Afbeelding

nation building

Nation Building | Nieuw boek van voormalig Sint Maarten gouverneur Eugene Holiday beschrijft hoe eiland landenstatus verkreeg

Voormalig Gouverneur van St. Maarten, drs. Eugene B. Holiday, levert met zijn nieuwste boek, “Nation Building, Our Challenges, Resilience and Responsibility”, een sociaal-politiek geschiedenisboek af over belangrijke ontwikkelingen in de eerste twee decennia van Sint Maarten in de 21e eeuw. “Het boek biedt bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het land,” zegt Holiday in een persbericht.

Sint Maarten, voorheen een van de eilanden van de Nederlandse Antillen, werd vanaf 10 oktober 2010 een land binnen het Koningkrijk Nederland. Drs. Holiday, die een belangrijke rol had gespeeld in de onderhandelingen voorafgaand aan de historische datum, werd benoemd tot de eerste gouverneur van het nieuwe land.. Een functie die hij vervulde tot 10 oktober 2022.

Het boek documenteert en beschrijft belangrijke historische ontwikkelingen die leidden tot het bereiken en tijdens de vormingsjaren van de landstatus van Sint Maarten en belicht enkele acties en beslissingen van de auteur.

Als u de pagina's van Nation Building leest, zult u, zoals vermeld in het voorwoord, leren dat er is veel gebeurd, constitutioneel, politiek, economisch, sociaal, cultureel, ecologisch, en in…. “trans-Atlantische betrekkingen”. Je leest over de screening van kandidaat-ministers, mensen die het schip verlieten, orkaan Irma, Covid-19, COHO, grensgeschillen en de trans-Atlantische politieke spanningen.

Nation Building bestaat, naast de inleiding en epiloog, uit 56 hoofdstukken, onderverdeeld in zeven delen of subthema's. Tijdens het gouverneurschap van de auteur van 2010-2022 schreef hij meer dan 150 toespraken. Het boek bevat een selectie van vijftig van die toespraken, gepresenteerd in verschillende hoofdstukken. De toespraken in elk deel worden voorafgegaan door een overzicht van belangrijke ontwikkelingen, bedoeld om enige achtergrond en context aan de toespraken te geven.


De zeven subthema’s zijn:

Deel 1 – Het nastreven en bereiken van de status van een land op basis van de uitoefening van ons recht op zelfbeschikking;

Deel 2 – Excellentie op het gebied van bestuur bevorderen;

Deel 3 – Handhaving van onze Grondwet als anker in politieke ontwikkelingen;

Deel 4 – Het bevorderen van economische duurzaamheid;

Deel 5 – Bevordering van sociale cohesie;

Deel 6 – Veiligheid en beveiliging; En

Deel 7 – Partnerschappen en samenwerking versterken.


Deze subthema’s weerspiegelen de visie van de auteur op de noodzakelijke stappen naar effectieve natievorming voor huidige en toekomstige generaties.

Het boek besluit met een epiloog met de titel: ‘Ons land zal zo ver gaan als wij het nemen.’ Het is met andere woorden onze verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van elke volgende generatie, om onze natie Sint Maarten, op te bouwen.”

Drs Holiday over het boek:

Het is bedoeld om de dialoog te stimuleren en om een bron van informatie en inspiratie te zijn voor overheids- en zakenfunctionarissen, hun adviseurs, gemeenschapsleiders, onderwijzers, inwoners en vooral onze jongeren voor de verdere opbouw van onze natie, Sint Maarten. Dit is gebaseerd op de overtuiging van de auteur dat “onze kennis, gebaseerd op onze registratie van onze geschiedenis, de beste basis is voor het bouwen aan onze toekomst.”

book signing
drs. Eugene B. Holiday signeert een exemplaar van Nation Building voor Leroy (Beau Beau) Brooks en Ann Marie Brooks tijdens de boekpresentatie op 13 december 2023.

Het boek werd officieel uitgebracht op 13 december 2023, tijdens een drukbezochte boeklancering bij Sky Vogue op Front Street, in Philipsburg. De lancering omvatte de overhandiging van het eerste officiële exemplaar van Nation Building door auteur Eugene Holiday aan gouverneur Ajamu Baly, een boekrecensie door Dennis Richardson, een Nation Building Trivia-uitdaging door Marie Louise Holiday en opmerkingen en ondertekening van het boek door de auteur.

Nation Building telt 356 pagina's en is nu in Sint Maarten verkrijgbaar als paperback bij Van Dorp Eddine en bij Ty Art Gift Shop, maar ook online als e-book bij de wereldwijde digitale winkels Apple Books, Barnes and Noble en Smashwords.