Nathalie Nede, no 43 bij ChristenUnie: "Misschien kan ik de persoon zijn waar anderen zich mee identificeren"

Nathalie Nede, 33 jaar, gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Arnhem is kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nede staat op plek 43. Mariam Lo Fo Wong interviewde haar voor AFRO Magazine.


Nathalie Nede

Uit wat voor gezin kom je en hoe heeft dat jouw dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloed?  Ik ben opgegroeid in een streng christelijk gezin. Toen mijn ouders op mijn 14e scheidden stond de wereld voor mij op zijn kop. Alles veranderde in zeer korte tijd. Door de scheiding konden we niet meer naar de kerk en verloor ik het vertrouwen in die gemeenschap. Na een tijd lang te hebben geworsteld, heb ik mijn geloof een nieuwe richting kunnen geven. Ik heb geleerd dat het geloof draait om de liefde van God en niet om de regels van religie. Het geloof en het voorbeeld van mijn oma die altijd klaarstond voor mensen die het minder hadden, hebben mij een sterk rechtvaardigheidsgevoel bijgebracht. Mijn ideaalbeeld is een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geliefd voelt. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Wat is je professionele achtergrond? Wat ben je in het dagelijks leven? Ik ben raadslid in de gemeente Arnhem, daarnaast studeer ik HBO-rechten.

Heb je een lijfspreuk/levenswijsheid?

"Work like you don’t need the money. Love like you’ve never been hurt. Dance like nobody’s is watching." (Satchel Paige) 

Wat was je reden om de politiek in te gaan? Ik vond politiek altijd interessant, maar ik kon me nooit met politici identificeren. Ik kreeg een email dat de ChristenUnie in Arnhem nieuwe mensen zocht. Toen heb ik besloten dat ik niet hoef te wachten tot er iemand komt waar ik me mee kan identificeren. Misschien kan ik wel die persoon voor anderen zijn. 

Wat heb je al bereikt in je (politieke) carrière? Als raadslid in Arnhem zet ik mij in voor inclusie en diversiteit. Zo zal er vanaf dit jaar ook in Arnhem Keti Koti worden gevierd en herdacht. Daarnaast heb ik een rapport over discriminatie binnen de gemeente Arnhem boven tafel gekregen. Nu deze informatie bekend is kunnen we stappen gaan zetten om ongelijke behandeling te bestrijden.

Wat vind je van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland? Zwarte mensen en migranten moeten in Nederland harder werken dan de witte Nederlanders. Institutioneel racisme is helaas een groot probleem. Denk aan de toeslagenaffaire, of het etnisch profileren bij de politie. Maar ook op de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in het onderwijs, in de zorg en in de sport. We hebben nog een lange weg te gaan. Daarom is het belangrijk dat we ons verenigen en inzetten voor gelijkheid.

Wat ben je voornemens daaraan te gaan doen? In Arnhem vraag ik zoveel mogelijk aandacht voor dit thema. Het rapport over discriminatie binnen de gemeente Arnhem heeft al veel stof doen opwaaien. Maar dit probleem kan niemand alleen oplossen. Daarvoor hebben we elkaar nodig en moeten we verbinding zoeken. Voordat je kunt verbinden moet je elkaar eerst leren kennen. Daarom denk ik dat educatie een belangrijke rol speelt in het tegengaan van discriminatie. Het onderwijs kan hier dus het verschil maken.

Waar mogen we jou over vier jaar op afrekenen? Wat wil je dan zeker hebben bereikt?

Het uitbannen van racisme en discriminatie zal in stappen gaan. Ik hoop over 4 jaar dat bijvoorbeeld de verschillen in loon tussen witte Nederlanders en mensen van kleur kleiner zijn geworden. Ik hoop dat zwarte piet eindelijk overal is afgeschaft. Ik hoop dat de politie haar taak “voor veiligheid zorgen voor iedereen in Nederland” ook naar de gekleurde gemeenschap toe waar gaat maken. Of dit allemaal in 4 jaar zal lukken is de vraag, maar ik ga me ervoor inzetten. Als je het idee hebt dat ik dat onvoldoende doe, mag je me daarop aanspreken en jouw ideeën delen.

