Marcel Everduim, no19 bij DENK: "Ik behandel een ander op de wijze waarop ik zelf behandeld wil worden"

Marcel Everduim, 41 jaar, is kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Everduim staat op plek 19 bij DENK. Mariam Lo Fo Wong interviewde hem voor AFRO Magazine.


Uit wat voor gezin kom je en hoe heeft dat je dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloed?  Ik kom uit een Surinaams gezin waarbij mijn vader al op mijn 15e overleden was. Mijn moeder heeft als weduwe hard haar best gedaan om zelfstandig haar vier kinderen het beste te geven, ondanks dat ze zelf ook lichamelijk verminkt is geraakt door ziekte en daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Mijn moeder heeft altijd in de familie geholpen met het opvoeden en zorgen voor andere familieleden en ook in de buurt waar wij woonden stond zij altijd klaar om haar naasten te helpen. Ik heb de beste moeder van de hele wereld en ik merk dat ik dat niet alleen in mijn opvoeding heb meegekregen, maar dat zit ook in mijn DNA om mijn medemens te helpen om een beter leven te hebben. Dat maakt dat ik dus altijd behulpzaam ben en graag een steen bijdraag aan de verbetering van onze maatschappij.

Wat is je professionele achtergrond? Wat voor werk doe je in het dagelijks leven? Ik ben eigenaar van Everduim Werving en Selectie Int. Ik heb zelf affiniteit met de zorg en ben ook daarin opgeleid. Ik werk daarnaast parttime bij de Nederlandse Spoorwegen.

Heb je een lijfspreuk/levenswijsheid? “You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time!” - (Abraham Lincoln)

Wat was je reden om de politiek in te gaan? Nadat ik zelf voortrekker was geworden van een medewerkers collectief, ben ik mij gaan realiseren hoe belangrijk een stem is en hoe belangrijk het is om op te komen voor je idealen. En ik heb ook gezien hoe belangrijk de politiek is om op landelijk niveau de belangen van een veel grotere groep te behartigen.

Wat heb je al bereikt in je (politieke) carrière? Dit is voor mij nieuw en een zeer mooie uitdaging!

Wat vind je van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland? Zwarte mensen en migranten hebben weinig kans om de maatschappelijke ladder op te klimmen binnen Nederland. Als we naar de beroepsbevolking kijken dan zien wij daar wel de diversiteit, maar binnen de top van ons bedrijfsleven en de overheid is het nog sneeuwwit.

Wat ben je voornemens daaraan te gaan doen? Ik ben nu al bezig binnen de organisatie waarvoor ik werk om samen met de raad van bestuur tot een oplossing te komen voor deze problematiek. Verder wil ik op landelijk niveau dit ook hard aanpakken wanneer ik de Tweede Kamer inkom. Vandaar mijn kandidatuur.

Waar mogen we jou over vier jaar op afrekenen? Wat wil je dan zeker hebben bereikt? In de organisatie waar ik parttime voor werk wil ik meer Afro’s en migranten op hoger management en directieniveau zien. Ik wil meer Surinaamse artsen, verpleegkundigen en ziekenverzorgenden hierheen halen om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij.

Welke fout wil je nooit meer maken? Mij laten misbruiken door opportunisten.

We leven nu met COVID; het is bekend dat het zwarte mensen harder raakt. Wat is je mening daarover? Het coronavirus discrimineert niet. Er kunnen verschillende oorzaken daarvoor zijn bijvoorbeeld heel veel mensen laten zich beïnvloeden door samenzweringstheorieën en gaan daarom niet serieus om met de maatregelen. Of de Afro’s zijn sociale mensen, waardoor ze vaak in clusters bij elkaar komen, dit zorgt voor een snellere verspreiding van het virus.

Ga je je laten vaccineren? Ik hou van reizen, dat is sinds de laatste drie jaar mijn nieuw ontdekte hobby. Dus als ik verplicht ben zal ik dat zonder meer doen.

Hoe belangrijk is meer kleur in de kamer? Dat is van essentieel belang, in de kamer worden er wetten aangenomen, verworpen of veranderd. Dus het is van vitaal belang dat er mensen van kleur zijn die opkomen voor de belangen van iedere Nederlander maar in het bijzonder mensen van kleur.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer? Door het electoraat ertoe te bewegen zoveel als menselijkerwijze mogelijk is te gaan stemmen op mensen van kleur van wie zij het vertrouwen hebben dat die zullen opkomen voor hun belangen.

