NiNsee: voetbalracisten voor de rechter

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) wil strafrechtelijke vervolging van de mensen die zich schuldig maken aan racistitische uitlatingen.

Het instituut zei deze week in een persbericht ingenomen te zijn met de snelle actie van Ajax om een stadionverbod op te leggen aan de man die afgelopen zondag in de Amsterdam ArenA een pop van Feyenoord goalie Kenneth Vermeer verhing, en de veroordeling die zowel Ajax als Feyenoord hebben uitgesproken over deze vernederende actie. Maar het instituut wil hardere straffen. “Het NiNsee dringt aan bij dergelijke acties van daders de strafrechtelijke weg te volgen en hiervoor verantwoording te laten afleggen bij het Openbaar Ministerie en de rechter.”

NiNsee is de zoveelste organisatie die zich uitgesproken tegen de recente gevallen van racisme op voetbalvelden. “Dit is onacceptabel!” schreef het instituut in een verklaring eerder deze week. NiNsee zegt zich ernstig zorgen te maken over het incident afgelopen zondag en de negatieve bejegening door supporters van ADO Den Haag jegens speler Ajax Riechedly Bazoer enkele weken geleden.

“Helaas moeten wij constateren dat dit fenomeen zich niet beperkt tot het professionele voetbal maar ook evident is in het amateurvoetbal. Dit baart ons ernstig zorgen,” schrijft het instituut. “Het NiNsee verwerpt iedere vorm van anti-zwart racisme, discriminatie en uitsluiting en is van mening dat daarvoor in Nederland geen plaats is. De zwarte gemeenschap vormt een onlosmakelijk en belangrijk deel van de Nederlandse samenleving en dient dan ook als zodanig behandeld en bejegend te worden. Ook zij moeten zich binnen de Nederlandse samenleving veilig blijven voelen.”

Het instituut zegt te begrijpen dat er in het professionele voetbal rivaliteit bestaat tussen supportersgroepen en dat daar op een goede sportieve manier uiting aan gegeven wordt. “Dit mag echter nooit uitmonden in het persoonlijk willen beschadigen en beledigen van individuele sporters omwille van hun huidskleur, afkomst, etniciteit of de keuzes die zij hebben gemaakt. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht maar dit mag nooit de aanzet zijn om haat te zaaien, te discrimineren en geweld te propageren.”

“De verwerpelijke verwijzing van een klein deel van de Ajax aanhang naar het lynchen van zwarte mensen door een pop te construeren die Kenneth Vermeer met een strop om zijn nek moest voorstellen keuren wij ten zeerste af. Wij zien dit als een grove ongevoeligheid en wellicht mede ingegeven door de onbekendheid met het Nederlandse slavernijverleden waarbij lynchen en andere vormen van mishandelingen en straffeloze levensberoving in dit verleden eerder regel dan uitzondering was. Anti-zwart racisme is een hardnekkig kwaad dat knaagt aan de wortels van een rechtvaardige samenleving en ten alle tijde bestreden moet worden.”

“Gelijkheid en acceptatie vormen in Nederland een belangrijk goed. Het NiNsee onderstreept dit. Wij zullen gezamenlijk actie moeten ondernemen om verdere polarisatie in de maatschappij te voorkomen en waar mogelijk te interveniëren middels het voeren van een dialoog en het verstrekken van informatie om mensen tot elkaar te brengen.”