Afbeelding

De Nieuwe Liefde illustratie Rossel Chaslie

De Nieuwe Liefde illustratie Rossel Chaslie

"De Nieuwe Liefde" viert Sranan Tongo met bijzondere verhalen

De Nieuwe Liefde staat op 24 juni, in de aanloop naar Keti Koti, in het teken van het Surinaamse Sranantongo. Het uiteenlopende culturele programma ‘Lobipasi no abi fara (De weg der liefde kent geen afstand) introduceert hedendaagse verhalen, gedichten, liederen en eeuwenoude kennis voor jong en oud.

Omdat het exact anderhalve eeuw geleden is dat de slavernij in de Nederlandse koloniën is afgeschaft, zoomt De Nieuwe Liefde in op het Sranantongo. Als een taal die onlosmakelijk is verbonden met de geschiedenis van Suriname en Nederland, richt het Amsterdamse taalhuis de aandacht op het ontstaan, de ontwikkeling en
het toekomstbeeld van het Sranantongo. 

In het Nederlands hebben veel Sranantongo-woorden hun ingang gevonden via de ‘straattaal’. Middels een bijzonder programma van muziek, spoken word, proza en poëzie
nodigt De Nieuwe Liefde het publiek uit om de gelaagdheid van de lingua franca van Suriname te ervaren. Zo wordt het publiek meegenomen in het rijke erfgoed van de
Sranan-poëzie door dichter Krofaya Kromanti. Gerson Main en Iven Cudogham spreken de volgende generatie aan met een leerzaam kinderprogramma met Surinaamse liedjes, eerste woordjes in het Sranantongo en klassieke spellen.

In de avond praat Charisa Chotoe met Prof. Soortkill en Tirsa With over hun beleving en het voortbestaan van het Sranantongo als onderdeel van de culturele voorstelling Switi fu mi tongo - het heerlijke van mijn taal met Denise Jannah als host, muziek van Sarah-Jane, poëtische voordrachten en schouwspel van o.a. Felix Burleson. Bekijk het volledige programma op https://denieuweliefde.com/agenda/lobipasi-no-abi-fara/.

Over De Nieuwe Liefde
De Nieuwe Liefde is een platform waar taal en literatuur in de ruimste zin van het woord centraal staat voor een inclusief publiek. De programmering van DNL komt tot stand vanuit het geloof in de betekenis van taal en literatuur: in de verbindende, duidende, verbeeldende en verruimende kracht en potentie van taal en literatuur. Ons huis is gericht op een inclusieve betekenis van literatuur, met een programmering waarin de stad weerklinkt en urgente maatschappelijke gesprekken worden gevoerd.

Lobipasi no abi fara
Datum: 24 juni, 13:30-22:00
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam
Website: https://denieuweliefde.com/agenda/lobipasi-no-abi-fara/