Afbeelding

Het bestuur

Nieuw Nationaal Platform Slavernijverleden Aruba

Het platform Plataforma Nacional Herencia di Sclavitud na Aruba (PNHSA) is sinds januari dit jaar de officiële gesprekspartner van Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken BZK als vertegenwoordiger van de gemeenschap en de grassroots organisaties op Aruba. Het is een burgerinitiatief waarbij natuurlijke personen en rechtspersonen de koppen bij elkaar steken.

Dit nieuw nationaal platform voor het slavernijverleden op Aruba, kwam tot leven nadat de Arubaanse regering zich afgelopen november abrupt terugtrok uit overleg met het, ten aanzien van de bewustwordingsprogramma en subsidies voor het Nederlandse Slavernijverleden op Aruba. Middels een e-mail werd er tevens door de Commissie voor Bewustwording Slavernijverleden Aruba (CCSA), aan de grassroots organisaties en gemeenschap van nazaten van de Afrikaanse tot slaafgemaakten aangekondigd dat alle activiteiten op dit gebied van het Ministerie van Financiën en Cultuur tot nader order werden stopgezet.


PNHSA heeft als doel om bewustwording, educatie en emotionele heling mogelijk te maken, ten aanzien van de gevolgen van het slavernijverleden op Aruba. In tegenstelling tot de andere vijf Caribische eilanden, is er onder de Arubaanse bevolking niet veel bekend over het slavernijverleden op het eiland.


Met de subsidies die na de excuses van 19 december 2022, namens de Nederlandse regering geuit, wordt er een eerste stap gemaakt in het verhogen van de kennis over het Nederlandse slavernijverleden op Aruba. Middels onderzoek, educatie, bewustwording en verwerking, worden de Afrikaanse nazaten van tot slaafgemaakten binnen de Arubaanse gemeenschap door PNHSA bijgestaan bij het opstellen en indienen van projecten, zodat deze aan de criteria voor de subsidieverstrekking voldoen.

Inmiddels heeft PNHSA onlangs haar statuten aan de notaris overlegd. Er is gekozen voor de rechtsvorm van een stichting met een tweelaags bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit Clifford Rosa (President), Sharina Gumbs (Vice-President/Secretaris), Sonny Richardson (Penningmeester).

Sirelda Jackson, bekend vanwege haar inspanningen voor Landelijk Platform Slavernijverleden in Nederland, is verkozen tot President van de Raad van Bestuur, terwijl Gisele Sint Jago (Secretaris Generaal) en Shirley Caines (Chief Financial Officer) het dagelijks bestuur bijstaan.

Naast bovengenoemde bestuursleden zijn Metlon Arrindell (Reparations report) en Ramon Todd Dandaré (Fundacion Lanta Papiamento) eveneens initiatiefnemers en oprichters van het platform.

De van oorsprong Surinaamse Marlien Dokman-Luitjes heeft zich eveneens onlangs bij het platform aangesloten. Zij staat bekend binnen de Arubaanse gemeenschap als degene die sinds jaar en dag op 1 juli de historisch-culturele Keti-Koti herdenking voorstellingen op Aruba organiseert.

De vergaderingen van de Plataforma Nacional Herencia di Sclavitud na Aruba (PNHSA) vinden sinds november plaats bij de Stichting Rancho, onder leiding van voorzitter Clifford Rosa, die dit jaar haar 14 jarig jubileum en het 200 jarig bestaan van Oranjestad herdenkt en viert.

Ook We Culture, een grassroots organisatie uit San Nicolas, die al bijna vier jaar lang maandelijks middels een live stream op Facebook aandacht schenkt aan het Afrikaanse culturele en historische gedachtengoed, draagt bij. Op 30 maart jl. heeft zij een gehele uitzending besteed aan het informeren van de gemeenschap over het Platform.

Stichting Soul Harmony, onder leiding van Sharina Gumbs, organiseert cursussen op het gebied van emotionele heling met als doelgroep de nazaten van de Afrikaanse tot Slaafgemaakten en vormt eveneens een drijvende kracht voor het nieuwe platform.

Op 19 april 2024 heeft het populaire ochtendprogramma Nos Mainta van Tele Aruba een heel programma aan PNHSA gewijd.
Op 19 april 2024 heeft het populaire ochtendprogramma Nos Mainta van Tele Aruba een heel programma aan PNHSA gewijd.

Afbeelding

 Nos Mainta van Tele Aruba

Eerdaags zal een delegatie van BZK de zes eilanden bezoeken om de juridische werkzaamheden rond de eindversie van de Ministeriële Regeling, die aan de subsidie ten grondslag zal worden gelegd, af te ronden. Stichting BEULAH, een van de initiatiefnemers van het platform, heeft kosteloos een juridische analyse van de Ministeriële Regeling en de Kaderwet BZK uitgevoerd, welk adviesrapport aan het Ministerie van BZK is aangeboden voorafgaand aan de internetconsultatie.

Het platform PNHSA houdt in haar werkzaamheden de Zuid-Afrikaanse filosofie aan, waarbij de nadruk ligt op menselijke ethiek en consensus op basis waarvan besluiten worden genomen.