NiNsee: dialoog, wederzijds begrip, ferm ingrijpen door overheid nodig

Met grote zorg en verontwaardiging heeft het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden (NiNsee), via de pers, kennisgenomen van het feit dat Sylvana Simons op 18 november jl. thuis is lastiggevallen door als zwarte Piet verkleedde actievoerders. Het feit dat deze onverlaten zich sterk genoeg voelden om deze actie uit te voeren, deze te filmen, via social media te verspreiden en het huisadres van Sylvana Simons daarbij openbaar te maken is tekenend voor de ongewenste agressieve sfeer die het zwarte Piet debat momenteel in zijn greep houdt.

Een sfeer waarin, klaarblijkelijk zonder remmingen, de onderbuik, de verruwing en verrechtsing van Nederland zeer prominent en op zorgwekkende wijze wordt geëtaleerd en waarbij de grenzen van het toelaatbare allang en ruimschoots overschreden zijn. Het NiNsee veroordeelt hierbij krachtig de zeer grove wijze hebben geschonden maar ook haar persoonlijke veiligheid en die van haar gezin in gevaar hebben gebracht.

Met de gebeurtenissen rondom de intocht van Sinterklaas in Dokkum nog vers in het geheugen, waarbij op grove wijze pro-zwarte Piet demonstranten, willens en wetens, met een illegale en levensgevaarlijke actie de A7 blokkeerden om vreedzaam protest van het tegenkamp onmogelijk te maken en de constante stroom van beledigingen en bedreigingen aan het adres van Sylvana Simons, roept het NiNsee op om de kernwaarde van de democratische rechtsstaat hoog te houden.

Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging en artikel 7: Vrijheid van meningsuiting lijken door deze
schokkende gebeurtenissen ondergeschikt gemaakt te worden aan onbeschaafd, onbeschoft en
ontoelaatbaar gedrag van deze specifieke groep zwarte Piet aanhangers.

Het feit dat een aantal vertegenwoordigers van de Nederlandse regering begrip leek te tonen voor de pro-zwarte Piet onverlaten in Dokkum is op zijn zachtst gezegd alarmerend. Het veel gehoorde argument dat het gaat om een kinderfeest heeft niets te maken met de discussie of zwarte Piet een racistische karikatuur is. Het slavernijverleden, de bijbehorende denkbeelden en de erfenis van ditzelfde slavernijverleden zijn nog altijd evident en helaas prominent aanwezig binnen onze huidige samenleving.

Daar moeten wij als Nederlanders niet de ogen voor willen sluiten. Een inclusieve samenleving is de enige keuze die wij hebben. Dit willen ontkennen is het ontkennen van de realiteit en leidt ons alleen maar verder richting verdere polarisatie en confrontatie. Een weg waarvan de geschiedenis andermaal heeft uitgewezen dat deze nergens naar toe leidt en waar het NiNsee zich tot het uiterste toe zal inspannen om dit tegen te gaan.

In ons land hoort er geen plaats te zijn voor mensen die door middel van extreme handelingen en vergiftigd gedachtegoed een kinderfeest als excuus gebruiken om zich te onttrekken aan de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben over hoe wij met elkaar omgaan in Nederland.

Het NiNsee roept daarom dan ook op tot dialoog, wederzijds begrip en ferm ingrijpen door de overheid
wanneer de democratische rechtsstaat, die Nederland nog steeds is, met voeten wordt getreden.