Welke fout wil je nooit meer maken? Toen ik begon als raadslid was ik misschien wat naïef en idealistisch. Ik had het belang van lobbyen onderschat. Ik was in de veronderstelling dat een goed idee gewoon een goed idee is en dat het idee zelf mensen zou overtuigen. Nu weet ik hoe belangrijk het is om vooraf met mensen te praten en medestanders te zoeken.

We leven nu met COVID; het is bekend dat het zwarte mensen harder raakt. Wat is je mening daarover?

De zorg in Nederland is ingericht naar de witte mens. Het lichaam van zwarte mensen werkt anders en daar weten artsen helaas nog te weinig over. Daarnaast worden zwarte mensen als fysiek sterk gezien. Daardoor krijgen zwarte mensen minder snel de hulp die ze nodig hebben. Dit heeft voor een deel ook te maken met aangeven van pijn, dat doen zwarte mensen minder snel. Om de zorg inclusief te maken in het belangrijk dat er meer artsen en specialisten, maar zeker ook bestuursleden van ziekenhuizen van kleur komen.

Wat betreft de economische gevolgen hebben zwarte mensen al een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. De druk die COVID op de economie heeft werkt direct door. 

Ga je je laten vaccineren? Daar ben ik nog niet over uit. Persoonlijk ben ik iemand die geen paracetamol neemt tegen de hoofdpijn, dus als het niet hoeft neem ik het vaccin ook liever niet. Vooral omdat het niet duidelijk is of je na gevaccineerd te zijn het virus niet meer kunt overdragen, heb ik mijn twijfels over het nut. Maar ik wil zeker solidair zijn naar de mensen om mij heen en de gehele samenleving. Als het nodig is zal ik mij laten vaccineren, maar niet van harte.Hoe belangrijk is meer kleur in de kamer? 

Meer kleur in de kamer is zo belangrijk! In de politiek worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen van kleur niet bij deze belangrijke besluiten betrokken zijn. De Tweede Kamer is de volksvertegenwoordiging. Dus ook al het volk moet zich vertegenwoordigd voelen. Helaas is dat momenteel niet het geval.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer?

Om meer kleur in de Kamer te krijgen is het van groot belang dat meer mensen van kleur gaan stemmen. Als kiezer is het goed om te kijken naar de kandidaten die op de lijst staan. De meeste partijen hebben wel een aantal mensen van kleur op de lijst. Stem op de partij die bij je past, maar ook op een persoon die bij je past. Als we willen dat onze stem telt, moeten we die ook laten horen bij de verkiezingen. Daarnaast is het van belang dat we ons niet laten ontmoedigen. Politici van kleur worden vaak niet op de hoogste plekken van de kandidatenlijsten geplaatst, maar we moeten ons verkiesbaar blijven stellen. Het is bekend dat veel mensen uit Surinaamse, Antilliaans, Afrikaanse en andere immigrantengemeenschappen niet gaan stemmen. Mensen van Kleur herkennen zich niet voldoende in de politiek, hetgeen zich weer vertaalt in hun stemgedrag.

Hoe inspireert je mensen om wel te gaan stemmen?  Zoals Alice Walker zei: “The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.” Ik denk dat ik hier in Arnhem heb laten zien dat ik me voor de zwarte gemeenschap wil inzetten en dat we wel de macht hebben om verandering te brengen. Dat wil ik blijven doen. Ik wil mensen laten zien dat ik me voor hen inzet en dat we samen ook echt resultaten kunnen behalen. Mensen hebben niet veel vertrouwen in politici, dus als je de kans krijgt om het volk te vertegenwoordigen is het heel belangrijk dat je niet vergeet aan wie je jouw positie te danken hebt.

