Afbeelding

Gladys Wielingen

Gladys Wielingen BIJ1 lijsttrekker in Almere: "Ik ben net als Bij1 voor verbindingen"

Gladys Wielingen is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, de lijsttrekker voor BIJ1 in Almere. Ze hoopt op vier zetels voor haar partij in de Almeerse gemeenteraad.

BIJ1 is een partij met diversiteit aan kleur, gender etc. Waarom zou ik niet iedereen kunnen vertegenwoordigen? Men gaat er vanuit dat Bij1 alleen een partij is voor mensen met kleur. Waarom kan een witte man of vrouw wel iedereen vertegenwoordigen? Al jaren zijn zij de personen waar je op kan stemmen om diversiteit in samenleving te vertegenwoordigen. Weten zij wel hoe diversiteit aanvoelt? Kleur, migratieachtergrond, handicap, beperking, sociale klasse? Waarom wordt juist Bij1 weggezet als een partij voor alleen mensen van kleur? Zijn wij niet juist de partij met diversiteit en een vertegenwoordiging voor iedereen ongeacht kleur, gender, handicap, sociale klasse?"d

Wielingen werd geboren in Suriname, en groeide op in Nederland. Haar ouders scheidden toen ze 9 jaar oud was; tot dan is ze samen met haar twee zusjes, een jongere broer en een oudere zus opgevoed door beide ouders. “Na de scheiding alleen door mijn moeder."

Moeder van een zoon en een dochter, is Wielingen van beroep maatschappelijk werker. “Het sociale en zorgende zit in ons gezinssysteem. Mijn moeder stond altijd voor iedereen klaar. Mijn vader was ook een man die graag hielp en ondersteunend was naar anderen."

Ze werkte 20 jaar als schoolmaatschappelijk werker op het reguliere/speciaal en speciaal basisonderwijs in Almere, wat haar betrokken maakte bij diverse gezinnen en gezinssystemen. “Vanuit die liefde voor de mens op alle niveaus signaleerde ik toch de tweedeling en de ongelijkheid in de maatschappij. Dit wordt naar mijn mening veroorzaakt door het systeem.”

Wat haar aansprak bij BIJ1 was de visie voor radicale verandering.

Dat deed mij de stap nemen om de politiek in te stappen. Ik zag een advertentie van BIJ1 waarin naar kandidaten voor de lijst van Almere werd gezocht. Mijn interesse was gewekt, maar ik dacht ik denk nog even na. Het is niet niks in de spotlight gaan staan, en zeker in een partij als BIJ1 die ook nog onder een vergrootglas staat. Tijdens mijn nadenkperiode werd ik benaderd en gevraagd of ik niet wilde solliciteren en toen kon ik er niet meer omheen. Roepen dat het systeem niet deugt is simpel. De kans krijgen om er iets aan te veranderen is een niet mis te verstane teken dat ik die stap moest zetten. Ik ben gaan solliciteren en na diverse rondes en gesprekken met commissieleden heb ik een plek bemachtigd.”

Wielingen vindt zichzelf een doorzetter. “Ik ga niks uit de weg. Mijn motto is wie niet waagt, die niet wint. Ik ben bij BIJ1 om systemen te veranderen. De systemen die er nu zijn verdelen de maatschappij. Door de snelle verandering van digitaliseren en beleidmakers die niet samenwerken, is er een systeem ontstaan dat mensen uitsluit en tweedeling veroorzaakt. Mensen staan nu veel verder uit elkaar waardoor ze zich eenzaam voelen. Ik ben net als Bij1 voor verbindingen.”

Het kandidaat gemeenteraadslid heeft daar een plan voor. “Mensen moeten een band met elkaar krijgen en elkaar respecteren. We zijn een partij voor de mensen en met de mensen; dus voor iedereen. We staan voor menselijke waarden en normen, gelijkheid, erkenning; voor investeren in gelijkwaardig onderwijs.”

Ze zegt dat het van belang is dat in het basisonderwijs al wordt begonnen met de thema's die de wereld bezighouden.

Begin op school met duurzaamheid; laat de kinderen daar al afval scheiden. Leer, informeer en activeer van jongs af. Begin op school informatie geven over gelijkwaardigheid, respect voor verschillen. Begin vanaf de basisschool al werken aan identiteitsontwikkeling; je mag zijn wie je bent wat heb je nodig om het beste uit jezelf te halen. De norm is niet standaard maar een onderdeel van de mensheid. Begin op school met het aansluiten bij de verschillende behoeftes van kinderen; creëer via onderwijs de mogelijkheden hiervoor.”

En tegelijkertijd is samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen belangrijk. “Investeer in de toekomst. Niet de kennisideologie is leidend, maar de mens achter de technologie. Zorg dat de tekorten op de arbeidsmarkt tijdig aangevuld zijn door in studenten te investeren. Ga als bedrijf de scholen in; informeer en activeer. Maak de verbinding met ouderen door samenwerking tussen scholen en oudere zorg; ouderen hebben de kennis en jongeren zijn de toekomst. Wij willen gebruik maken van de krachten die al in de samenleving zijn, waaronder ervaringsdeskundigheid.”

Ze breekt een lans voor BIJ1.

Bij1 is een vernieuwende partij die streeft naar saamhorigheid waar iedereen zichzelf mag zijn: vrouwen, mensen van kleur, trans mensen, homo’s, moslima’s met hoofddoek en Joden met een keppeltje, mensen met een beperking. BIJ1 vindt dat er bestaanszekerheid voor iedereen moet zijn, met een gezonde toekomstbestendige circulaire economie. Wonen moet betaalbaar zijn en bereikbaar zijn. Ook een veilig en betaalbaar openbaar vervoer met een uitstekende bereikbaarheid is belangrijk. Goed en passend onderwijs, zonder discriminatie en segregatie. Gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Een klimaatneutrale woonomgeving is de norm. Kunst en cultuur niet afhankelijk van de vrije markt.”

En daar is haar poging om in het gemeentebestuur van Almere te komen een uiting van. “De Gemeenteraad dient een afspiegeling van de samenleving te zijn, waarbij er geen ruimte is voor etnisch profileren. De visie van BIJ1 is om samen te werken om onze maatschappij in balans te brengen.”

Ze vindt de verkiezingen "wel een beetje spannend" maar ze is enthousiast. "Ik heb veel ideeën voor Almere.” Haar partij wil in Almere de sociale samenhang verbeteren. “Ik mis de cohesie echt in Almere. Het valt me op dat de verbinding tussen de gemeente, instanties en de inwoners echt mist. Wij streven naar die verbinding.”


Lijstduwer van BIJ1 is Anneke Dalger, voornamelijk bekend van de organisatie van de jaarlijkse Keti Koti-herdenking in Almere.