Afbeelding

brainstormsessie

Marrons brainstormen in Utrecht over slavernijverleden, de excuses en samenwerkingsstrategieën

Marrons in Nederland, verenigd in de Denktank Traditioneel Gezag Europa, houden aanstaande zaterdag 11 maart 2023 een brainstormsessie in Utrecht over het Nederlandse slavernijverleden.

“Het doel is om te brainstormen over het slavernijverleden naar aanleiding van de excuses van het Nederlandse kabinet op 19 december 2022. (Wij) vinden het heel belangrijk om met elkaar samen na te denken over het thema en samenwerkingsstrategieën uit te werken over het slavernijverleden,” zeggen de organisatoren in een perscommuniqué uitgegeven door de Grootopperhoofden der Tribale Volken. Het bericht is getekend door Kapitein Kensley Vrede, de woordvoerder en Mynairfa Joekoe, belast met Support Management Marron Gezag.

Marrons zijn de nakomelingen van Afrikanen die naar Suriname gebracht waren, maar die weigerden op de plantages tot slaaf gemaakt te worden en zich in de binnenlanden van Suriname vestigden, buiten bereik van de kolonisten. Velen zien hen als de anti-slavernijverzetsstrijders van Suriname.  

Kort na de excuses hebben de samenwerkende Marron traditionele leiders in Europa een denktank gevormd als voorbereiding op de dialoogrondes die moeten volgen met het kabinet of diens vertegenwoordigers. De denktank is verantwoordelijk voor het formuleren van een beleidsplan dat de komende jaren zal worden voorgelegd aan belanghebbenden over de rol en plaats van de Marrons in het Nederlandse slavernijverleden.

De Marrons zijn aan het begin van de gespreksrondes met het kabinet niet meegenomen en voelen zich daardoor uitgesloten. Met deze brainstormsessies willen zij goed voorbereid zijn op wat de excuses betekent voor de groep en het belang hiervan vastleggen,” zeggen de organisatoren van de brainstormsessie.

Traditionele leiders in Nederland hebben op 11 februari een conceptdocument samengesteld met hun visie, hetgeen op 11 maart in concept zal worden voorgelegd aan de deelnemers van de brainstormsessie.

De bijeenkomst staat open voor leden van de zes Marronstammen -Saamaka, Okanisi, Pamaka, Matawai, Kwinti en Aluku- in Europa. Ook personen en organisaties die zich verenigen met deze groepen worden opgeroepen om hieraan deel te nemen.

De brainstormsessie vindt als volgt plaats in het Buurtcentrum Hart van Hoograven, aan de ‘t Goylaan 77, 3525 AA Utrecht, Nederland. Het vindt plaats van 14:00 tot 18:30u.