Afbeelding

scholenontbijt

Nog enkele plekken beschikbaar voor Keti Koti-scholenontbijt

Dit jaar vindt het educatieve Keti Koti-scholenontbijt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023 en er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor scholen.

Het Keti Koti-scholenontbijt is een programma ontwikkeld door Imagine IC en Studiomeiboom voor leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende Amsterdamse stadsdelen. Tijdens het Keti Koti-scholenontbijt ontmoeten leerlingen van basisscholen uit de verschillende stadsdelen elkaar en staan ze samen stil bij de betekenis van Keti Koti, voor anderen en voor henzelf.

Gedurende het programma leren de leerlingen elkaar kennen en wisselen ze kennis, emoties en betekenissen van Keti Koti met elkaar uit. Centraal staat de lesmethode 'emotienetwerken' ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie. En het ontbijtbord dat gemaakt is door Studiomeiboom ter gelegenheid van het Keti Koti-ontbijt op 1 juli 2013 voorafgaand aan de herdenking van 150 jaar Afschaffing Slavernij in Suriname en de Antillen. Tijdens het ontbijt zullen studenten van het ROC Amsterdam en de Reinwardt Academie helpen met productionele en educatieve werkzaamheden.

Voor de uitwisseling zijn er nog een aantal plekken over voor scholen uit Amsterdam (Nieuw-) West, Centrum en Noord. Wegens grote interesse gaat inschrijven op basis van wie het eerst komt…

Imagine IC is een plek voor gesprek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Het is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Erfgoed vertelt wie we samen zijn en wie we willen worden en daarom heeft iedereen daarin een stem.

Dit jaar vindt het ontbijt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023. Voor meer informatie over Keti Koti of Imagine IC bezoek http://www.imagineic.nl of op Instagram of Facebook.

Direct aanmelden voor het ontbijt kan via de volgende link naar het inschrijfformulier.


Noot van de organisatoren:

Keti Koti betekent, vertaalt uit het Surinaams, ‘Ketenen Gebroken’. Deze naam verwijst naar de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Jaarlijks vindt er op 1 juli een herdenking van deze gebeurtenis plaats bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. In datzelfde park vindt op die dag ook het Keti Koti-festival plaats, waar vrijheid, gelijkheid en verbondenheid worden gevierd.

Voor velen is 1 juli een dag om stil te staan bij het verleden en om naar de toekomst te kijken. De Trans-Atlantische slavenhandel en de afschaffing ervan zijn deel van onze Nederlandse geschiedenis. Tegelijkertijd horen en zien we om ons heen hoe dit verleden doorwerkt in ons dagelijks samenleven. Denk aan racisme en discriminatie, de anti Zwarte Piet acties en debatten, maar ook aan de Black Lives Matter-beweging. Echter, hoe wij dit verleden in het heden beleven hangt in hoge mate af van wie we zijn: welke kleur we hebben en welke naam, of we nazaten van tot slaaf-gemaakten zijn, wie we kennen, waar we naar school zijn geweest en wat we verder in het leven hebben meegemaakt. Bij deze meerstemmigheid willen we tijdens het Keti Koti-scholenontbijt stilstaan met kinderen. We willen Amsterdamse basisschoolleerlingen deelgenoot maken van de beleving van anderen, vanuit de wens dat zij zich meer bij elkaar betrokken (gaan) voelen. Hedendaags samenleven vraagt om ontmoeting voorbij je eigen bubbels. Bewustwording van je eigen positie, begrip voor elkaars emoties en standpunten en ook nieuwe netwerken in de stad kunnen hieruit ontstaan. Dat doen wij door middel van kinderen uit verschillende stadsdelen, en dus ook verschillende belevingswerelden samen te brengen tijdens het ontbijt.


Met dank aan: Fonds voor Cultuurparticipatie, Emerald Social Return Fund Amsterdam en de Reinwardt Academie, ROC Amsterdam en Mocca.