Internationale 'Dag van Afrikaans kind'

Zaterdag 16 juni is het de Dag van het Afrikaanse Kind. Een bijzondere dag, want deze staat in het teken van het protest in Soweto van duizenden kinderen, die begon met een straatprotest op 16 juni 1976. Hiermee werd aandacht gevraagd voor verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en betere maatschappelijke kansen. Dit jaar is het thema: 'Laat geen kind achter voor de ontwikkeling van Afrika'.

Het protest van de Zuid-Afrikaanse kinderenen in 1976 liep niet geheel geweldloos. De politie opende het vuur op hen, waarbij meer dan honderd kinderen de dood vonden. Desondanks bleef de strijdlust bestaan om de kwaliteit in de zorg en het onderwijs te verbeteren.

Nieuw thema

Elk jaar wordt de De dag van het Afrikaans kind herdacht in het kader van een actueel thema wat op dat moment centraal staat in Afrika.  In 2016 stond het thema centraal.  Hierbij werd er specifiek stilgestaan bij kinderhuwelijken en de bestrijding hiervan. Vorig jaar was het thema: 'Bevordering van bescherming, empowerment en gelijke kansen voor kinderen in Afrika tegen 2030'.

Juiste instrumenten voor ontwikkeling

Het thema van 2018 benadrukt de noodzaak om ervoor te zorgen dat 'geen kind achterblijft' door zich specifiek te richten op degenen die niet profiteren van de groei en ontwikkeling van Afrika. 

Het accent ligt op die vergeten doelgroep om hen zo veel mogelijk de juiste instrumenten te geven om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Vervulling maatschappelijke rol 

Hierbij kan gedacht worden aan betere scholing, het stimuleren en creëren van 'het eigen kunnen' bij kinderen en in gesprek gaan met partners in het bedrijfsleven om de zet naar de arbeidsmarkt laagdrempelig te maken, zodat alle kinderen in Afrika op een eerlijke manier een maatschappelijke rol binnen de samenleving kunnen vervullen.

Om dit te realiseren, zien de organisaties die betrokken zijn bij de viering van dit thema het als een belangrijke taak weggelegd voor lidstaten om van bovenaf de kinderen 'duurzaam' te blijven stimuleren in hun ontwikkeling.  "De focus op vooral kinderen is voor Afrika cruciaal, gezien kinderen een groot deel uitmaken van de Afrikaanse populatie", aldus African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child.