Haags Historisch Museum verbindt jongeren met Museum Take-Over

In samenwerking met Deborah Cameron - ByDeeDee - geeft het Haags Historisch Museum een groep Haagse jongeren op 14 december voor één avond de regie over het museum. Het museum hoopt op deze manier de naar eigen zeggen getalenteerde jongeren op een speelse, doch historische manier te binden aan het museum. "Wij willen graag dat deze generatie jongeren die je normaal niet in een museum verwacht, zich ook bij ons thuis voelt. We zien dat dat erg belangrijk is,"  vertelt een woordvoerder van het Museum. 

DeeDee’s Kids, getalenteerde jongeren tussen de 14 en 19 jaar, organiseren een dynamisch en avondvullend programma, vol zang, dans, muziek, spoken word en rap. Ook dragen zij zorg voor alle communicatie, catering en educatie behorend bij de Museum Take Over en hebben zij zelfs een rol in de de beveiliging van het evenement. Ze nodigen hun eigen vrienden uit als publiek, maar "iedereen is welkom."

Bijzondere ruilmethode

In het kader van de Museum Take Over bezocht een deel van de groep jongeren gedurende twee maanden tweewekelijks het museum en bezocht het museum hen ook.

Het doel van dit evenement is om jongeren uit het centrum van Den Haag zich meer thuis te laten voelen in het museum, dat het als stadsmuseum belangrijk vindt de geschiedenis van alle stadsgenoten een plek te geven.

Deze bijzondere ruilmethode resulteerde in dit bijzondere evenement dat plaats vindt in het Haags Historisch Museum.

Herkenning binnen de stadsgrenzen

Het idee achter Museum Take Over is niet alleen het hebben van een gezellige avond, maar dat jongeren binnen het centrum van Den Haag zich ook terug mogen herkennen in het Haags stadsmuseum. Het stadsmuseum wil dat deze groep die normaal niet musea bezoekt, zich prettig voelt binnen haar vier muren. 

Het leren kennen van de 'eigen' geschiedenis zou een positieve bijdrage moeten leveren aan de betrokkenheid en herkenning binnen de jonge generatie met een veelal gekleurde achtergrond. Haags Historisch Museum: "Er zullen vele verschillende culturele identiteiten vertegenwoordigd worden tijdens deze avond. Een van de deelnemers heeft een Dominicaanse achtergrond, anderen hebben een Afro-Surinaamse achtergrond, maar ook jongeren met een Angolese of Ghanese achtergrond zijn vertegenwoordigd binnen de uitvoering op die avond."  Het stadsmuseum beaamt Den haag als een mengelmoes van culturele identiteiten en ziet dan ook graag het perspectief van deze groep Hagenaars tegenmoet hoe zij tegen Den Haag aankijkt, opdat zij "het beeld van Den Haag mogen verlevendigen."

Gratis en toeganklijk

De jongeren baseren hun werk op de vraag: ‘Wat draagt mijn persoonlijke familiegeschiedenis bij aan het verhaal van Den Haag?’ en zullen hun avond waarop ze ook andere jongeren hopen te inspireren vanaf 19.00 van start laten gaan. In hun act zullen ze hun persoonlijk historische elementen voor het publiek naar voren dragen.

De Museum Take Over is gratis en toegankelijk voor een ieder die hierin interesse heeft.

Klik hier voor meer informatie over het evenement.