Het Traditioneel Gezag

Utrechtse Bigi Krutu van de Marrons een overweldigend succes

De Bigi Krutu van de Marron gemeenschap in Europa, die afgelopen zaterdag 11 maart 2023 werd gehouden in Utrecht, wordt door leden die het bijwoonden als een overweldigend succes bestempeld.

Afbeelding

logo Marron Platform

Het recent opgerichte Marron Plarform werd geproclameerd en de denktank van traditionele leiders en sleutelfiguren uit de Marron gemeenschap, wisselde ideeën uit voor een gesprek dat zij willen aangaan met premier Mark Rutte.

Na de excuses van de premier op 19 december 2022, waarin hij aangeeft dat dit niet eindigt op een punt maar een komma, is er bij de Marron gemeenschap de noodzaak en behoefte nog meer opgewekt, om na te denken over wat dit voor hen betekent.

Deze groepen die nazaten zijn van de Vrijheidsstrijders uit het slavernijverleden zijn altijd achtergesteld en wederom niet gekend in de aanloop naar de excuses en noch uitgenodigd aanwezig te zijn bij het uitspreken ervan die dag in het gebouw van het Nationaal archief.

Voor de nazaten van de tot slaafgemaakten in Suriname moet veel hersteld worden maar voor de Marrons is de noodzaak van herstel nog groter. Men wil niet langer rustig aan de zijlijn wachtend toekijken. Hiervoor is de denktank gevormd.

Afbeelding

Het bestuur van Het Marron Platform
Het bestuur van Het Marron Platform

Het Marron Platform, dat een overkoepelende functie heeft in het behartigen van de belangen van de Marrons. Die de samenwerking onderling en met andere groepen moet bevorderen. Ook moet vanuit dit platform kennisoverdracht plaatsvinden naar niet Marrons.

De oprichting van het Marron Platform was een opdracht van het traditioneel gezag. Het platform is opgericht als vereniging waarin alle Marron groepen, denk aan de Aukanisi, Saamaka, Matawai, Aluku, Paamaka en de Kwinti,  in het bestuur vertegenwoordigd zijn. De vereniging heeft ook op de Bigi Krutu met succes een begin gemaakt met de werving van betaalde leden en donateurs.


Topfoto toont Het Traditioneel Gezag