Afbeelding

Teamleden Joan Nunnely, Natasha Hoessein en Saida Ouarirou bij Stanvaste Radio

Covid Urgent Team wil campagne tegen moordende misinformatie

Bezorgde burgers in de Afro gemeenschap is een initiatief gestart om het disproportionele aantal Covid infecties en doden in de Zwarte gemeenschap, tegen te gaan met een campagne tegen misinformatie. “Dit is een overschrijdende call for action, voor meer info naar mensen met een bi-culturele achtergrond, om onze gemeenschap te bewegen om de juiste keuze te maken. Op de zijlijn staan is geen optie. Hier moet een streep onder getrokken worden,” zegt Joan Nunnely.

Zij nam vorige week het initiatief om verschillende mensen uit de Afro gemeenschap bij elkaar te brengen in het  “Covid Urgent Team”, een dynamische WhatsApp groep die de komende tijd een informatiecampagne wil uitrollen. Zo wordt gedacht aan “townhall meetings”, aan het trainen van culturele groepen om mensen te informeren en aan media-aandacht eisen voor de urgentie.

Het Team was vorige week meteen te gast bij Stanvaste Radio in Rotterdam waar zij met Frans Pinas spraken over het probleem.

eVVPcLXBJt4">

Dat Covid Zwarte en andere migranten gemeenschappen harder raakt is vanaf het begin van de pandemie duidelijk. Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) trok vorig jaar reeds aan de bel, in een rapport waarin het aangaf dat de Afro Nederlandse gemeenschap onevenredig veel kans loopt om zwaar geraakt te worden door Covid omdat zij weinig tot niet meegenomen wordt in het Nederlandse nationale politieke en bestuurlijk besluitvormingsproces.

"Onder andere de media, het onderwijs en de gezondheidszorg schieten te kort, politieke wil is nodig en een orgaan waar de overheid kan aankloppen voor advies vanuit de afro gemeenschap, ontbreekt. De slogan 'wie men niet ziet hoort men niet' is in deze periode meer dan van toepassing,” waarschuwde het LPS.

Ook in de VS en Engeland was de trend duidelijk. Onderzoek onder 18 miljoen mensen in deze landen toont aan dat Zwarte mensen eerder het gevaar lopen om geinfecteerd te raken met het coronavirus. De oorzaken zijn uiteenlopend. 

covid

Nunnely: "We hebben jammer genoeg allemaal mensen gehad die de afgelopen twee jaar het leven hebben gelaten ten gevolge van Covid.

Vaak kwam het door misinformatie en irritant daarbij is dat de juiste info veel mensen in de gemeenschap niet bereikt. We moeten ook een signaal doen uitgaan naar de overheid, dat de panels niet divers genoeg zijn, wat daar ook toe bijdraagt.”

Arts Efraim Hart onderschrijft het belang van diversiteit in de informatievoorziening: “Mijn ervaring is dat feiten vaak niet meer binnenkomen nadat mensen langere tijd hebben geleefd in een bubbel van misinformatie. Vorig jaar ben ik tijdens de eerste covid piek in Suriname naar het binnenland gereisd met een lokale arts en een vertaler (Portugees voor Braziliaanse goudzoekers). Het ging toen niet eens om vaccinaties, maar om testen. Met mijn feitelijke info opsommen bereikte ik niet direct het gewenste doel. Ik merkte dat er verschil kwam toen de lokale arts en vertaler relaties opbouwden en interesse toonden, waarna mensen zelfs andere mensen met klachten brachten uit hun dorpen.

Ditzelfde patroon heb ik daarna vaker gezien en herken ik ook in Nederland met betrekking tot vaccinaties, waarin ik zie dat feiten opsommen niet hetgeen is dat mensen direct overtuigt en een relationele aanpak een mogelijke oplossing kan bieden, maar wel veel gecompliceerder en tijdsintensiever is.”

In het Team werd er ook opgeroepen tot doortastendheid en lange adem: “Dat mensen met de correcte info zich de mond doen snoeren door misinformatie, is eigenlijk ook fout. Het mag niet zo zijn dat misinfo, herkauwd vanuit social media wetenschappers en misbruikt door extreemrechts voor politiek gewin, meer veld wint dan wetenschappelijk onderlegde waarheid, alleen omdat de overheid faalt in het uitvoeren van campagnes die wel bereik hebben. We zijn voorbij het punt van onnodige discussies over wat er in het vaccin zit en dat er meer witte mensen dan mensen van Kleur niet-gevaccineerd zijn. De tijd is al lang geleden aangebroken om zelf de juiste informatie te verschaffen, en zoals wij doen bij meerdere andere oneffenheden in de gemeenschap, zelf het tegenwicht te bieden tegen onze ondergang. Again: niemand anders gaat het voor ons doen!” werd er geopperd in de WhatsApp groep.

Joan Nunnely, die in maart 2022 als Nummer 3 op de D66-lijst voor Rotterdam meedoet aan de Gemeenteraadsverkiezingen, benadrukt dat het initiatief partij overstijgend is. “Dit raakt de hele samenleving. Natuurlijk moeten we allemaal ons volledig netwerk inzetten dat soms ook mensen binnen de politieke partijen betreft, maar we moeten partij overstijgend nu de handen in elkaar slaan en krachten bundelen.

Het is geen D66 initiatief; daarom hebben we ook mensen van de PvdA, Denk, ChristenUnie en ook Bij1 hierbij betrokken. Vandaar dat we ook het onpartijdig politiek initiatief Kleur de Kamer erbij hebben betrokken. Daarom zet ik me ook zo in voor diversiteit op alle bestuurslagen van de gemeenschap. De misleidende info wint veld omdat die representatie er niet is. Op alle bestuurslagen blijft men vaak over alles hetzelfde roepen. Daar moet er een streep onder gezet worden. Er moeten campagnes komen die iedereen bereiken en ook daarvoor moeten er gelden beschikbaar worden gesteld. We hebben seats at the table bemachtigd; die moeten we nu gebruiken.”