NiNsee: noodklok over discriminatie is stap in erkenning van probleem

Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) heeft genoegen geuit over het debat afgelopen week in de Tweede Kamer, waarin politieke partijen de noodklok luidden over discriminatie op de arbeidsmarkt.

“... een eerste substantiële stap in de richting van erkenning van dit probleem. Erkenning die te lang is uitgebleven maar dat dit slechts het begin is van een proces dat moet resulteren in een mentaliteitsverandering bij de overheid, bedrijven en de rest van de Nederlandse samenleving,” zegt het NiNsee in een persbericht.

Het waren de PvdA, SP, CDA en D66 die de noodklok luidden. Dat gebeurde op donderdag 18 februari 2016 tijdens een debat in de Tweede Kamer met minister Lodewijk Asscher over het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit juni 2015 en een reeks andere rapporten over dit onderwerp.

“Deze problematiek is niet nieuw zoals andermaal bevestigd wordt. Het NiNsee wijst erop dat discriminatie op de arbeidsmarkt ook integraal deel uitmaakt van de erfenis van het Nederlandse slavernijverleden en dat de nazaten van tot slaafgemaakten hier tot op de dag van vandaag ernstig nadeel van ondervinden. Dit is onacceptabel en het NiNsee eist concrete maatregelen en structurele veranderingen.”

Het instituut zei te hopen hoopt dat met het debat een aanzet is gegeven om harde noten te kraken die tot substantiële veranderingen en effectieve maatregelen zullen leiden om discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland met wortel en tak uit te roeien. “Gebleken is dat strafrechtelijke vervolging van bedrijven die zich hieraan schuldig maken zeer complex is. Het is dus zaak om vanuit de overheid beleid te ontwikkelen waarmee, vanuit andere invalshoeken, bedrijven voor deze onoorbare praktijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.”

Het NiNsee sprak zich ook uit over de verruwing van het politieke debat en de sfeer van intolerantie tegenover Nederlanders met een andere afkomst of een andere voor- en achternaam. “Deze verkilling manifesteert zich op vele terreinen en is evident aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het NiNsee zal zich namens haar achterban onverminderd blijven inzetten om de strijd aan te binden tegen dit ongewenste fenomeen en zo een bijdrage te leveren aan een beter Nederland voor iedereen.”