Isaura Carrilho, nr. 6 bij DENK "ik ben de nieuwe toekomst"

Isaura Carrilho (26), van Surinaamse en Curaçaose afkomst, staat op nr. 6 op de lijst van DENK. Isaura wil voor meer kleur in de kamer te zorgen, maar ook jongeren motiveren meer politiek bewust en betrokken te zijn. Het aantal jongeren dat heeft gestemd in 2017 was een stuk lager dan in 2012 en vaak was de reden voor het niet stemmen dat jongeren zich onvertegenwoordigd voelen in de politiek. Een interview over haar plannen.


Uit wat voor gezin kom jij en hoe heeft dat jouw dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloedt?

Mijn moeder is een financieel analist en mijn vader is een kunstenaar, de maker van Mama Baranka in het vondelpark.

Mijn moeder was helaas een alleenstaande moeder waardoor zij mij er altijd op heeft geattendeerd dat ik als donkere vrouw twee keer zo hard zou moeten werken, en waardoor zij mij altijd heeft gepusht om mijn school af te maken.

Ze heeft me tevens heel kritisch opgevoed, met veel boeken en veel reizen waardoor mijn wereldvisie en mijn ambities wereldwijd zijn. Waardoor ik altijd de wereld wou ontdekken maar ook heel bewust werd van mijn eigen geschiedenis en de disbalans in het Konikrijk. Ik heb hier altijd iets tegen willen doen, want ik merkte hoeveel invloed het had op mijn omgeving en hoe ik ook als donkere vrouw genoot van veel privileges omdat mijn moeder een kritische wetenschappelijk opgeleide vrouw is. Door mijn vader ben ik heel erg ‘’in tune’’ met mijn aard en het spirituele waardoor ik altijd in balans ben tussen het rationele en het aanvoelen van energieën en de weg volgen die mijn voorouders blijkbaar voor mij hebben uitgerold.

Wat is jouw professionele achtergrond? Wat ben je in het dagelijks leven?

Ik ben een politieke wetenschapper, met een specialisme in internationale betrekkingen en internationale veiligheid. Als project officier voor het Team Cariben van Unicef NL heb ik veel opgedaan over Koninkrijksrelaties en ik ben sinds kort beleidsmedewerker voor DENK in de Tweede Kamer voor de dossiers buitenlandse zaken, justitie en veiligheid en integratie/discriminatie.

Wat was uw reden om de politiek in te gaan?

De noodzaak aan representatie, de teleurstelling van de kieslijsten van andere partijen, het feit dat mijn geschiedenis en de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden bijna  niet voorkomt in het Nederlands onderwijs, terwijl wij al 300 jaar lang onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis. De noodzaak aan meer jongvolwassenen in de politiek, vers bloed en een frisse kijk op maatschappelijke kwesties. De noodzaak aan het doorbreken van het beeld van een politicus/politica. En laten zien dat je je culturele identiteit en urban identiteit kan behouden als young professional, tevens in de politieke arena.

Wat vind je van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland?

Ondanks dat de multiculturele samenleving al 50 jaar bestaat en afro-Nederlandse gemeenschap al 80 jaar onderdeel is van de Nederlandse samenleving staan wij, met zijn alle nog steeds achter aan in de rij. De getallen qua arbeidsdiscriminatie en discriminatie in andere sectoren nemen (over een periode van 40 jaar) niet af, en dat is zorgwekkend. Dat betekent dat, ondanks dit zogezegd prioriteit is, er geen effectieve maatregelen genomen worden om meer gelijkwaardigheid te creëren in de samenleving. Dat houdt in dat zelfs de generaties nu, in deze moderne maatschappij, met 0-3 achter beginnen.

Wat ben jij voornemens daaraan te gaan doen?

Om vooral jongeren en jongvolwassenen politiek bewuster en politiek actiever te maken, ze te motiveren, inspireren en stimuleren. Om bepaalde maatschappelijke kwesties gericht op ongelijkheid te agenderen en in contact te blijven met de samenleving om de signalen adequaat op te pakken.

Waar mogen we jou over vier jaar op afrekenen? Wat wil je dan zeker hebben bereikt?

De zichtbaarheid van studenten, jongeren en jongvolwassenen in de politiek. En mijn inzet op het gebied van het Koninkrijk en de gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk, vooral bij het uitrollen van het nieuw bestuursorgaan COHO.

We leven nu met COVID; het is bekend dat het zwarte mensen harder raakt. Uw mening daarover?

