Afbeelding

Kenville

Kenville Kleinmoedig gaat voor de Europese politiek

Donderdag 6 juni mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Europese Parlementsverkiezingen. Kenville Kleinmoedig (29) is de enige kandidaat die de afrogemeenschappen en het Caribisch deel van het koninkrijk representeert. De op Curaçao geboren en getogen, nu Rotterdammer wil zich inzetten voor de stem die te vaak genegeerd wordt. Hij wordt door zijn partij omschreven als een betrokken politiek activist. Een gedegen denker die aansprekende ideeën op een toegankelijke wijze kan overbrengen.

AFRO Magazine interviewde hem over zijn keuzes, drijfveren en idealen. Je vindt Kenville Kleinmoedig op nummer 18 van GroenLinks/PvdA. 

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor juist de Europese Parlementsverkiezingen?

Ik heb gekozen voor het Europees Parlement omdat ik, als inwoner van Curaçao (dat ook deel uitmaakt van de Europese familie), me realiseer dat veel beleidsmaatregelen van het Europees Parlement en Den Haag aan ons worden opgelegd zonder dat er overleg plaatsvindt. Kleinere gemeenschappen en minderheden worden vaak vergeten in de besluitvorming. Momenteel maken minderheden minder dan 5% van het Europees Parlement uit, en mensen met Afrikaanse roots, zoals ikzelf, vormen minder dan 1%.

Waarom heb je voor GroenLinks/PvdA gekozen?

Ik heb ervoor gekozen om mij in 2018 aan te sluiten bij GroenLinks omdat ik geloof dat GroenLinks een progressieve partij is die oog heeft voor de mensen die de meeste hulp nodig hebben in onze samenleving ofwel bestaanszekerheid. Bovendien heeft Groenlinks/Pvda een duidelijke visie op het klimaat en Natuurbescherming.

GroenLinks/PvdA zit in het Europees Parlement in twee verschillende fracties. GroenLinks bij de Groenen (Greens/EFA) de PvdA bij de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D). Is dat niet ingewikkeld?

Ja, dat klopt. Ik begrijp dat dit heel uitdagend kan lijken, maar ik geloof dat het ons meer invloed geeft op Europees niveau. Zo wordt de stem van onze kiezers niet alleen in één fractie gehoord, maar zowel in de Groenen/EVA als in de Socialisten en Democraten fractie (S&D).

Welk verschil ga jij maken binnen deze partij?

Een nieuw perspectief. Uit mijn ervaring heb ik gemerkt dat veel politici min of meer hetzelfde zijn en vaak een vergelijkbare visie hebben. Er is behoefte aan een nieuw perspectief.

Welke ervaring neem je mee?

Tijdens mijn HBO-studie aan de Hogeschool Rotterdam werd ik verkozen tot studentenvoorzitter en vicevoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad. In die periode realiseerde ik me dat vertegenwoordigers vaak naar de problemen van de mensen luisteren en vervolgens zonder hen te raadplegen een plan bedenken. Men vraagt zelden: "Wat hebben jullie nodig?" Dit zie ik nu ook in de politiek gebeuren. Politici bedenken oplossingen die op papier goed lijken, maar in de praktijk niet werken. We hebben meer mensen nodig die samen met de getroffenen aan oplossingen werken, in plaats van voor hen te beslissen. We hebben meer politici nodig die luisteren, en dat is iets wat ik zal doen.

Afbeelding

Kenville Kleinmoedig

Onderschrift

Kenville Kleinmoedig

Wat hoop je in het Europees Parlement te kunnen bereiken?

Gelijkheid, klimaatrechtvaardigheid en solidariteit binnen Europa, en meer aandacht voor de overzeese gebieden zoals de Caribisch-Nederlandse landen, die nu weinig aandacht krijgen.

Mensen uit afrogemeenschappen en mensen uit het Caribisch deel van het koninkrijk gaan vaak niet stemmen en bij Europese Verkiezing nog minder. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het opkomstpercentage juist onder deze groepen hoger wordt?

Ik begrijp waarom veel mensen uit de Afro-gemeenschap niet gaan stemmen. Stemmen gaat ook over representatie, en als je niemand ziet die op jou lijkt en waarvan je denkt dat die jou kan vertegenwoordigen, dan ben je minder geneigd om te gaan stemmen. Wij uit de Afro-gemeenschap moeten zichtbaarder worden om onze mensen weer hoop en vertrouwen in de politiek te geven.

Waarom is het ook, of juist, voor deze groepen belangrijk om bij de Europese Parlementsverkiezingen te stemmen?

Politiek en politieke beslissingen beïnvloeden iedereen in het land, maar zoals uit eerdere ervaringen blijkt, worden minderheden het meest getroffen door de negatieve gevolgen van deze beslissingen. Minderheden hebben namelijk geen stem om aan te geven wanneer dingen misgaan, totdat het al te laat is.

Jij bent de enige kandidaat (vanuit NL) die deze twee groepen representeert. Wat zegt dat?

Ik vind dat zorgelijk, maar we moeten ergens beginnen, daarom hoop ik genoeg voorkeurstemmen te ontvangen om te laten zien dat wij ook politiek betrokken zijn en dat wij er ook zijn en het verdienen om onze stem te laten horen. Zodat we bij de volgende verkiezingen meer mensen zoals wij in verschillende politieke partijen hebben om een betere vertegenwoordiging te hebben.

Wat is de grootste uitdaging waar we voor staan? En wat ga jij hieraan doen?

De strijd voor gelijkheid wordt mijn grootste uitdaging. Ik realiseer me dat ik veel weerstand zal krijgen, maar we moeten volhouden. 

Wil je nog iets anders meegeven?

In de afgelopen 3 jaar was ik campagneleider voor Groenlinks in Rotterdam en ik realiseerde me dat veel van ons dezelfde vraag hebben “Hoor ik er nog bij ?”. Van mensen die hard hebben gewerkt om dit land op te bouwen, maar nu op latere leeftijd niet eens genoeg geld hebben om een buskaartje te kopen om hun kleinkinderen te zien. Mensen van kleur die te horen krijgen “ga terug naar je eigen land” terwijl ze geboren zijn met een Nederlands paspoort. Voor de mensen die deze vraag hebben, sta ik op de lijst want: Ja, jij hoort er ook bij.

Afbeelding

kleinmoedig