Hoe zit het met de politieke betrokkenheid van deze mensen? Wat vindt je ervan? Mag het meer of  minder? Hoe pakken we dat aan? Politiek heeft invloed op bijna alles in ons leven. Dus als je met mensen in gesprek gaat en hun mening vraagt merk je dat veel mensen eigenlijk wel een mening hebben. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen de weg weten. Het politieke stelsel is ingewikkeld en moet toegankelijker worden gemaakt. Ik denk dat de wil er zeker is, veel zwarte mensen zijn ook maatschappelijk betrokken, maar de politiek moet duidelijker. 

Je zit bij de ChristenUnie. Waarom juist deze partij? De ChristenUnie heeft aandacht voor wat echt telt. Het is een partij die zich inzet voor een maatschappij waarin we samenleven op basis van gelijkwaardigheid. De ChristenUnie handelt vanuit liefde, voor God, voor elkaar en voor de schepping. Wat voor mij echt het verschil maakt is de aandacht die de ChristenUnie heeft voor onderliggende problemen. Als we het hebben over abortus, wil de ChristenUnie bijvoorbeeld de pil terug in het basispakket, zodat er minder meisjes en vrouwen ongewenst zwanger hoeven te worden. Als we het hebben over voltooid leven wil de ChristenUnie kijken naar de vraag achter de wens om het leven te beëindigen door bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden. Ieder mens is waardevol en dat is wat de ChristenUnie uitdraagt.

Wat is je politieke stijl? Bijvoorbeeld: wat is je strategie als je in een debat plots de feitelijkheden niet kent? Of, als blijkt, dat je (toch) helemaal geen standpunt hebt? Of, dat je standpunt niet goed onderbouwd is? Wat doe je dan? Ik vind het belangrijk om open en eerlijk te zijn. Als ik iets niet weet dan zal ik dat gewoon zeggen en er een andere keer op terugkomen. Als ik iets fout heb, dan zal ik dat gewoon toegeven. Politici zijn ook gewoon mensen die fouten maken en niet alles weten. Dat is niet erg, maar je moet er wel eerlijk over zijn en het durven toegeven. 

Hoe ga je om met vragen van burgers / kiezers, die niet relevant lijken?

Als politicus ben je volksvertegenwoordiger, dus eigenlijk zijn alle vragen van burgers relevant. Wel kan het voorkomen dat een vraag beter ergens anders neergelegd kan worden. Dan kun je iemand doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie. Als je vaker dezelfde soort vragen krijgt kan dit ook duiden op een groter probleem of een onduidelijkheid, die je dan wel weer als politicus aan kan kaarten.

Hoe ga je het verschil maken binnen de partij, in de campagne en uiteindelijk in de Kamer?

Ik wil het verschil maken door mijzelf te blijven. Ik wil graag benaderbaar zijn voor iedereen en horen wat er bij mensen speelt. Ik zal mij vol inzetten voor gelijkwaardigheid van alle mensen. 

Hoe ga je om met emoties van kiezers?

Emoties horen erbij. In de politiek worden soms hele ingrijpende beslissingen gemaakt die grote invloed hebben op de levens van mensen. Mensen mogen daar emotioneel over worden en daar moet je aandacht voor hebben. Het is belangrijk om erachter te komen waar de emoties precies vandaan komen. Door een goed gesprek kun je wederzijds begrip krijgen en kun je samen naar oplossingen zoeken.

We hebben het al over inspireren gehad. Maar nu in het algemeen? Kun je mensen inspireren? (en hoe doe je dat dan?) Ik denk dat je het mensen het beste kunt inspireren door het goede voorbeeld te geven en door een positieve instelling te hebben. Als ik politica kan worden, kun jij ook worden wat je wil. Is het altijd makkelijk? Nee, maar als we elkaar steunen kunnen we veel bereiken. 

Waarom moet ik op jou stemmen? Verkoop je even aan me, kort en bondig.

Ik wil me inzetten voor jou. Voor een maatschappij waarin we allemaal gelijkwaardig zijn en ook zo worden behandeld. Gelijke kansen voor iedereen en een beetje meer liefde.