Afbeelding

Een overzicht van de Afro-Nederlandse kandidaat-Kamerleden

Op 22 november mogen we weer naar de stembus. En als we kijken naar de Europese landen om ons heen, waar extreemrechts steeds normaler wordt, is het nu misschien wel belangrijker dan ooit dat we onze zwarte stem laten horen. De Tweede Kamer is onze volksvertegenwoordiging en hoort dus ook onze stem te verstaan en te vertolken. Hoe kan dat dat beter dan door mensen uit onze eigen gemeenschappen?

Denk niet dat jouw stem geen verschil maakt, of dat het geen zin heeft om te stemmen. Om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen moet een partij de kiesdeler halen. De kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal zetels in de Kamer, 150. In 2021 was de kiesdeler iets minder dan 70.000 stemmen. Met bijna 750.000 Afro-Nederlanders en ervan uitgaande dat ongeveer 75% stemgerechtigd is, kunnen er met 562.500 stemmen dus 8 zetels worden gehaald.

Maar onze impact wordt nog veel groter als we op kandidaten stemmen die op ons lijken. Want om een voorkeurszetel te krijgen moet een kandidaat 25% van de kiesdeler halen. Dat wil zeggen als de kiesdeler 70.000 is dat een kandidaat 17.500 stemmen nodig heeft voor een voorkeurszetel. In theorie kunnen we als gemeenschap dus 32 mensen aan een voorkeurszetel helpen.

Om je hierbij te helpen maakten we een overzicht van de Afro-Nederlandse kandidaat-Kamerleden per partij.


BIJ1


bij1

BIJ1 is de eerste en enige partij met een mannelijke Afro-Nederlandse lijsttrekker. In de vorige periode was Sylvana Simons de eerste vrouwelijke Afro-Nederlandse partijleider. Dat  was voor het eerst in Europa unicum was. Voor de aankomende verkiezingen heeft ze het stokje overgedragen aan Edson Olf. BIJ1 is een activistische partij die op komt voor vrijwel alle gemarginaliseerde groepen. Volgens de peilingen gaat het erom spannen of BIJ1 haar zetel weet te behouden. Maar alleen al vanwege wat de aanwezigheid van BIJ1 vertegenwoordigt, zou dat jammer zijn.

#1. Edson Olf

Wijkraadslid in Rotterdam en is bestuurslid en vicevoorzitter van de partij. Zijn droom is om een samenleving te creëren waarin iedereen gelijk wordt behandeld en gelijke kansen heeft ongeacht wie je bent.

#2. Lisa McCray

Lisa is 29 jaar en beleidsmedewerker van de BIJ1-fractie in Rotterdam. Ze vindt representatie een belangrijk aspect van de radicale gelijkwaardigheid waar BIJ1 voor staat. Ze zet zich in voor een eerlijke afspiegeling van de maatschappij binnen de politiek.

#4. Grace Courtar

Woont in Breda. Heeft expertise op het gebied van sociale zekerheid en digitale overheid. Grace wil zich inzetten voor een overheid die dienstbaar is aan ál haar burgers.

#5. Evita de Miranda

Werkzaam in de psychiatrie. Evita wil graag opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen.

#6. Liyah Park

Liyah woont in Rotterdam en is onder andere bekend van de podcast ‘Vrouwentoilet’. Ze is 30 jaar en staat voor armoedebestrijding in de breedste zin van het woord. Ze zet zich in voor het vergroten van de toegang tot middelen en kansen voor mensen die in armoede leven.

#11. Dylan Lennox Bakker

BIJ1-vertegenwoordiger stadsdeelcommissie Zuid-Oost. Toegewijd aan vrijwilligerswerk. Dylan wil bruggen bouwen tussen culturen en de Bijlmer-gemeenschap versterken. Dylan is 30 jaar en woont in Amsterdam.

#13. Romana Vrede

Kunstenaar, waaronder schrijver, acteur en theatermaker. Romana wil toe naar een samenleving waarin de norm niet meer zo smal is.


NEDERLAND MET EEN PLAN


nlp

Nederland met een PLAN is een nieuwe partij, die voor het eerst mee doet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Zij willen meer kleur in de politiek en geven aan de Aziatische gemeenschap een stem te willen geven.

#8. Maureen Riley

Maureen is een duurzame kledingstylist van 51 jaar. Ze bedacht onder andere het project Re-Imagine, in samenwerking met het Leger des Heils.


Splinter


splinter

Ook Splinter is een nieuwe partij. Zij omschrijven zichzelf als volgt:

Splinter wil het groene, progressieve, liberale, sociaal democratische geluid zijn dat nu zo gemist wordt. Splinter is vrijzinnig en seculier. 

#13. Bryan Rechards

Bryan is 48, woont in Amsterdam en is jurist. Bryan staat voor volksvertegenwoordiging die is gebaseerd op oprechtheid, gezond verstand en verbinding van alle Nederlanders.


