Simion Blom, nr 21 Groen Links. "Een economie voor de WIJ"

 Joan de Windt interviewde Simion Blom, kandidaat Tweede Kamerlid voor GroenLinks.


Simion Blom zit sinds 2014 in de Amsterdamse gemeenteraad. Hij heeft een gedreven stijl van politiek bedrijven. Nu doet hij een gooi naar een landelijke zetel.

Simion jij hebt gezegd dat Amsterdammers eigenaar moeten worden van de economie, dus niet enkel een paar rijpe kapitalisten, CEO’s en aandeel houders. Zijn daar al stappen in gezet?

Een groot deel van het geld dat wordt verdiend verdwijnt meteen in handen van aandeelhouders. We hebben economische groei gehad maar weinigen merkten daar iets van. Op dit moment is er sprake van grote ongelijkheid bestaan tussen mensen, de armoede en ongelijkheid zijn toegenomen. Ik vind dat onbestaanbaar, dat is niet te verdedigen.

Economie moet in handen komen van de gewone groepen Nederlanders: Community Wealth Building. Het moet een economie worden niet voor de IK, maar voor de WIJ. Amsterdam Zuidoost heeft de grootste economie van Nederland, daar wordt het meeste geld van Nederland verdiend. In een van de armste wijken, hoe kan dat? Wat willen wij daaraan doen? Er gaan steeds meer stemmen op om te verduurzamen.

Er moeten meer windmolens komen, gewone Nederlanders zouden ook aandeelhouder kunnen zijn van zo’n windmolen. Geef de mensen in arme wijken een aandeel zodat ze ook geld kunnen verdienen. De economische crisis die eraan komt zal de ongelijkheid nog groter maken. Richt investeringsfondsen op die investeren in bedrijven, zzp’ ers en maatschappelijke initiatieven. Met de kredieten kun je weer andere ondernemers financieren.

We komen met een incubator, een kraamkamer, want er zijn veel mensen met goede ideeën die iets willen doen aan duurzaamheid, opleiding, scholing, netwerk, dat gaan wij stimuleren. Al deze ideeën en initiatieven in en voor Amsterdam zul je straks moeten vertalen naar landelijk beleid. Vertalen naar het hele land is niet moeilijk. Het gaat vooral om de inspiratie. We hebben voorbeelden nodig dat de economie wel anders ingericht kan worden. Bewoners moeten eigenaar zijn van de economie. Juist in deze moeilijke tijden waarin de ongelijkheid nog gaat toenemen.

Het is mijn doel dit verhaal landelijk te vertellen, zodat iedereen kan profiteren van economische groei en niet alleen anonieme aandeelhouders.

Zal men in de kamer jouw ideeën omarmen?

Ik ga er had aan werken, wie kan er tegen zijn dat de Nederlanders eigenaar worden van hun eigen duurzame circulaire groene economie. Wie kan daar in vredesnaam tegen zijn?

Nou...dezelfde mensen die altijd al tegen zijn? Die denken dat als een grote groep mensen erbij wint, zij de kleine groep rijken, moet inleveren?

Dat dat geluid een plek krijg, dat kenmerkt mijn levenservaring waarbij men niet gelooft dat de Bijlmer, Schilderswijk en arme wijken wel vooruit kunnen komen. Het is het systeem dat dit in stand houdt. Ik groeide als jongetje onbewust op met de gedachte dat het aan de mensen zelf lag, aan hun achtergrond, de taal, het migrant zijn. It’s a lie.

Die leugen moeten we ontzenuwen. Je hebt heel veel kleine bedrijven en je hebt veel kleine ondernemers, geef ze een voorkeurspositie bij de inkoop van de overheid, bij gemeenten en bij de grote nationale en internationale bedrijven. Zodat zij ook kunnen verdienen en de knowhow en de ervaring krijgen. En geef voorrang aan bedrijven die groen, milieubewust en maatschappijbewust werken. Het is de eerste keer dat we Community Wealth Building introduceren in Nederland maar we zien dat het gewerkt heeft in het buitenland.

