Afbeelding

Studenten op vertrek uit St Maarten. Archief foto The Daily Herald

Conferentie bespreekt ‘Studiesucces Caribische studenten’ | Studiekeuze, cultuurverschillen, taal

Een Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’ houdt van 26 tot en met 28 september op Aruba de werkconferentie ‘Studiesucces Caribische studenten’, die moet leiden tot ondersteunende programma’s met concrete en structurele maatregelen, zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. Functionarissen van Aruba, Caribisch Nederland, Curaçao, Sint Maarten en Nederland nemen deel aan de conferentie op de Universiteit van Aruba.

In een persbericht refereert de regiegroep naar berichtgeving dat velen van de 1600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die jaarlijks starten aan een studie in Nederland, tegen zoveel problemen aanlopen, dat zij het einde van de opleiding vaak niet halen.

De problemen van de Caribische studenten in het hoger onderwijs zijn al langer bekend. De noodzaak samen te werken om tot een oplossing te komen ook. Daarom is op verzoek van het ministeriele Vierlandenoverleg in 2021 de Regiegroep opgestart, met vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van de vier landen, die een plan van aanpak heeft ontwikkeld om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren.

Een projectgroep, waarin betrokken partijen van het onderwijs van alle landen zijn vertegenwoordigd, is eveneens in 2021 aan de slag gegaan met dit plan van aanpak. De conferentie brengt nu alle betrokken landen bij elkaar om een concrete aanpak te ontwikkelen

Om dat te bereiken is onder andere meer aandacht nodig voor de studiekeuze, cultuurverschillen en taal,” zegt het bericht.

De deelnemers aan de conferentie zullen zich buigen over thema’s als een goede voorbereiding van de Caribische leerlingen en studenten die een opleiding willen volgen aan het hoger onderwijs, zorgvuldige overdracht en monitoring van de studenten, opleidingskansen op de eilanden en studiemobiliteit binnen het Koninkrijk. Ook zal de projectgroep zal tijdens werkconferentie de huidige stand van zaken, inclusief de concrete maatregelen die al genomen zijn, met de deelnemers delen.

De Regiegroep zal de aanbevelingen die uit de conferentie voortkomen, voorleggen aan het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat in december plaatsvindt.

De conferentie op de universiteit van Aruba zal officieel geopend worden door de Arubaanse minister van Onderwijs en Sportzaken, Endy Croes. Hij doet dit samen met Ron Bormans, voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’. Secretaris-generaal van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marjan Hammersma, zal ook aanwezig zijn. Evenals vertegenwoordigers van de overheden van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland alsmede rectoren van vier universiteiten en een brede vertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO.

Dat Caribische studenten veel knelpunten ervaren tijdens hun studie in Nederland, werd enige weken geleden nog benadrukt in een tussenrapportage die de Nationale ombudsman op donderdag 1 september 2022 lanceerde. Hieruit bleek dat het nog een jaar kan duren voordat maatregelen kunnen worden geïmplementeerd; zoals automatische gegevensuitwisseling tussen Nederland en de Caribische landen en de mogelijkheid voor DUO om BSN’s te verstrekken aan Caribische studenten voordat zij naar Nederland komen.

Arnhems gemeenteraadslid Nathalie Nede (ChristenUnie) stelde ook vragen aan het College van de Gelderse hoofdstad, over hoe die studenten uit de overzeese gebieden ondersteunt.

Op haar vraag “Wat doet het college om deze studenten zich welkom en thuis te laten voelen in onze stad?”, reageerde het college van burgemeester en wethouders van Arnhem eerder deze week als volgt:

“In de samenwerking met de kennisinstellingen aan Arnhem Studiestad streeft het college de volgende ambities na: 1. Profileren van Arnhem als studiestad, voor aankomende en zittende studenten en alumni. 2. Leveren van een bijdrage aan de rijke leeromgeving (buiten de schoolmuren): werken, wonen. Gericht op maatschappelijke uitdagingen van de stad en haar omgeving, waarbij vraagstukken integraal moeten worden opgepakt ter stimulering van het ‘over de eigen grenzen van de opleiding en van de organisatie’ heen te kijken. 3. Faciliteren van een unieke samenwerking tussen de kennisinstellingen en haar studenten. 4. Vanuit deze samenwerking actuele ontwikkelingen en trends signaleren en adresseren bij het bestuur van de kennisinstellingen en de gemeente Arnhem.

Het volledige verslag over de antwoorden op Nedes vragen, volgt nog.

Foto: Studenten op vertrek uit St Maarten. Archief foto The Daily Herald