Afbeelding

Migrant Women Forum (MWF)

Migrant Women Forum: selectieve reactie op niet-Oekraïense asielzoekers is racistisch, xenofobisch

De Migrant Women Forum (MWF), het wereldwijde netwerk van organisaties dat zich bezighoudt met kwesties als gender, vrouwen en migratie, heeft zich vandaag uitgesproken tegen de racistische dubbele standaard waartegen migranten van Kleur aanlopen in Oekraïne.

De schaamteloze vooringenomenheid van westerse media die Oekraïense vluchtelingen afschilderen alsof ze meer hulp behoeven in vergelijking met niet-Oekraïense vluchtelingen van buiten Europa —de Afrikanen, de Afghanen, de Syriërs, de Yemenis, Egyptenaren en anderen — is racisme en discriminatie op zijn ergst.

In een persbericht overweegt MWF dat “maanden geleden, toen Afghanen steun en toevlucht zochten, werd hen in verschillende landen de toegang ontzegd en werd hen zelfs verteld om terug te keren naar Afghanistan. Door de jaren heen, toen Jemenieten en Somaliërs vluchtten voor het gewapende conflict in hun respectieve landen, was er een ongemakkelijke stilte van de Global North-landen. Het meest dat het mondiale noorden leiderschap deed was noodvergaderingen houden in de Verenigde Naties (VN), verspreide persberichten vergezeld van dagelijkse persconferenties.”

Het is verontrustend en verbijsterend dat toen het nieuws uitbrak dat de Russen Oekraïne zouden aanvallen, er zoveel sympathie en verdriet was voor de Oekraïners, waarbij de Europese Unie (EU) en de VS evenals Canada Oekraïners verwelkomen die hulp en toevlucht zochten.”

WMF geeft aan dat deze dubbele standaard zich afspeelt in traditionele media (kranten en nieuwszenders) en in de volksmond, via sociale media en podcasts. “De reactie op de exodus- en migratiecrisis is een dubbele standaard. Niet-Oekraïense asielzoekende vluchtelingenvrouwen, -kinderen en -mensen wordt openlijk tegengehouden om te vluchten uit het door oorlog verscheurde Oekraïne. Zij trekken aan het kortste eind en worden de dupe van het conflict tussen Rusland en Ukraïne. En ondertussen weigeren hypocriete landen hun collectieve mensenrechten op veilige migratie en gefaciliteerde toevlucht te erkennen.”

WMF die in de Fillipijnen gevestigd is, zegt dat de houding van de EU en de VS om selectief op basis van afkomst en kleur toevluchtsoorden toe te kennen, vooringenomenheid vergroot. De organisatie hint verder ook dat het ironisch is dat de Internationale Vrouwendag, met als thema #breakthebias, zojuist afgelopen is en de 66e Commissie voor de Status van Vrouwen net is begonnen.

Toch hebben de aardige Noorderburen op een schandalig ouderwets en vernederende manier gereageerd op vluchtelingen in nood.

De niet-Oekraïense vluchtelingen zitten in een beangstigende situatie aangezien westerse buren volledig hun grenzen sloten of aarzelend beperkte toegang verleenden. Kansen voor vluchtelingen zijn gelimiteerd, substantieel, xenofobisch, onmenselijk en schaamteloos.”

Het Migrantenvrouwenforum roept op tot:

1. Erkenning door het westen van hun onmenselijke beleid ten aanzien van vluchtelingen van Kleur, met name: tijdens een humanitaire ramp en een migratiecrisis.

2. Naleving door alle lidstaten van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) en andere normatieve internationale instrumenten en conventies.

3. Onmiddellijke en directe hulp en langdurige re-integratieprogramma's voor alle personen die asiel zoeken. Ze moeten gelijk worden behandeld, ongeacht hun ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, SOGIESC, en klasse.

4. Inspelen op de specifieke behoeften en interesses van vrouwen, kinderen, ouderen, gehandicapten, jongeren en de LGBTQIA+ gemeenschap onder de vluchtelingen die aan deze ongekende hartverscheurende catastrofe ontsnappen.