De aanpak van Community Wealth Building is eerder succesvol toegepast in de stad Cleveland in de VS en in de stad Preston in Engeland. In Preston is het aandeel van publiek geld dat terugstroomt in de lokale economie gestegen van 39% tot 75% wat heeft geleid tot veel lokale werkgelegenheid. Dit kan helpen zodat in migrantengemeenschappen zoals in de Bijlmer, Schilderswijk en andere wijken het geld ook aan de volgende generatie wordt doorgegeven en het geld ook binnen de gemeenschap blijft. We kunnen eigen wooncorporaties oprichten, we moeten het systeem ontmantelen.

Ik wil volksvertegenwoordiger zijn van alle Nederlanders met bijzondere aandacht voor mensen van kleur en/of met een migratieachtergrond. En ook de volksvertegenwoordiger van witte Nederlanders die de dupe zijn geworden van een neoliberaal agressief beleid. Veel mensen ervaren angst, voelen zich bedreigd, we zitten in hetzelfde schuitje maar worden tegen elkaar opgezet. Het is tijd voor moreel politiek leiderschap, nieuw leiderschap, we hebben genoeg van polarisatie en populisme.

Racisme, discriminatie en fascisme nemen steeds meer toe. Ik voel me steeds minder beschermd door de instituties die dat moeten doen. We moeten de regie in eigen hand nemen, want Nederland is van ons. Mensenrechten. Inclusiviteit, veelkleurigheid moeten wij centraal plaatsen in plaats van polarisatie, populisme en het aanjagen van angst. Ik denk aan economische bescherming, eigenaarschap, een economie van wij. Mensen moeten weer eigenaar worden. Ik kom zelf uit zo’n arme wijk, Ik weet wat er speelt en leeft.

Hoe ga je ervoor zorgen dat je dat contact blijft houden, dat je het als Tweede kamerlid niet te druk hebt en niet wordt ingekapseld?

Ik moet altijd toegankelijk blijven, dat geeft mij energie. Mensen hebben het gevoel dat ik een brugfunctie vervul tussen de gewone man, activisten, arme mensen en het beleid. Dat is de enige manier waarop ik energie krijg, contact met mensen.

Zo houd ik ook legitimiteit voor mijn werk in de politiek. Ik wil ook opkomen voor het multiculturele en het biculturele, maar ik wil ook de volksvertegenwoordiger zijn voor mensen in Friesland en in Maastricht en in Groningen. Ik heb zo meteen een gesprek met een mevrouw uit Groningen die een aantal duurzame boerderijen heeft.

Er zijn mensen die wel begrijpen dat duurzaamheid belangrijk is, dat je je grond niet moet uitputten maar gezond moet doorgeven aan de volgende generatie. En naar die mensen wil ik luisteren en hen een stem geven.

Even stiekem tussendoor. Ga jij het coronavaccin nemen?

Ik neig er wel naar het te gaan doen. Mijn gevoel neigt richting ‘ ja’. Ik vind dat we de mensen die het niet willen of niet begrijpen, niet moeten wegzetten als gekkies of wappies. Je moet ze serieus nemen. Wat doet de politiek niet goed genoeg, waarom wantrouwen mensen de overheid zo? Ik heb het wel met verbazing aangezien, hoe enorm groot dat wantrouwen is.

Waarom is meer kleur in de kamer belangrijk?

Meer kleur in de kamer is belangrijk omdat het gaat om de legitimiteit van de overheid. Het moet een afspiegeling zijn van je samenleving. Mensen herkennen zich niet in het beleid, daar moeten we ons bewust van zijn. Veel mensen van kleur gaan niet stemmen. Ze voelen zich niet gerepresenteerd. De Caribische Nederlanders, de mensen van Surinaamse, Afrikaanse en Marokkaanse afkomst vormen de groepen met de laagste opkomst bij de verkiezingen. Ik wil mensen echt

op het hart drukken dat zij de regie hebben en dat zij aan zet zijn. ik heb in Amsterdam gezien dat het wel echt verschil maakt. Ik heb in de gemeenteraad kunnen onderhandelen en voorstellen indienen. Men weet dat ik mensen vertegenwoordig die anderen minder goed kunnen bereiken. Zij hebben er geen contact mee. Dus luistert men als ik iets zeg, want men weet dat ik een grote achterban heb. Daarom is het belangrijk om te gaan stemmen, zodat je die politici die het wel proberen, steunt.