NIEUW SOCIAAL CONTRACT (NSC)


nsc

De nieuwe partij van Pieter Omtzigt. De oud CDA-er moest weg vanwege zijn vasthoudendheid in de toeslagenaffaire en zijn kritiek op de wijze van besturen. De afgelopen periode heeft hij als eenmensfractie in de Kamer gezeten. Bij deze verkiezingen doet hij voor het eerst mee met zijn nieuwe partij. In de peilingen staat NSC op ongeveer 26 zetels. Dat zou betekenen dat Merlien Welzijn en Faith Bruyning vrijwel zeker zijn van een plek in de Tweede Kamer. Voor Nathaly Boelhouwer is dat op plek 29 niet zeker.

#10 Merlien Welzijn

Lanceerde een het initiatief bijstandsgerechten.nl voor gezonde maaltijden met een kleine beurs. Daarnaast is zij werkzaam als directeur-bestuurder bij volkshuisvesting.

#18 Faith Bruyning

Jurist die zich inzet voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal.

#29 Nathaly Boelhouwer

Voormalig marineofficier. Ervaring in verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies bij organisaties als Vereniging Eigen Huis, Rode Kruis en een woningcorporatie.


BBB


bbb

De Boeren Burger Beweging van Caroline van Plas begon deze periode met een zetel in de Tweede Kamer. Bij de Provinciale verkiezingen werd deze partij in alle provincies groot. Deze partij zet zich vooral in voor de agrarische sector. In de peilingen staat de BBB op ongeveer 11 zetels.

#26 Haidy Hankers

Haidy is Categorie manager AfvalEnergieBedrijf. Ze is 48 jaar en woont samen met een pluimveehouder in Barneveld. Ze wil zich inzetten voor de medemens en de regio Gelderland en boeren, burgers en ondernemingen het vertrouwen in de overheid terug te geven.


DENK


denk

Ook DENK is een partij die racisme en discriminatie aan de kaak stelt. Tunahan Kuzu en Farid Azarkan nemen afscheid en Stephan van Baarle is de nieuwe lijsttrekker. In de peilingen staat DENK op 2 á 3 zetels.

#7 Nancy Rijssel

Directeur Young Adult Life Coaching, Bestuurslid DENK

#9 Yaw Mac-Intosch

Pan Afrikanist activist en coördinator van de zwarte school "Sabi Yu Rutu"

#21 Emma Manhoef

Lid medezeggenschapsraad onderwijs

#42 Nur Icar

Nur Icar is wethouder in Den Haag. Hij heeft de portefeuilles Werk, Participatie en MKB.


CHRISTENUNIE


cu

De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die zich wil inzetten voor een samenleving waarin vrede en vrijheid worden beschermd. Met de slogan Geloof in de Samenleving en de drie speerpunten Rust in het huishoudboekje, Zorgzame gemeenschappen en Elk leven op aarde telt staan zij in de peilingen op 3 of 4 zetels. Don Ceder lijkt daarmee zijn plek in de Kamer te behouden.

#3 Don Ceder

De 33-jarige Amsterdammer is momenteel al Tweede Kamerlid. Heeft zich onder andere ingezet voor het verkorten van de schuldsanering van 3 jaar naar 1,5 jaar en het verhogen van het sociaal minimum op de BES-eilanden.

#19 Gaetan Mbwete

Gaetan woont in Den Haag is daar fractievertegenwoordiger CU/SGP Den Haag. Daarnaast is hij vastgoedadviseur. Hij wil de stem zijn van mensen die niet gehoord of gezien worden.

#42 Nathalie Nede

Nathalie is 36 en raadslid in Arnhem. Hier bracht zij een rapport over discriminatie aan het licht. Daarnaast is zij adviseur bij een antidiscriminatiebureau.


PARTIJ VOOR DE DIEREN


partij vd dieren

De Partij voor de Dieren staat voor duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Waarbij niet alleen de mens centraal staat, maar de hele planeet en ál haar bewoners. De Partij voor de Dieren staat in de peilingen op ongeveer 6 zetels.

#16 Malcolm Jones

Raadslid Leiden, bestuurslid vereniging voor veganisme.  Malcolm wil zich inzetten voor meer erkenning van dierenrechten in onze besluiten en voor het verhogen van het aanbod van plantaardig eten, met name voor kwetsbare groepen


SP


sp

De Socialistische Partij is een partij die marktwerking wil beperken. Dat bedrijven grote winst maken en burgers niet rond kunnen komen willen zij veranderen. Renske Leijten was samen met Pieter Omtzigt degene die zich vastbeet in het toeslagenschandaal. De SP gaat de verkiezingen in met de slogan Pleisters plakken helpt niet, SP stemmen wel! Volgens de peilingen zal de SP ongeveer 5 zetels halen.

