Afbeelding

scenefoto's Mark Bolk

The Story of Travis: broodnodige bijdrage aan de Nederlandse theatercanon

Met The Story of Travis, een nieuwe toneeltekst geïnspireerd door de Broadway klassieker A Raisin in the Sun van Lorraine Hansberry, leveren Well Made Productions en Theater Rotterdam een broodnodige bijdrage aan de meerstemmige Nederlandse theatercanon. "The Story of Travis: wat is verlangen zonder geloof in jezelf?" is een groot gemonteerd bi-cultureel verhaal voor een divers publiek, een artistiek team van vijf zwarte vrouwen,  een volledig zwarte cast en daarmee een unicum in het Nederlands theaterlandschap. Dit stuk gaat op 11 maart 2023 in première in Theater Rotterdam onder regie van Romana Vrede.

scenefoto's Mark Bolk

Travis Younger

Het is een familiegeschiedenis waarin, met de kracht van verhalen generaties bij elkaar worden gebracht en gehouden, en elke volgende generatie steeds meer een eigen stem krijgt. 
Als tiener verruilt de Amerikaanse Travis Younger -gespeeld door Ruurt de Maesschalck- zijn geboortestad Chicago voor een nomadisch bestaan. Hij wordt verliefd, krijgt kinderen en bouwt een nieuw leven op in Nederland. Op 78 jarige leeftijd keert Travis terug naar Chicago. Tijdens zijn bezoek aan zijn familiegraf blikt hij terug op zijn leven. Door herinneringen op te halen uit het verleden en in gesprek te gaan met familieleden, bereidt Travis zich voor op zijn overgang naar het hiernamaals.

Levendige en spirituele vertelling
Esther Duysker tracht met The Story of Travis middels een levendige en spirituele vertelling het belang van wat we van wie hebben meegekregen te onderstrepen. Welke valkuilen dit erfgoed met zich mee kan brengen, maar vooral ook welke enorm belangrijke kracht dit belang een mens kan geven in de bloei naar volle wasdom. 

Nu er met de maatschappelijke bewustwording van ons Westen en zeker ook hier in Nederland een tendens gaande is, waarin er ruimte voor het erkennen en ontmantelen van het ontnemen van de zwarte stem en het zwarte lichaam wordt geclaimd, voel ik nog meer de urgentie om de jongste generatie van onze families, uit liefde voor hen, te laten spreken. Het belang van het hebben van dromen, het laten gelden van je stem in een wereld die niet voor jou lijkt ingericht en het vinden van een huis. The Story van Travis behandelt de saillante thema’s van de Afrikaanse diaspora.

Romana zegt hierover:

Travis moest de uitkomst zijn van de dromen van zijn ouders, grootouders, de hele familie. Hij moest zijn zwart zijn ontvluchten. Het zwart wat onzichtbaar is, vaak beschuldigd wordt, niet erkend of geloofd wordt, in de steek wordt gelaten en gestolen is. Hij moest vrij zijn van zijn huidskleur want die heeft hem niks te bieden, zegt zijn familie. Maar, vraagt zijn kleindochter, wat is toekomst zonder achtergrond? Wat is streven zonder basis? Wat is verlangen zonder geloof in jezelf? 

The Story of Travis zal communiceren met taal in de breedste zin van het woord. We verstaan elkaar met klank, woord, lichaam, geba ar, beweging, stilte en muziek. Ik wil dat je als toeschouwer het totale spreken van ons hoort en voelt. Want dat is onze nalatenschap aan Travis en zijn nageslacht.’ 

Afbeelding

scenefoto's Mark Bolk

Howard Komproe, die Pa speelt benadrukt het belang van The Story of Travis:

Dit verhaal, over mensen van toen, verteld met alles wat we nu beschikbaar hebben, is een remix van jewelste. Jonge mensen zien dat ‘The struggle’ van alle tijden is. En de ‘Old Folks’ moeten weten dat hun strijd gezien is. Voorwaarts, met het verleden als gids…’ 

Dionne Verwey, die De Schrijfster speelt, vult aan:

Het gaat om het weergeven van de visies van de verschillende generaties. Die geven ons inzicht in denkwijzen die wij in deze tijd niet snel meer volgen maar wel voelen. De voorstelling betekent voor mij Ruimte. In ons theaterveld, binnen de canon. Het betekent thuiskomen, cultuur vieren. Het is nodig voor ons allemaal. Ongeacht afkomst, leeftijd, levensbeschouwing etc. We vieren het leven en de dood. Iets waar geen mens aan zal ontkomen.”


The Story of Travis wordt gespeeld door een vo lledig zwarte cast: Dionne Verwey, Howard Komproe, Jennifer Muntslag, Jetty Mathurin, Joy Wielkens, Ruurt De Maesschalck, Yamil Jones en Ritzah Statia.


 • 11mrt Rotterdam
 • 14 mrt Zwolle (1 speelbeurt)
 • 17 mrt Leeuwaren (1 speelbeurt)
 • 19 mrt Almere (1 speelbeurt)
 • 21 t/m 23 mrt Den Haag (3 speelbeurten)
 • 25 t/m 26 mrt Amsterdam (2/3 speelbeurten)
 • 31 mrt Gouda (1 speelbeurt)
 • 1 apr Dordrecht (1 speelbeurt)
 • 3 t/m 4 apr Utrecht (2 speelbeurten)
 • 5 apr Amsterdam (1 speelbeurt)
 • 8 t/m 9 apr Tilburg (2 speelbeurten)
 • 12 apr Deventer (1 speelbeurt)
 • 15 apr t/m 16 apr Haarlem (2 speelbeurten)
 • 18 apr Eindhoven (1 speelbeurt)

Credits
Tekst: Esther Duysker
Regie: Romana Vrede
Dramaturgie: Karim Ameur
Choreografie: Alida Dors

Decor 

Licht ontwerp: Niek Kortekaas
Geluidsontwerp: Ata Güner
Kostuumontwerp: Erik Bosman
Scenefoto's Mark Bolk

The story of Travis  is een co--productie van  Theater Rotterdam en Well Made Productions.