Het is bekend dat veel mensen uit Suriname, Antilliaans, Afrikaanse en andere immigrantengemeenschappen niet gaan stemmen. Mensen van Kleur herkennen zich niet voldoende in de politiek, hetgeen zich weer vertaalt in hun stemgedrag. Hoe inspireer je mensen om wel te gaan stemmen? Door te benadrukken hoe belangrijk het is hun invloed te gebruiken door naar de stembus te gaan en te stemmen op iemand die voor hun belangen zal opkomen en niet alleen hun belangen, maar ook de belangen van hun grootouders, ouders, kinderen, vrienden, kennissen en familie.

Hoe zit het met de politieke betrokkenheid van deze mensen? Wat vind je ervan? Mag het meer of minder? Hoe pakken we dat aan? Ik ben van mening dat de betrokkenheid aanzienlijk omhoog moet. Men moet gaan beseffen dat het noodzakelijk is om hun invloed uit te brengen. Dat kan het beste door organisaties, groepen of clubjes die hun vertegenwoordigen bij elkaar te brengen en zodoende de problemen te bespreken en op tafel te leggen.

Waarom zit je bij DENK? Ten eerste, omdat Gladys Albitrouw een Nederlandse met Surinaamse afkomst medeoprichter van DENK is. DENK heeft zich de afgelopen tijd hard gemaakt in de kamer tegen discriminatie en racisme. DENK heeft zich ingezet voor heel veel zaken Surinamers rakende zoals de excuses voor het slavernijverleden, het AOW-gat debacle, toeslagen affaire, 100% controle op de vluchten vanuit Suriname, etnisch profileren ect ect. DENK is voor mij ook een voorbeeld op het gebied van een politieke-beweging waarvan hun achterban d.m.v. hun eenheid ze de Tweede Kamer in heeft geholpen.

Wat is je politieke stijl? Bijvoorbeeld: wat is je strategie als je in een debat plots de feitelijkheden niet kent? Of, als blijkt, dat je (toch) helemaal geen standpunt hebt? Of, dat je standpunt niet goed onderbouwd is? Wat doe je dan? Integriteit is van eminent belang. Ik heb respect voor iemand die open en eerlijk toegeeft als men iets niet weet. Ik behandel graag een ander op de wijze waarop ik zelf behandeld wil worden. Ik zou dus aangeven dat het een heel goede vraag is, maar dat ik daarop geen antwoord heb en zal op zoek gaan en mij verdiepen in de materie om dan met een gunstig antwoord terug te komen.

Hoe ga je om met vragen van burgers/ kiezers, die niet relevant lijken? Door te prioriteren en aan te geven op een ander moment in te gaan op die vragen, die later wel relevant kunnen zijn.

Hoe ga je het verschil maken binnen de partij, in de campagne en uiteindelijk in de Tweede Kamer? Ik sta op dit moment bekend als de kandidaat met altijd een glimlach en humor. Zo ben ik eenmaal. Ik kijk hoe mijn medekandidaten hun campagne aanpakken en probeer het dan beter te doen. In de Tweede Kamer wil ik dezelfde strategie aanhouden.

Hoe ga je om met emoties van kiezers? Als je zelf niet verrast en overspoeld bent door je eigen gedachten en gevoelens, kun je de regie over je interne reactie houden. Ik vind het daarom belangrijk om naar de emoties van de kiezers te kijken, want daaraan kun je merken wat iemand vindt, voelt of reageert. Dan kan ik rustig nadenken en bewust bepalen hoe ik reageer.

We hebben het al over inspireren gehad. Maar nu in het algemeen? Kun je mensen inspireren? (En hoe doe je dat?) Als onderofficier in het Nationaal Leger heb ik geleerd dat een goede leider inspireert door de kar te trekken, dus leiden door zelf het goede voorbeeld te geven.

Waarom moet ik op jou stemmen? Verkoop je even aan me, kort en bondig.  Ik sta voor meer diversiteit en inclusiviteit in een tijd waarbij discriminatie onze samenleving op zeer genadeloze wijze splijt. Mijn strijd is pas gestreden als iedere Nederlander ongeacht huidskleur, afkomst, geslacht, geaardheid of welk ander kenmerk dan ook in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar potentie en talenten ten volle te benutten om de maatschappelijke ladder ongehinderd te beklimmen.