Afbeelding

raoul

Raoul White wil Zuidoost met een factor 4 vertegenwoordigen

Raoul White (GL/PvdA), bestuurder van Stadsdeel Amsterdam Zuidoost is in de auto onderweg naar huis aan de vooravond van de verkiezingen, wanneer hij hem eindelijk aan de lijn krijgen. De voormalig directeur van Swazoom vertelt dat hij een paar jaar geleden de stap naar de politiek waagde, omdat hij voelde dat hij bij de welzijnsorganisatie uit zijn jas aan het groeien was.

“Ik wilde meer doen voor de doelgroep en dat kon het best vanuit de bestuursfunctie,” zegt hij.

“Ben je de doelgroep dan ontgroeit dat je nu de stap doet naar de Tweede Kamer?,” vragen wij ... hij gaat de vraag niet uit de weg.

“Nee,” corrigeert hij. “Men was bij de partij op zoek naar wat iemand als ik kon brengen naar de verkiezingen en ik wilde helemaal niet weg uit mijn huidige functie. Maar men kon me overtuigen dat ik de doelgroep met een factor 3 en zelfs 4 kan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.”

De doelgroep: de bewoners van Zuidoost en soortgelijke wijken in Amsterdam en andere steden overal in Nederland. “Ik ben in Zuidoost ik opgegroeid en daar is mijn hart. Voor die mensen wil ik het doen. In Zuidoost, mensen in West. In Oost, maar ook in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en zo voort.”

White noemt zijn speerpunten: de basis moet op orde komen, gelijkwaardigheid verdient aandacht, er moet gewerkt worden aan klimaatrechtvaardighied, en de uitwerking van wat komt “achter de komma.”

Hij vertelt: “Een groot deel van deze mensen in mijn doelgroep heeft het moeilijk. Ze hebben het nodig dat de basis op orde komt. Dit zijn mensen die het einde van de maand niet halen omdat ze meer uitgaven hebben dan inkomsten. Mensen met kinderen die te maken hebben met onderadvisering. Alles is duur en als je dan geen geld hebt om het eind te maand mee te halen, leef je onder het bestaansminimum,” zegt hij.

“We moeten institutioneel racisme aanpakken; neem als voorbeeld de toeslagen affaire. En ook kinderopvang moeten we weer betaalbaar maken, want teveel mensen verdienen niet genoeg, maar kunnen niet méér gaan werken omdat ze zich geen opvang kunnen veroorloven."

White

White wil zich in de Tweede Kamer gaan inzetten dat bijvoorbeeld het minimum uurloon van 11,75 euro naar 16 euro gaat of zelfs nog hoger. White: “Dat betekent dat mensen meer geld in hun zak houden. En de overheid moet een grotere rol pakken met betrekking tot huisvesting. Ik ben voorstander dat de overheid zich die verantwoordelijkheid gaat toe-eigenen; er is te veel overgelaten aan particulieren. En creëer bijvoorbeeld basiswoningen die mensen kunnen intrekken wanneer ze in problemen komen en die ze dan ontruimen wanneer ze weer op poten zijn, zodat die woning dan weer vrijkomt voor anderen.”

De GroenLinks/PvdA kandidaat wil zich ook sterk maken voor de uitwerking van wat komt “achter de komma”, zoals de koning zei toen hij excuses aanbood voor de trans-Atlantische slavenhandel. “1 juli moet een nationale dag worden. En we moeten ook kijken naar hoe het op de eilanden geregeld is. Ook daar hebben de mensen recht op een waardige herdenking en verwerking van het gezamenlijke verleden. En er moet een slavernij museum komen, niet alleen in Nederland, maar ook op de eilanden en in Suriname.”

Het onderwijs moet daarop ingericht worden.

“De gedeelde geschiedenis moet terug te zien zijn in de schoolboeken. En niet alleen voor Zwarte kinderen, maar ook voor witte kinderen. Ook zij moeten weten wat de gedeelde geschiedenis is, zodat ze begrijpen waarom we ons anders moeten verhouden naar elkaar. Ze moeten in de boeken kunnen leen wie onze helden zijn, zoals De Kom en Tula en de vele anderen. Waarom wij ook trots zijn op ons verleden."

White beantwoordde ook nog de volgende vragen:

Je staat op plek #21 op de lijst voor GroenLinks/PvdA. In de peilingen staan jullie op 24 zetels. Dat ziet er goed voor je uit, toch?

Toen ik een aantal maanden geleden werd gevraagd om mij kandidaat te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen door GroenLinks voelde ik mij erg vereerd. Dat ik op plek 21 werd gezet had ik toen ook nog niet verwacht, maar het is een mooie plek, waarbij er inderdaad een kans is dat ik naar de kamer ga.  Wat betreft de peilingen schommelt het aantal zetels, en wacht ik rustig af tot 22 november. Of nou ja, rustig… we zijn natuurlijk wel hard campagne aan het voeren om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om te gaan stemmen!

Wat heb je als dagelijks bestuurder in Amsterdam Zuidoost voor GroenLinks in de afgelopen anderhalf jaar bereikt

Ik ben erg trots op onze bewoners en mijn collega’s in Zuidoost. Wat we met het bestuur en de raad voor elkaar gekregen hebben is niet zomaar iets. Daarnaast ben ik ook erg blij met het feit dat we niet alleen als gemeente beleid hebben gemaakt, maar echt met de bewoners in de wijk samen projecten hebben opgepakt. Een voorbeeld hiervan is het initiatief “mannen aan zet”.. Het beeld van de trotse vader met de kinderwagen is nog niet vaak genoeg te zien in Zuidoost, en helaas zijn vaders nog te vaak afwezig in de opvoeding van de kinderen. Uit eigen ervaring weet ik wat voor grote invloed de aanwezigheid of afwezigheid van je vader op je kan hebben. Om die reden zijn we samen met de community dit project gestart, met het doel de vaderbetrokkenheid te vergroten, mannenemancipatie!

