Sterk en kwetsbaar tegelijkertijd

Amma Asante schreef geschiedenis als de eerste Nederlander van Ghanese afkomst in de Tweede Kamer. Toch noemt ze dat niet als haar grootste achievement. Wat die wel is?

Asante is de dochter van Samuel en Evelyn Asante, twee gelukszoekers uit Ghana. “Ze kwamen met lege handen naar Nederland 40 jaar geleden. Ze hadden maar een doel: een beter leven voor hun kinderen. Ik was de oudste. Op mij rustte dus de taak om die droom te verwezenlijken.  

Wat is voor mij actievement?

Achievement, (waarom hebben we hier trouwens geen degelijk Nederlands woord voor?), is het bereiken van een doel dat jij jezelf hebt gesteld met de wetenschap dat de weg ernaartoe zeer onbegaanbaar zou zijn. Onbegaanbaar omdat jijzelf misschien wel twijfelt of je het kan. Onbegaanbaar omdat jouw omgeving zegt dat het onmogelijk is.

Onbegaanbaar omdat niemand jou is voorgegaan en je dus niet kan afkijken van anderen hoe het moet. En dat je toch ondanks alles aan de weg begint. Tot je op een dag wakker wordt. Je staat op. Je kijkt achterom en ziet dat jij die weg met succes hebt bewandeld en jouw doel hebt bereikt. Tegen alle verwachtingen in. Dat is achievement. Het kan. Jij kan het. En je bent in staat anderen die datzelfde pad willen bewandelen, te helpen en tips te geven.

Mijn grootste achievement?

Dit vind ik echt een lastige vraag. Want ik heb er wel meer dan 1. Als ik moet kiezen dan neig ik naar de basis van al mijn achievement en dat is mijn overwinning van mijn eigen angst, twijfel en onzekerheid en het vermogen om mijzelf en mijn rol in de samenleving zelf te definiëren en te bepalen en mijn oren niet te laten hangen naar anderen. Want het was knokken om als zwarte vrouw, kind van twee gelukszoekers uit Ghana, die geen enkel voorbeeld had maar wel de opdracht meekreeg mijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Een witte samenleving die niet ingesteld en ingericht was op meisjes als ik.

Mensen vinden mij pittig. Sterk. Onafhankelijk. Autonoom. Dat klopt. Echter, ik ben niet zo geboren maar zo geworden. En dit is gelukt dankzij een mix van ouders die mij stimuleerden. Een karakter dat niet weet wat opgeven is.

En op latere leeftijd leerde ik naar binnen te kijken. Ik bekeerde tot het Christendom. Ik ging het gesprek aan met mijzelf en mijn schepper. Ik stelde vragen. Aan mijzelf en mijn schepper. En herdefinieerde mezelf opnieuw vanuit die nieuw opgedane kennis.

Ik werd sterk en kwetsbaar tegelijkertijd. Ik leerde mijn kracht kennen en mijn zwakke plekken. Misschien ben ik wel het meest trotse op het feit dat ik een selfmade woman ben. Een autonome selfmade woman. Met name in mijn werk.

Als ik met jonge mensen spreek en ze voelen zich door mij geïnspireerd om de politiek in te gaan, zich uit te spreken en een maatschappelijke rol op zich te nemen, dan ben ik stiekem wel een beetje trots. Dat vind ik een achievement.”


Amma Asante, Politicologe, is geboren in Ghana en getogen in Nederland. Ze is Voorzitter van de Landelijke Clientenraad, een wettelijk ingestelde overlegpartner voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, Sociale Verzekeringsbank en Vereniging van Nederlandse gemeenten. Voorheen was zij voor de PvdA Lid van de Tweede Kamer, woordvoerder Hoger Onderwijs en gemeenteraadslid in Amsterdam.