Ik sta op plek 21. Ik heb voorkeursstemmen nodig, zodat we kunnen laten zien, dat we er zijn. En het is ook in het belang van de partij. En het is in het belang van ons allemaal, zodat we Nederland duurzamer kunnen maken en ons verzetten tegen racistische politiek. Wij leven in een systeem dat racisme levend houdt, en we zien dat het ook nog wordt gefaciliteerd door politici. Kijk maar naar FvD , die hebben openlijk nazi-elementen en fascisme, in hun beleid. We hebben te maken met een hellend vlak en dit is het moment om in te grijpen. Het was altijd al duidelijk dat FvD racistisch was. Drie jaar geleden heeft hij uitgebreid gelunched met de voorman van KKK, om zich te laten ‘ inspireren’.

Die netwerken zijn internationaal en ook gelinkt aan Trump en machtige instituten, mensen met heel veel geld. Het zijn serieuze krachten in de VS, maar ook in Nederland, die uit zijn op chaos, soms zelfs rassenoorlog, om op die manier de orde te herschikken. Tenzij wij als Nederland zeggen: wij willen dit niet. En dat zeg je met je stem bij de verkiezingen.

Dan kunnen ze niet om ons heen. Op dit moment is onze handelspolitiek heel erg gericht op kapitalisme. In de praktijk dragen we als Nederland bij aan de ontbossing in Brazilië, waardoor inheemse volkeren worden verjaagd. Ik denk dat wij onze internationale handelspolitiek anders kunnen doen; een circulaire, duurzame, groene economie, waarbij we niet uitputten maar hernieuwen. Dat is anders dan wat we tot nu toe doen. Wij zijn als Amsterdam bezig als eerste stad ter wereld en die kennis willen wij exporteren. Dat is wat we ook voor ogen hebben.

Nederland heeft veel internationale aandacht gekregen. Wij willen ook het Caribisch deel van ons koninkrijk bijstaan met kennis om circulair en duurzaam te denken. De armoede in onze bijzonder gemeenten is heel groot. Hoe kan dat, binnen het koninkrijk? Laten wij een voorloper positie innemen. Suriname heeft ook de wens om te verduurzamen en het is broodnodig. We moeten afstappen van het idee dat huidige economie de enige en de juiste is. En met die kennisuitwisseling kunnen we ook geld verdienen als Nederland, zolang het maar binnen het kader is van mensenrechten en circulaire economie en het blijven hernieuwen van de aarde. Minder ik, meer wij.

Symbool voor verbinding

Een initiatief waar Simion bijzonder trots op is, is het slavernijmuseum dat in Amsterdam moet komen. Een commissie buigt zich momenteel over allerlei aspecten van het museum, inhoudelijk en anderszins, en komt in mei met een voorstel.

Het museum begint niet met de slavernij, maar met de West-Afrikaanse koninkrijken en beschavingen. Het eindigt ook niet met het afschaffen van de slavernij maar behandelt ook nog de periode van het kolonialisme en hoe dat heeft doorgewerkt op de ex-koloniën, op de psyche van de nazaten en dat van alle Nederlanders.

Simion: 

Waarom is het Slavernijmuseum belangrijk? Veel Nederlanders weten niets van deze misstand af. Het is belangrijk dat men daar kennis van neemt, ook van de West-Afrikaanse koninkrijken uit die tijd. Het is belangrijk voor het zelfvertrouwen van jongeren en voor het denken over racisme. Nederland is daar zeker bij gebaat, want ook witte mensen profiteren van een samenleving zonder racisme. Excuses van de Nederlandse regering vormen een symbolisch standpunt om institutioneel racisme bij de wortels aan te pakken. Met het aanbieden van excuses voor ons gezamenlijk slavernijverleden geeft de Nederlandse regering een krachtig en gedurfd signaal af. Een signaal voor verbinding.