Raoul White

Wat zou jouw mogelijke overstap naar de Tweede Kamer voor Zuidoost betekenen?

Alhoewel ik als bestuurder zal verdwijnen, twijfel ik er niet aan dat mijn positie overgenomen zal worden door iemand met minstens zoveel hart voor Zuidoost! Daarnaast ga ik mij in Den Haag heel hard maken voor bestaansrecht, betaalbaar wonen, het verhogen van het minimumloon. Dit zijn allemaal zaken waarvan ik weet dat deze in Zuidoost ook een positief effect zullen hebben.

Welke andere ervaring neem je mee?

Wat ik niet zal vergeten is de kracht en vreugde van de mensen in Zuidoost. De cultuur is hier echt om samen de schouders eronder te zetten en oplossingen te bedenken die soms best onconventioneel zijn. Dit maakte voor mij ook dat Zuidoost niet alleen een hele leuke plek was om te werken, maar ook een hele leerzame, ik heb er niet voor niets bijna 20 jaar gewerkt!  In Zuidoost heb ik geleerd om altijd optimistisch te blijven, een oplossing is altijd nabij, hoe lastig de situatie soms ook is. Deze levensles zal ook in Den Haag nog goed van pas komen. 

Waarom heb je voor GroenLinks gekozen?

Wat ik belangrijk vind is dat er een sterke nadruk ligt op de lange termijn visie, dat geldt voor bestaanszekerheid, het klimaat, maar ook het betrekken van jongeren, dat is toch de nieuwe generatie. Bij GroenLinks kreeg ik hier een heel positief gevoel bij.

GroenLinks en PvdA doen dit jaar voor het eerst mee met een gezamenlijke lijst. Wat gaat dat veranderen?

We zijn één links blok. Het maakt ons echt sterker door samen te strijden voor de thema’s die wij belangrijk vinden, zoals bestaanszekerheid, gelijkheid en klimaatrechtvaardigheid! 

Welk verschil ga jij maken binnen deze partij?

Ik weet wat er speelt, ik heb ervaring vanuit de wijk en ik weet hoe ik mensen kan verbinden om samen resultaten te boeken. 

Wat hoop je in de Tweede Kamer te kunnen bereiken? 

Ik heb vier thema’s die mij aan het hart gaan en waarop ik mij wil focussen, namelijk bestaanszekerheid, gelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en achter de komma. Voor alle punten ga ik mij inzetten in de kamer. Ik hoop dat we voor achter de komma concrete stappen kunnen zetten zodat we samen kunnen gaan herstellen. Er moet meer aandacht komen over het slavernijverleden in het onderwijs, musea in Nederland en het Caribisch gebied,  en natuurlijk het vieren van keti koti op 1 juli, dat een nationale vrije dag moet worden. Daarnaast hoop ik dat ik ook echt de stem van de mensen kan vertegenwoordigen. Ik zeg altijd: niet over de mensen, maar met de mensen. Dit zie ik nu in het beleid nog te weinig terug, en dat zou ik graag willen veranderen.

Mensen uit afro gemeenschappen gaan vaak niet stemmen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het opkomstpercentage juist onder deze groepen hoger wordt?

Mensen gaan vaak niet stemmen omdat ze het vertrouwen in de politiek zijn verloren. Als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd met het toeslagenschandaal en ook de afhandeling van de gaswinning in Groningen, dan kan je dat de mensen niet kwalijk nemen. Ik ben ook diep teleurgesteld in de politiek van de afgelopen jaren. Echter, we moeten door. Je kunt je niet met de politiek bemoeien, maar de politiek bemoeit zich wel met jou! Ik probeer de mensen op straat dan ook te overtuigen om altijd te stemmen. 

Wat is de grootste uitdaging waar we voor staan? En wat ga jij hieraan doen?

Bestaanszekerheid. Mensen hebben moeite om rond te komen, en dat heeft invloed op alle aspecten van je leven. We gaan ons daarom meteen inzetten voor een verhoging van het minimumloon, het verlagen van de zorg lasten en betaalbaar wonen weer vol op de agenda zetten!

Raoul White met zijn campagneteam
Raoul White met zijn campagneteam

Waarom moeten mensen op jou stemmen?

Ik denk dat mijn kracht als bestuurder zit in mijn brede ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Vanaf mijn eerste baan als jongerenwerker tot het afgelopen jaar als dagelijks bestuurder in Zuidoost, heb ik de problematiek waar mensen door geraakt worden, van dichtbij meegemaakt. Of het nou het schandaal met de toeslagen is, het gediscrimineerd worden wanneer je voor baan solliciteert, of niet kunnen rondkomen door de inflatie. Het zijn allemaal problemen die spelen in Zuidoost. Het is daarom ook dat ik denk dat ik in Den Haag echt het verschil kan maken. Ik weet wat er speelt in de wijk, en bij mensen thuis, en ik weet wat we moeten doen om de situatie te verbeteren! Zoals ik eerder al zei: niet over de mensen, maar met de mensen. Samen maken we verandering mogelijk. Daar geloof ik in.