Afbeelding

De Governor De Graaf school

De Governor De Graaf school 

Petitie om koloniale naam te verwijderen van middelbare school op St. Eustatius

Op St. Eustatius is door een onderwijzer een petitie gestart om de enige openbare school op het eiland, die genoemd is naar gouverneur Johannes de Graaff, te ontdoen van haar koloniale naam. En de kinderen van het eiland moeten daar inspraak in hebben, vindt de onderwijzer.

"Johannes de Graaff was een slaveneigenaar; de ergste in de geschiedenis van het eiland. En hij speelde een rol bij het instellen van de slavernij op ons eiland. Zijn daden leidden tot de plundering van Sint Eustatius door de Britse admiraal Rodney, en het waren onze tot slaaf gemaakte voorouders die de dupe waren van dit lijden,” schrijft Urisha Blake in haar oproep.


De petitie om de Governor De Graaf school te hernoemen, is hier te lezen en te ondertekenen


Johannes de Graeff, ook Johannes de Graaff (1729-1813), gouveneur van Sint Eustatius
Gouveneur Johannes de Graaff (1729-1813)

Wikipedia bevestigt wat de onderwijzer schrijft. De website zegt dat De Graaff door allerlei snode handelingen, de grootste grondbezitter van het eiland werd, met ook de meeste tot slaaf gemaakte Afrikanen.

"Johannes de Graaff (1729 - 1813) … was een van de rijkste planters en kooplieden van het eiland. Lodewijk van Bylandt, de schout-bij-nacht, schrijft, dat De Graaff velen van zich afhankelijk heeft gemaakt door het geven van geld op hun plantages. Zijn strategie was om weduwen van planters in het onderhoud te voorzien, met als voorwaarde dat na overlijden van de weduwe de plantage zijn eigendom zou worden,” staat er op de kenniswebsite.

In haar petitie roept initiatiefnemer Blake, leden van de Statiaanse gemeenschap op om “een belangrijke kwestie aan te pakken die betrekking heeft op de enige openbare school van ons eiland”

Ze schrijft: “Hoewel het van cruciaal belang is om historische figuren en hun bijdragen te erkennen, is het net zo belangrijk om de volledige reikwijdte van hun daden te erkennen, vooral wanneer ze hebben deelgenomen aan verwerpelijke activiteiten zoals slavernij.

In 2024 moeten we rekening houden met de impact van de namen die we kiezen voor onze openbare instellingen, vooral de scholen waar onze kinderen onderwijs krijgen. De naam van de school speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van de waarden en idealen die onze kinderen met zich meedragen terwijl ze opgroeien. We kunnen hen niet onbewust leren respect te hebben voor iemand die heeft deelgenomen aan de onmenselijke praktijk van de slavernij.

Daarom ben ik van mening dat we de naam van de school moeten veranderen, en bij deze verandering moet onze hele gemeenschap betrokken zijn. De kinderen van Statia moeten inspraak hebben bij het kiezen van een nieuwe naam, een naam die onze gedeelde waarden en ambities voor een betere toekomst weerspiegelt. Dit proces kan op zichzelf een waardevolle educatieve ervaring zijn, waarbij we onze kinderen leren hoe belangrijk het is historische onrechtvaardigheden te erkennen en recht te zetten.

Samenvattend moet de naam van onze enige openbare school worden veranderd om ervoor te zorgen dat deze in lijn ligt met de principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusiviteit die ons dierbaar zijn. Laten we als gemeenschap samenkomen om deze verandering te bewerkstelligen, en onze kinderen een actieve rol laten spelen bij het vormgeven van de toekomst van hun onderwijs. Het is door dergelijke acties dat we kunnen streven naar een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving voor iedereen.