Ubuntu Connected Front: fundamentele herziening ipv symptoombestrijding

Politieke Partij Ubuntu Connected Front pleit voor een politiek waarin symptoombestrijding plaats maakt voor fundamentele herziening van systemen en structuren die vooruitgang en voorspoed belemmeren. De partij schrijft dat in een persbericht deze week, over haar Verkiezingsprogramma 2021-2025, getiteld “Manifest voor NL Transformatie: gelijkwaardigheid is een mensenrecht geen privilege”

“Het is ons ernst om de transformatie van systemen die belemmerend zijn voor duurzame- en voorspoedontwikkeling, voor vooruitgang en welvaart voor alle Nederlandse burgergemeenschappen ter hand te nemen,” schrijft Partijvoorzitter Regillio Vaarnold.

De partij roept om “verschillende vormen van rechtsherstel”, zoals een symbolisch voorschot van € 40.000 aan iedere meerderjarige nazaat van de tot slaafgemaakte gekidnapte Afrikanen voor de ‘geleverde’ onbetaalde (dwang)arbeid. “UCF wil een keurmerk voor een Racisme Vrije School en is voor een lerarenkorps dat berekend is op de taken. UCF pleit voor gratis water en energielevering voor gezinnen en alleenstaanden die niet meer in staat zijn om de eindjes aan elkaar te knopen.”

“Het mag ook niet zo zijn dat een ‘zwarte’ man uit Amsterdam Zuid Oost bijvoorbeeld, vijftien jaar korter leeft dan een ‘witte’ man uit Wassenaar. Of dat moeder- en babysterfte in Nederland het meest voorkomt bij ‘zwarte’ vrouwen en in het bijzonder van Afrikaanse afkomst. Die ongelijkheid is ook mede het gevolg van racisme maar om dat te begrijpen moet je dus meer inspanningen verrichten dan op audiëntie gaan bij de minister-president,” schrijft de partij.

Het hekelt dat ondanks Nederland een rijk land is, het aantal voedselbanken toch groeit. “Dat is merkwaardig als je bedenkt dat er op dit moment miljarden worden uitgetrokken om bedrijven en gehele sectoren tegen faillissement te behoeden als gevolg van de effecten van de Covid-19 pandemie. Wij zijn niet tegen het redden van bedrijven maar het is wel vreemd dat wij in 2030 het ‘zero hunger’ doel moeten hebben bereikt maar dat er op dit moment nog steeds sprake is van voedselvernietiging.”

UCF zegt dat in een goed functionerende rechtstaat waar alle fundamentele rechten en vrijheden van de mens worden gerespecteerd kan niet gedijen in een maatschappij met politieke-, bestuurlijke-, juridische-, economische-, financiële-, onderwijs- en gezondheidszorgsystemen die nog zijn gebaseerd op het koloniaal en eurocentrisch denken en van ‘verdeel en heers’.

“Want dat is precies de reden dat Nederland nog steeds kampt met allerlei vormen van racisme, raciaal- en etnisch profileren en ‘witte’ privileges. Mode begrippen als ‘inclusie’ en ‘diversiteit’ werken dan niet maar toch worden deze begrippen te pas en te onpas gebruikt als zijnde het tovermiddel voor gelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Diegenen hebben helaas niet begrepen waar gelijke kansen bij raciale sociale en economische gelijkheid nu werkelijk om gaat. Toch papegaaien ze elkaar allemaal na.”

“We zijn een partij voor Reparatory Justice en willen graag een Nationale Raad voor Reparatory Justice realiseren die wordt belast met bijzondere taken ter bestrijding van de effecten van het Nederlandse Slavernij- en Koloniaal verleden. Deze Raad moet zich gaan bezighouden met vraagstukken als Maangamizie en toegepaste Afrofobie, excuses volgens het principe van een gecoördineerde, gestructureerde samenhangende integrale aanpak.”

UCF werd in 2017 opgericht. Initiatiefnemers wilden inspelen op de roep voor meer kansen in de Nederlandse politieke arena voor mensen met een niet-westerse achtergrond en vooral met Afrikaanse roots. Mensenrechtenjurist en activist Vaarnold (46) werd afgelopen oktober benoemd als partijvoorzitter.