#38 Alexandra Spanner

HR-manager, 34 jaar, woont in Alkmaar. Wil zich hardmaken voor inclusief onderwijs van basisschool tot universiteit waar mensen gelijkwaardige kansen moeten krijgen.


CDA

cda

Het Christen-Democratisch Appèl staat bekend om het noaberschap of gemeenschapszin en gaat met de slogan “een fatsoenlijk land” de campagne in. Het CDA staat in de peilingen op ongeveer 6 zetels.

#17 Easther Houmes

Raadslid Goes.  Easther wil recht doen aan de regio omdat het verdwijnen van voorzieningen, de sociaaleconomische achterstand in minder bevolkte gebieden en de ongelijke verdeling van financiële middelen vanuit het Rijk reële problemen zijn.


GROENLINKS/PVDA


gl pvda

GroenLinks en de Partij van de Arbeid doen deze verkiezingen voor het eerst mee als 1 gezamenlijke partij. De twee lagen qua standpunten al dichtbij elkaar en door samen te gaan hopen zij een grote linkse partij te worden, die een stevig geluid kunnen laten horen in de Kamer en wellicht in het nieuw te vormen kabinet. In de peilingen staan ze op ongeveer 20 zetels. Onlangs trok Kauthar Bouchallikht, de nummer 17 op de lijst zich terug, omdat ze context miste met betrekking tot de situatie in Israël/Palestina. Als ze na de verkiezingen haar zetel niet inneemt schuiven de kandidaten vanaf plek 18 dus een plaats op.

#12 Habtamu de Hoop

Tweede Kamerlid PvdA, onderwijs en infrastructuur en waterstaat. Habtamu opende een meldpunt voor verdwenen ov-punten en zet zich in voor de mobiliteit van mensen die van het ov afhankelijk zijn. Hij is opgegroeid in Fryslân en wil graag de brug slaan tussen Den Haag en de provincie.

#20 Mikal Tseggai

Mikal is 28 jaar en raadslid in Den Haag. In de Tweede Kamer wil ze zich inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft op een woning, een baan, of een diploma. Zodat niet langer geluk, maar je inzet telt.

#21 Raoul White

Dagelijks bestuurder Amsterdam Zuidoost. Hier zet hij zich in tegen sociale ongelijkheid en de wooncrisis. Raoul is 51 jaar en woonachtig in Purmerend.


D66


d66

Democraten 66 is een sociaal-liberale partij, die zoals zij zelf zeggen eerlijk wil delen in een schoon land. D66 gaat voor nieuwe energie voor Nederland met de speerpunten klimaat, wonen en onderwijs. In de peilingen staat D66 op groot verlies. Ze zouden tussen de 7 en 9 zetels overhouden. Voor Mpanzu wordt het dus spannend.

#9 Mpanzu Bamenga

Mpanzu (38) is bekend van de rechtszaak tegen de marechaussee over etnisch profileren. Daarvoor ontving hij de titel Mensenrechtmens in 2021. Hij is jurist en raadslid in Eindhoven.

#19 Spencer Alberg

Spencer is 22 en raadslid Almere. Daarnaast werkt hij als non-financial risk specialist bij een grote bank. Hij wil graag mensen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen en hun leven makkelijker maken.


VVD


vvd

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil “Ruimte geven. Grenzen stellen. De rust terugbrengen. Zodat we straks weer trots tegen elkaar zeggen: we hebben het goed voor elkaar in Nederland.” Volgens de peilingen haalt de VVD ongeveer 27 zetels.

#32 Simone Richardson

Tweede Kamerlid met de portefeuille onderwijs. Ze was al twee keer eerder kort Tweede Kamerlid ter vervanging. Ze was eerder projectdirecteur van La Vuelta Holanda. Ze wil zich inzetten voor een beter en gezonder Nederland. Simone is 51 jaar en woont in Haarlemmermeer.

Er doen 26 partijen mee aan de verkiezingen in november. Onderstaande partijen doen ook mee maar hebben geen Afro-Nederlandse kandidaten of het is (nog) niet duidelijk of er Afro-Nederlanders op de lijst staan.

 • Politieke Partij voor Basisinkomen
 • PartijvdSport
 • Samen voor Nederland
 • LEF – Voor de nieuwe generatie
 • LP (Libertaire Partij)
 • BVNL (Belang van NederLand)
 • Piratenpartij – De Groenen
 • 50PLUS
 • SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij)
 • JA21 (Juiste Antwoord 21)
 • VOLT
 • PVV (Partij voor de Vrijheid)

Deze 29 kandidaten willen bijdragen aan een betere vertegenwoordiging van de afro gemeenschappen in de politiek. Jij kan dat ook doen, door op 22 november op 1 van hen te stemmen. Dus stem en stem bewust.