Afbeelding

Joan Nunnelly

Joan Nunnely | Gelijkheid op elk niveau

Door: Robin Austen

Joan Nunnelylijst 3 nummer 3 voor D66 Rotterdam - werd in 1969 geboren in Suriname en is vanaf 1970 woonachtig in Rotterdam met een uitstapje naar Maassluis. Joan is een duizendpoot. Naast zelfstandig ondernemer is ze voorzitter van het directeurenoverleg van de kunst en cultuur sector in Rotterdam en zit ze in verschillende raden van toezicht en commissies.  Haar veelzijdigheid wil ze graag inbrengen in de politiek.


AFRO Magazine profileert vandaag, in samenwerking met Kleur de Kamer een selectie van kandidaten van Afrikaanse afkomst die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022.

kdk


Vanwaar uw keuze voor deze Politieke Partij?

D66 staat voor Progressief Liberaal. Onderwerpen als onderwijs, kansengelijkheid vind ik zeer belangrijk. Verdeel de welvaart, geef elk mens de regie over zijn eigen leven en een sterk Europa. Dit zijn voor mij zeer belangrijke waarden.

Wat zijn uw doelen voor de toekomst met D66 Rotterdam?

Het eerste wat er in me opkomt is ‘Rotterdamse gelijkheid’. Rotterdam is een geweldige stad. Maar er is nog veel te doen. Als we wat dieper inzoomen op de bewoners van de stad, dan zien we dat niet iedereen is geboren ‘aan de goede kant van de streep’. Te veel mensen kunnen om uiteenlopende redenen niet meekomen of meedoen en vinden niet de aansluiting die ze voor zichzelf en hun kinderen zo graag willen. Ik stel me als doel om op elk niveau te zorgen voor Rotterdamse gelijkheid. Dat betekent dat we op sommige domeinen wat extra druk moeten zetten, op andere vlakken voor toegang of een betere doorstroming moeten zorgen en af en toe een handje moeten helpen of extra ondersteuning moeten bieden. Zodat iedereen toegang krijgt tot belangrijke voorzieningen en regelingen die soms net het verschil kunnen maken. Ik noem het ‘Rotterdamse gelijkheid. Gelijkheid die elk domein raakt, elke sector raakt en voor iedere Rotterdammer relevant is. 

Voor kinderen van de basisschool en ouderen in een verzorgingshuis, startende ondernemers in innovatieve sectoren en starters op de woningmarkt, voor jongeren die elke bocht op de digitale snelweg kennen en ouderen die zich blindstaren op een digitaal formulier of de weg kwijt raken in de bureaucratie.  

Foto: Joan Nunnely

Joan NunellyWat is het verschil dat u kunt maken in de Politiek ?

Ik blijf hameren op  gelijkheid. Ik zal me blijven inzetten om barrières  te doorbreken en nieuwe perspectieven te openbaren. Mijn persoonlijke drive om toe te zien op ongehinderde toegang voor alles en iedereen. Mijn doel  is ook om mensen vertrouwen te geven in hun toekomst. Ze moeten kunnen dromen over mogelijkheden en dat de stad Rotterdam optimaal kan profiteren van alle talenten die we in onze stad hebben rondlopen.

Is de politiek de afgelopen jaren veranderd ?

Jazeker! Er is veel meer polarisatie maar gelukkig zie ik ook steeds meer jongeren, vrouwen en Nederlanders met een bi-culturele roots of Afro-Caribische roots,  politiek actief worden en bewust zijn. Dat is een goede ontwikkeling die ik blijf aanmoedigen. Politiek is veel te belangrijk om er niet over mee te praten en het gaat ons allemaal aan. Er zijn meer zijinstromers nodig om juist de politiek een ander geluid te geven.

Wie zijn uw inspiratiebronnen in de Politiek ?

Ik ben fan van Michele Obama, Hedy d’Ancona, Sigrid Kaag. Het zijn vrouwelijke stemmen, die hun leiderschap laten zien vanuit de verschillende levenservaringen die zij meebrengen.  Joyce Sylvester, dr. Sophie Redmond zijn ook de vrouwen, stemmen en schouders waar wij op staan. Zeer belangrijk om hun namen te blijven noemen. 

Wat zou voor u een persoonlijk succes zijn in de Politiek ?

Voor de realisatie van alle maatschappelijke uitdagingen waar we mee te make hebben, zijn er veel (meer) werkenden nodig met specifieke kennis en vaardigheden. Wie installeert de warmtepompen? Wie kan een extra groep kinderen op de kinderopvang begeleiden? Die nieuwe werkenden zijn niet zomaar te vinden. We moeten er alles aan doen om jongeren zover te krijgen dat ze kiezen voor opleidingen die leiden tot ‘kansberoepen’.Als we daarbij in staat zijn gelijke kansen te bieden aan alle studenten, zal dat voor mij een persoonlijk succes zijn.

Waarom zouden mensen op u moeten stemmen ?

Ik wil de stad een stem geven. Als volksvertegenwoordiger is het van belang om continu met de stad, de Rotterdammers in contact te zijn om te weten wat er speelt en hoe wij vraagstukken in gezamenlijkheid kunnen oplossen.  

Ik vind het verder ook erg belangrijk dat het inzetten van Algoritmen zonder borging van diversiteit en verantwoordelijkheid, zoals bij de toeslagenaffaire pijnlijk is gebleken. Ook voor de makers van die “super-algoritmen” die we wetten noemen, is diversiteit geboden. Wij zien daarom graag meer diversiteit in onze politiek. Maar ook een politiek die verantwoordelijkheid neemt voor de implementatie en uitwerking van de wetten die zij maakt. Voor het vertrouwen in de overheid en in algoritmen, zou het goed zijn als de overheid algoritmen niet alleen voor handhaving, maar nog vaker ook voor dienstverlening inzet.