Afbeelding

screenshot caribisch netwerk

Arnhem raadsleden stellen vragen over "ondersteuning Caribisch Nederlandse studenten"

Berichtgeving dat studenten uit de Caribische eilanden het in Nederland niet trekken hebben tot vragen geleid in de Gemeenteraad van Arnhem. Gemeenteraadslid Nathalie Nede (ChristenUnie) vuurde vandaag met ondersteuning van haar collega raadslid Wimer Heemskerk (D66) een serie vragen af, waarin ze het college van de Gelderse hoofdstad uithoort over hoe die studenten uit de overzeese gebieden ondersteunt.

Nathalie Nede. Fractieleider ChristenUnie Arnhem
Nathalie Nede, fractieleider ChristenUnie Arnhem
Wimer Heemskerk.  Beeld Jan Adelaar @D66.nl
Wimer Heemskerk. Beeld Jan Adelaar @D66.nl

Nede en Heemskerk werden tot vragen getriggerd door een artikel van het Caribisch Netwerk vorige week, dat stelde dat er ook dit jaar weer honderden Curaçaose jongeren naar Nederland komen, waarvan de kans groot is dat ze hun studie niet afmaken.

“Meer dan de helft van de Caribische jongeren stopt met de studie, of haalt geen diploma binnen de studietermijn. De studieschuld van zo’n 50.000 euro, die blijft. De Nederlandse Ombudsman vindt de huidige situatie alarmerend en wil dat de overheid ingrijpt,” schrijft het Caribisch Netwerk.

Nede en Heemskerk zeggen zich grote zorgen te maken over deze groep jongeren. “Onlangs berichtte het Caribisch Netwerk dat meer dan de helft van de Curaçaose jongeren die in Nederland komen studeren hun studie niet afronden. Daardoor bouwen zij een hoge studieschuld op. Daarnaast weten deze studenten de weg in het Nederlandse systeem niet altijd goed te vinden, wat kan leiden tot schrijnende situaties zoals (dreigende) dakloosheid,” schrijven zij.

En vragen zij:

1. Heeft het college in beeld hoeveel jongeren uit het Caribisch deel van het Koninkrijk er jaarlijks naar Arnhem komen om te studeren?

2. Is het college op de hoogte van de problemen die zij mogelijk ervaren? Met name op het gebied van huisvesting, begeleiding binnen de opleiding en in de Arnhemse samenleving?

3. Wat doet het college om deze doelgroep extra te ondersteunen en te voorkomen dat deze studenten voortijdig met hun studie stoppen?

4. Hoe ondersteunt het college deze jongeren die onverhoopt toch voortijdig met hun studie stoppen?

5. Is het college bereid om met de onderwijsinstellingen in gesprek te gaan over deze problematiek en de raad daarover te informeren? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college van mening dat er op dit moment voldoende studentenhuisvesting beschikbaar is in Arnhem en dat het ook voor Caribisch Nederlandse en internationale studenten voldoende makkelijk is om in Arnhem huisvesting te vinden? Kan het college dat onderbouwen?

7. Wat doet het college om zorg te dragen voor voldoende studentenhuisvesting, specifiek voor Caribisch Nederlandse en internationale studenten?

8. Wat doet het college om deze studenten zich welkom en thuis te laten voelen in onze stad?