Jaap Jonkers, no 27 bij het CDA: "Ik ga voor het verkoelen van de planeet en het verwarmen van de samenleving"

Jaap Jonkers, 35 jaar, is kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jonkers staat op plek 27 bij het CDA. Mariam Lo Fo Wong interviewde hem voor AFRO Magazine.


Uit wat voor gezin kom je en hoe heeft dat je dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloed? Eigenlijk heb ik vier ouders, maar twee daarvan ken ik niet. Ik ben namelijk geboren in La Paz, Bolivia, en als baby te vondeling gelegd bij een katholiek weeshuis. Ik ben dankbaar dat ik niet hoefde op te groeien tot schoenpoetser in de straten van La Paz maar terecht kwam in een liefdevol gezin in Hardenberg, Overijssel. Omdat het lot mij gunstig was gezind zie ik het helpen van anderen als vanzelfsprekend. Dat wereldbeeld wil ik ook doorgeven aan mijn dochter als zij ouder is.

Wat is je professionele achtergrond? Wat ben je in het dagelijks leven? Mijn loopbaan draait om werk, ondernemerschap en kansen scheppen. Bij KPMG werk ik als adviseur en geef ik advies over personeelszaken. Ook ben ik oprichter en nu toezichthouder bij DEAL Foundation. Bij deze stichting werken studenten aan armoedebestrijding in binnen-en buitenland door het verstrekken van microkredieten. Deze stichting heeft tot heden 1500 banen gecreëerd in Bolivia, Madagaskar, Zambia, Tanzania en Cambodja. In 2011 wilde ik ook mensen helpen op plekken waar oorlog is. De daaropvolgende 6 jaren heb ik gewerkt als reserveofficier bij een wederopbouweenheid van Defensie.

Wat was je reden om de politiek in te gaan? Ik heb via DEAL Foundation en de Koninklijke Landmacht al veel kunnen betekenen voor anderen maar ik merkte dat ik geen structurele maatschappelijke veranderingen kon realiseren. Dat wil ik wel want mijn idealen zijn het realiseren naar kansengelijkheid voor iedereen, het uitbannen van armoede en het omkeren van klimaatverandering.

Wat vind je van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland? Het is mijn ideaal in een samenleving te leven waarin wij niet in competitie zijn met elkaar maar samen de verantwoordelijkheid nemen de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Daartoe reken ik toenemende armoede als gevolg van de coronacrisis en het klimaat. Een basisprincipe voor mij is hen helpen die dat het meeste nodig hebben. Ik zie dat veel Nederlanders met een migratieachtergrond alleen op papier beschikken over gelijke kansen maar dat de praktijk anders uitwijst. Daardoor worden zij onevenredigheid hard getroffen als het minder gaat met de economie, zoals nu.

Wat ben je voornemens daaraan te gaan doen? Om kansengelijkheid te bevorderen wil ik een aantal maatregelen treffen. De eerste maatregel is de maatschappelijke stage een verplicht karakter geven. Hierdoor komen jongeren uit diverse milieus in aanraking met elkaar en leren zij samenwerken. Dit geeft jongeren de kans om buiten hun eigen sociale netwerk contacten op te doen voor het leven. De tweede maatregel is het zorgen voor meer begeleiding bij inburgering van nieuwe Nederlanders met de focus op het vinden van een baan. De derde maatregel is het facultatief voorzien van maaltijden op basis- en middelbare scholen. 272000 kinderen leven in armoede, waaronder een onevenredig groot deel zwarte kinderen en migranten. Die mogen niet vanaf jonge leeftijd in het klaslokaal al een achterstand oplopen vanwege honger.

Waar mogen we jou over vier jaar op afrekenen? Wat wil je dan zeker hebben bereikt? Het halveren van armoede onder kinderen. In Nederland en zeker in het Caribische gebied gaan tienduizenden kinderen zonder eten naar school of bed. Dit belemmert de ontwikkeling sterk en vergroot daardoor de kans op een vicieuze cirkel van armoede. Ik wil een voorstel doen om kinderen te alle tijden maaltijden te kunnen aanbieden op scholen.

Ga je je laten vaccineren? Ja. Ik respecteer ieders mening in dezen, maar ik zelf ga mij wel laten vaccineren.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer? Er is inderdaad te weinig kleur in de Tweede Kamer. Kleurrijkheid is volgens mij belangrijk om een goede afspiegeling te kunnen zijn van de samenleving zoals hij daadwerkelijk is. Wanneer wij een goede afspiegeling kunnen realiseren brengt dat overheid en burger dichter bij elkaar. Die afspiegeling komt er niet zomaar. Ik denk dat het goed kleurrijke kandidaten een podium te geven, hen te steunen tijdens voorkeurcampagnes en waar het kan samen op te trekken om kleurrijke kiezers te overtuigen te gaan stemmen.

Waarom CDA? Mijn idealen komen voort uit afkomst én geloof: “ben ik mijn broeders hoeder?” Daarom ben ik lid van het CDA.

Waarom moet ik op jou stemmen? Help mij mee om de planeet te verkoelen en de samenleving te verwarmen!