Afbeelding

Kemo Camara

OMEK Summit x Africadelic: Eenheid in een diaspora

Door Kimberly Jansen 

Our power to create change lies in our ability to connect and collaborate."

Wijze woorden van Kemo Camara, oprichter van OMEK. Met zijn jarenlange ervaring als community organizer in de Verenigde Staten van Amerika en Europa bouwde hij een platform dat verbinding en samenwerking tussen mensen uit de Afrikaanse diaspora stimuleert en bevordert. Van 25 tot 29 mei brengt hij middels de OMEK Summit x Africadelic de diaspora online en live in Amsterdam bijeen door middel van paneldiscussies, workshops, optredens, filmvertoningen en netwerk events. Hij zorgt voor verbinding; iets wat hard nodig is in een verdeelde diaspora.

Kemowerd geinterviewd door KImberly Jansen. Zij vertelt: "Tijdens mijn minor aan de University of Minnesota volgde ik een vak over sociale en intellectuele bewegingen binnen de Afrikaanse diaspora. Een verhitte discussie laaide op tussen hen die afstamden van tot slaafgemaakten en hen die recentelijk vanuit Afrika waren geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Beide Afro-Amerikanen en beide behorend tot de Afrikaanse diaspora, maar laatstgenoemde groep voelde zich de ‘real Africans.’ Maar zijn de afstammelingen van tot slaafgemaakten niet echte Afrikanen? Wat zijn ze dan?"

Kemo’s definitie van de Afrikaanse diaspora geeft betekenis aan wat er destijds in de les gebeurde. Een diaspora is een groep mensen die enige verbondenheid heeft met een specifiek land of gebied.

Hij onderscheidt hierin een klassieke en hedendaagse diaspora. De klassieke heeft betrekking op hen die door slavernij uit het continent zijn weggerukt en de hedendaags op hen die de afgelopen decennia zijn gemigreerd.

"Dit verschil zou echter geen oorzaak van verdeeldheid moeten zijn. Daarentegen moet het iets zijn dat we omarmen en vieren. Het gaat om de verbinding die we allemaal hebben met het Afrikaanse continent; daar waar onze voorouders vandaan komen. Dit neemt niet weg dat men Surinamer, Curaçaoënaar of Braziliaan is. Het benadrukt enkel dat het continent de bron is. Als men deze connectie begrijpt is het onderscheid tussen de klassieke en hedendaagse diaspora niet relevant; we were all Africans before we became anything else. 

Het is ontzettend belangrijk om onszelf te onderwijzen en meer bewustzijn te creëren omtrent onze gedeelde geschiedenis en het spel dat gespeeld wordt om ons uit elkaar te drijven. In onze leerreis moet de focus niet enkel liggen op (de gevolgen van) slavernij, maar juist ook op onze rijkdom daaromheen.

Hoe was het continent voordat het werd binnengevallen? Op de schouders van welke Afrikaanse grootheden staan we? Wat doen we met de fakkel die zij aan ons hebben doorgegeven? Wat doe jij er zelf mee?"

OMEK Summit Africadelic

OMEK en de OMEK Summit x Africadelic bieden de tools om met dergelijke vragen aan de slag te gaan. De summit vergroot ons bewustzijn, onderwijst en informeert de community over onze krachten en mogelijkheden en brengt mensen bijeen die hetzelfde pad bewandelen. Collectief leren van het verleden en profiteren van het heden zal leiden tot een succesvolle toekomst. De summit gaat over het samenbrengen van de klassieke en hedendaagse diaspora, over de focus op ons gedeeld erfgoed, over het continent en zijn mensen. 

Vier en leer online en live in Amsterdam mee van 25 tot 29 mei. Meer informatie en het volledige programma is te vinden op de website: https://www.africaday.events/