Ja zorgwekkend.

Het is welbekend dat zwarte mensen meer zijn blootgesteld tot COVID wegens hun werk en vaak behoren tot de groep cruciale beroepen. Het indiceert dat wij meer moeten doen om onszelf te beschermen en meer informatie beschikbaar moeten stellen om ons immuunsysteem te verbeteren. We zijn tevens eerder vatbaar wegens ons vitamine D deficit en niet iedereen is zich hiervan bewust.

Gaat u het vaccin halen?

Ondanks dat ik het even afwacht denk ik dat ik voor het bezoeken van mijn oma en mijn moeder op Curaçao gevaccineerd moet zijn. En daarvoor doe ik het zeker.

Hoe belangrijk is meer kleur in de kamer?

De Tweede Kamer zou een afspiegeling moeten zijn van de samenleving en dat is het niet. Je zou zelfs kunnen spreken van een democratisch deficit omdat een deel van de samenleving niet gerepresenteerd wordt.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer

Door ervoor te zorgen dat mensen politiek bewuster worden en actiever en mensen zover te krijgen om naar de stembus te gaan. Te informeren en de stemopkomst te stimuleren waardoor er meer mensen van kleur verspreid over verschillende partijen in de kamer kunnen komen.

Het is bekend dat veel mensen uit Surinaamse, Antilliaans, Afrikaanse en andere immigrantengemeenschappen niet gaan stemmen. Mensen van Kleur herkennen zich niet voldoende in de politiek, hetgeen zich weer vertaalt in hun stemgedrag. Hoe inspireert u mensen om wel te gaan stemmen?

Hoe zit het met de politieke betrokkenheid van deze mensen? Wat vindt u ervan? Mag het meer of minder? Hoe pakken we dat aan?

Zoals herhaaldelijk naar voren is gekomen mag het meer; dit pakken we aan door mensen te informeren maar ook echt te betrekken. Niet alleen deze groep opzoeken in de aanloop van de verkiezingen maar echt laten zien dat we ons inzetten om de kloof tussen de politiek en de samenleving te verkleinen.

U zit bij DENK. Waarom juist deze partij?

Als beleidsmedewerker bij DENK in de tweede kamer zie ik dat DENK een van de weinigen partij is die zich daadwerkelijk continu inzet op thema’s die andere politieke partijen ontwijken. DENK is een van de weinige die continue moeilijke onderwerpen agendeert ondanks de weerstand. Dat vind ik bewonderingswaardig en daar wil ik aan bijdragen.

Wat is uw politieke stijl? Bijvoorbeeld: wat is je strategie als je in een debat plots de feitelijkheden niet kent? Of, als blijkt, dat je (toch) helemaal geen standpunt hebt? Of, dat je standpunt niet goed onderbouwd is? Wat doe je dan?

Inhaken op de dingen die ik wel weet en het toe trekken naar mezelf en mij omgeving en het vatbaar maken.

Hoe ga je om met vragen van burgers / kiezers, die niet relevant lijken?

Beantwoorden, blijkbaar is het voor de burger wel relevant anders zou die het niet stellen

Hoe ga je het verschil maken binnen de partij, in de campagne en uiteindelijk in de gemeenteraad?

Door campagnevoeren de moderniseren, door te wijzen op de punten waar wij nog aan moeten werken, door verschil te maken door andere perspectieven te tonen

 Hoe ga je om met emoties van kiezers?

Door ze te erkennen en te analyseren waar ze vandaan komen.

We hebben het al over inspireren gehad. Maar nu in het algemeen? Kun je mensen inspireren? (en hoe doe je dat dan?)

Ja, door ze te laten zien dat een jong persoon die op hun lijkt, uit hun omgeving komt, hun taal spreekt, en de urban identiteit en de culturele identiteit het ver kan schoppen. Ik keek altijd naar de politieke arena opzoek naar een vrouw die op mij leek, ik vond der niet, dus heb ik kortgeleden besloten haar te zijn voor andere.

Waarom moet ik op jou stemmen? Verkoop jou even aan me, kort en bondig.

Omdat ik de nieuwe toekomst ben, het boegbeeld ben van de nieuwe stromingen van de aankomende politici. Iemand die midden in de samenleving staat en de stem wilt laten horen van de gemiddelde burger, jongvolwassenen studenten en jongeren. De stem van onze gemeenschap, de stem van iedere Nederlander die staat voor een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen ongeacht huidskleur, geaardheid, leeftijd, sekse of religie.