Afbeelding

Bigi Bon School

Bigi Bon afro-centrische school heeft handtekeningen nodig

Een school waar er daadwerkelijk aandacht wordt besteed aan de identiteit van kinderen van Afrikaanse afkomst. Een school waar zij naast alle vakinhoudelijke kennis, ook holistisch leren nadenken over hun verleden om zodoende bewust mee te kunnen praten over hun toekomst; een school waar niet alleen eurocentrische geschiedschrijving de hoofdtoon voert en waar zij ook leren over afro-centrische religie, dans, muziek, kunst en geschiedenis. Een instituut waar hun specifieke identiteit verscherpt wordt door leerkrachten en opvoeders die daar diepgaand affiniteit mee hebben.

De Stichting Bigi Bon is al in vergevorderd stadium om in 2023 met zo’n instituut te starten in Amsterdam Zuidoost. De stichting stapt vandaag de publiciteit in om de gemeenschap te vragen hoognodige ondersteuningsverklaringen te tekenen. “Dat brengt ons een stap dichter op ons doel.”

Bigi Bon, Grote Boom in het Sranan werd vorig jaar opgericht als een alternatief onderwijsinitiatief gericht op de immigrantengemeenschappen en met name de afro gemeenschap. Vorig jaar en afgelopen augustus was de stichting verantwoordelijk voor de OZOSchool zomerschool in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-west, waar jongeren werden voorbereid op hun mbo-opleidingen. 

Een daverend succes.

Het grote doel van de stichting bleef desalniettemin om een afro-centrische school oprichten, naar het voorbeeld van de Historical Black Colleges and Universities (HBCU) in de VS. De initiatiefnemers zeggen niet te snappen waarom het concept van deze HBCU’s niet in Nederland bestaat.

Alle etnische gemeenschappen behalve de afro gemeenschap hebben er al jaren geleden werk van gemaakt dat hun kinderen scholen bezoeken waar hun specifieke identiteit gevormd wordt. Wij maken een inhaalslag,” zegt Bigi Bon oprichter Marvin Hokstam.

De school beoogt het antwoord te zijn op zaken waar het reguliere onderwijs voor jongeren van Kleur in tekortschiet. De verhalen over onderadvisering en over kinderen die niet “gezien” worden door docenten die zich niet kunnen verplaatsen in de culturele beleveniswereld van hun studenten, zijn bekend. Dat dit nadelige gevolgen heeft voor de schoolprestaties behoeft geen betoog.

Zwart manifest

Het Zwart Manifest (ter bestrijding van institutioneel anti-zwart racisme en ter bevordering van zwarte emancipatie in Nederland) zegt er het volgende over:

Het huidige onderwijssysteem werkt ongelijkheid in de hand en moet daarom grondig worden herzien. Al decennialang blijkt uit onderzoek dat de afkomst en het inkomen van opvoeders bepalend zijn voor het schoolsucces, de studie en de loopbaan van scholieren. Leerlingen met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ en leerlingen uit een sociaaleconomisch kwetsbaar milieu, hebben structureel te maken met slecht onderwijs, discriminatie op school en op de stageplek, lage verwachtingspatronen en onderadvisering van leraren.

Het slavernijverleden, kolonialisme, wit privilege en het migratieverleden werken door in het leven van kinderen en veroorzaken al vanaf de basisschool achterstand.

Dit kan en mag niet langer getolereerd worden in Nederland. Onderwijs is bedoeld om kinderen in Nederland vooruit te helpen in de maatschappij, niet om ongelijkheid in de hand te werken zoals nu gebeurt in alle lagen van ons onderwijssysteem.”

Grote boom

Het streven is voor een meertalige middelbare school. Haar werknaam is “Bigi Bon School”, vanuit de gedachte dat een Grote Boom schaduw biedt aan kleinere bomen en andere wezens die eronder leven.

Wij zijn allemaal Grote Bomen die de taak hebben om te zien naar degenen voor wie wij verantwoordelijk zijn. We dienen de wereld als een betere plek achter te laten dan wij hem aangetroffen hebben en degenen die na ons komen te behoeden voor fouten die in het verleden gemaakt zijn. Dat doe je met goed onderwijs dat resoneert met de doelgroep."

De werkgroep van de Bigi Bon School wordt gevormd door oprichter Hokstam, Projectleider Carl H.D. Steinmetz (Psycholoog en Victimoloog), Debbie Rokette (onderwijskundige) en Lakeesha Niemel (student Pedagogische Wetenschappen). De afgelopen tijd heeft dit team van bestuurders alle voorbereidende werkzaamheden verzet en gesprekken gevoerd met de Gemeente Amsterdam en onder andere International Baccalaureate (IB) wier internationaal georiënteerde educatie programma’s het overweegt te implementeren op de school. Overleg met andere schoolbesturen in Amsterdam volgt en informatieavonden met ouders staan op de planning.

Op weg naar dat punt wordt nu aan ouders gevraagd om te gaan naar deze link van de Gemeente Amsterdam, en daar aan te geven belangstelling te hebben in de Bigi Bon School.

Ouderverklaringen

“Projectleider Carl H.D. Steinmetz

Nu hebben we de gemeenschap nodig. Om dit te kunnen bewerkstelligen voor onze kinderen hebben we Ouderverklaringen nodig, waarmee we bewijzen dat er genoeg steun is voor dit initiatief,” .

“De ouderverklaring geldt niet als inschrijving,” staat er nadrukkelijk op de site van de Gemeente.