Gerald en Steven Vreden ontvangen hun prijs uit handen van Hedwig Verhoeven van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Stichting First Noble in de prijzen met heritage project Shared History of the World

 

Het project Shared History of the World van First Noble heeft op woensdag 7 juli 2021 de Gouden C gewonnen, de jaarlijkse prijs die door het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt uitgereikt aan een project dat zij ondersteunt.

In haar onderbouwing voor het gunnen van de prijs, schreef de jury: “Hier is mooi samengebracht wat de betekenis is van het verleden voor het heden en de toekomst. Dit project sprong eruit door de gelaagdheid en diepgang, maar ook door de creatieve manier om daarmee om te gaan. De mooie combinatie van erfgoed en technologie sluit didactisch aan bij de behoeften van de doelgroep om het zélf te doen met digitale middelen. Een prachtig samenhangend en puur project; héél sterk.”

In het Project Shared History van First Noble, konden jongeren met een Afrikaanse en Caribische achtergrond hun afkomst in digitale archieven en via interviews onderzoeken. De deelnemers kregen begeleiding bij hun onderzoek in het slavernijregister van het Nationaal Archief en leerden over interviewtechnieken en storytelling. Zo konden ze een verdiepingsslag te maken. De gevonden antwoorden op hun eigen vragen verwerkten ze in een zelfgekozen vorm: een korte film. Daarbij gebruikten ze motion capturing en andere 3D-technieken. Zo wekten ze het verleden tot leven en maakten ze op een originele manier nieuw erfgoedmateriaal voor volgende generaties.

Stichting First Noble, die wordt gerund door broers Gerald en Steven Vreden, schept kansen voor jongeren om hun talenten te ontplooien en op die manier hun maatschappelijke positie te verbeteren. Daarnaast organiseert de stichting culturele activiteiten om de professionalisering van makers en hun cultureel ondernemerschap te bevorderen. De stichting is een samenwerkingspartner van AFRO Magazine, die voor het project fungeert als media outlet.

“Shared History of the World maakt geschiedenis tijdloos,” schrijft het Fonds voor Cultuurparticipatie in haar persbericht over de Gouden C. Het zegt dat de winnaar van deze prijs een ambassadeur is voor cultuurparticipatie – mogelijkmaker onder alle omstandigheden – en een inspiratiebron voor andere culturele organisaties.

Het fonds was complimenteus naar First Noble toe. “Het afgelopen jaar had corona grote invloed op het al dan niet kunnen uitvoeren van plannen. Daarom ligt de nadruk dit keer op ‘een project dat zocht naar mogelijkheden’ in deze moeilijke tijd. Het is knap dat het in coronatijd lukte doelen te stellen en ook te halen. Een pre daarbij was dat de hele opzet al bestendig en veerkrachtig was, doordat het project zo goed gebruikmaakte van digitalisering.”

Het fonds zegt dat het project een veel grotere impact heeft dan alleen op de deelnemers zelf “Je raakt en beïnvloedt hiermee verschillende generaties. Mensen op alle niveaus kunnen er wat van leren. Het draait om een belangrijk, heel actueel thema, maar de organisatie is hier al langer mee bezig en kijkt ook vooruit. Al met al een geweldige manier om jongeren actief en enthousiast te krijgen voor erfgoed en cultuur – het laat zien dat jongeren zich daar wel degelijk voor interesseren. Gelukkig is het ook op te schalen, want dit smaakt naar meer.”

Jury Gouden C 2020

De winnaar van de Gouden C werd bepaald door een driekoppige, onafhankelijke jury:

  • Khalid Boutachekourt – voorzitter Raad van Toezicht Fonds voor Cultuurparticipatie
  • Mick Jansen – matchmaker Middelburg/Vlissingen, urban umbrella & artiest (video/muziek)
  • Sharina Gumbs - initiator van het project Re-fill your cup with authenticity: winnaar Gouden C 2019. Zij beoordeelde de projecten op innovatie, veerkracht en inspiratie.