling van een redactieraad en de samenstelling van de werkgroep Herdenkingen.

Drs. Urwin C. Vyent (58) maakte sinds 2010 tot heden deel uit van het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Als stadsdeel bestuurder is hij verantwoordelijk geweest voor de stadsdeelportefeuille Economie, Kunst & Cultuur, Marktbeheer, Milieu en water, Reiniging, Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening (inl. WMO).

Na zijn doctoraalstudie Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij ook lid was van de Universiteitsraad, heeft hij onder meer gewerkt als manager van het jongerenwerk in Amsterdam Zuidoost en directeur van het cultureel- en debat Podium Kwakoe (tot 2010). Tussen 2005 en 2013 heeft Urwin Vyent in het kader van de 1 juli Herdenking, de Keti Koti maand en het Keti Koti festival een adviserende rol binnen het NiNsee gehad.