Afbeelding

Ara Heuvel

Ara Heuvel | Ik heb geen moeite met rijkdom, maar wel met armoede

Door: Robin Austen

Ara Heuvel is 46 jaar en woont in Amsterdam Zuidoost . Hij is zelfstandig adviseur-coach en werkt bij de GG&GD. De voormalig profvoetballer is al sinds zijn 15e geïnteresseerd in de politiek, maar had niet echt de ambitie om er ook echt in te gaan. Op latere leeftijd werd die gedachte steeds concreter en uiteindelijk is hij benoemd tot lijsttrekker van de PVDA in Amsterdam Zuidoost


AFRO Magazine profileert vandaag, met Kleur de Kamer een selectie van kandidaten van Afrikaanse afkomst die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022.

kdk


Waarom heeft u gekozen voor de PvdA?

Ik heb voor deze partij gekozen, omdat ik een overtuigd sociaaldemocraat ben. Sociaal Democratie is volgens mij de ideologie bij uitstek die ervoor kan zorgen dat  mensen succesvol met elkaar omgaan en samenleven. Iedereen kan en mag zichzelf zijn en iedereen heeft recht op alle basisvoorzieningen ook al kan hij of zij die zelf niet betalen. Niemand wordt vergeten en achtergelaten. Ik geloof in een samenleving waar de menselijke maat leidend is. Ik heb geen moeite met rijkdom, maar met armoede.

Wat zijn uw eigen toekomstdoelen binnen uw partij?

Als de PvdA Amsterdam Zuidoost voldoende zetels haalt dan word ik fractievoorzitter. Die kans is erg groot aangezien de PvdA in Zuidoost al jaren een van de grootste partijen is. Wij hebben de meest diverse kandidatenlijst van Amsterdam Zuidoost en dat is iets waar we trots op zijn. Deze diversiteit wil ik de komende jaren waarborgen. Iedereen is welkom en moet zich vertegenwoordigd voelen. Bij de PvdA Zuidoost is er altijd iemand die op jou lijkt.

Wat is het verschil dat u kunt maken in de politiek

Ik ga de politiek niet opnieuw uitvinden. Ik geloof in een wereld waar mensen elkaar met respect behandelen en bereid zijn om naar elkaar om te kijken. Dat klinkt bijna oubollig, maar dat is oké, want veel goede ideeën bestaan er al. Ik wil het verschil maken door mezelf en andere politici eraan te herinneren waarom en voor wie we aan het werk zijn. Dat is iets waar ik mezelf vaak aan heb gestoord in de politiek. Dus laten we de dingen waar we het over eens zijn vandaag in orde maken en dan praten we morgen over de dingen waarover we het oneens zijn.

Ara Heuvel

Foto: Ara Heuvel

Op welke manier Is de politiek de afgelopen jaren veranderd?

Er is een verharding in de samenleving gaande die heel lang buiten de politieke deur is gehouden. De laatste jaren zie je dat de verschuiving naar rechts en het beroep op vrijheid van meningsuiting  hebben gezorgd voor veel meer polarisatie in zowel de politiek als de samenleving. Het idee dat je alles mag zeggen betekent nog niet dat je alles moet zeggen. Fatsoen is een keuze en de lijm en het smeermiddel van onze samenleving.

Wat vindt u belangrijk waar uw partij zich zeker hard voor moet maken de komende periode?

Ik vind het belangrijk dat de PvdA Zuidoost blijft strijden voor alle bewoners van Zuidoost en in het bijzonder voor onze bewoners met een smalle beurs. Zorgen voor beter onderwijs, meer stageplekken en banen voor onze jongeren bij de grote bedrijven in Zuidoost. Wij willen goedkoop en snel houten huizen bouwen, rechtstreeks uit de fabriek. Wij gaan er alles aan doen om te voorkomen dat het Eroscentrum naar Amsterdam Zuidoost komt. Daarnaast willen we betere isolatie van onze huizen en een serieuze compensatie voor de hoge gasprijzen met name voor bewoners met een smalle beurs. Zij wonen vaak in slecht geïsoleerde huizen en moeten daardoor meer stoken voor dezelfde warmte. Met als gevolg een forse naheffing aan het einde van het jaar.

Wie zijn uw politieke helden?

Ik ben een échte Obama adept. Hij was misschien niet helemaal perfect, maar benaderde dat wel. Een heel bijzondere  president! Voor mij - en ik denk voor de hele wereld- een enorme inspiratiebron.

Wat zou voor u een persoonlijk succes zijn in de politiek?

Geen idee. Laten we als PvdA het vertrouwen van de kiezer belonen door ons keihard in te zetten voor onze bewoners met een smalle beurs. Als we daardoor meer bewoners van Zuidoost interesseren voor de politiek en de PvdA in het bijzonder, zie ik dat als een overwinning.

Waarom zou men op u moeten stemmen?

Allereerst wil ik zeggen dat stadsdeel Zuidoost behoefte heeft aan een partij die opkomt voor mensen met een smalle beurs en al jaren bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast weet ik dat onze jongeren heel erg talentvol zijn en behoefte hebben aan rolmodellen die op hen lijken. Met mijn achtergrond en nu als lijsttrekker van de PvdA vervul ik die rol. Maar gelukkig zijn er bij de PvdA Zuidoost meerdere kandidaten die als rolmodel fungeren bij hun achterban.

Wat zou u zelf nog kwijt willen?

Ik wil Amsterdam Zuidoost oproepen om te gaan stemmen. Maak gebruik van je recht en voel het als een plicht. In de stadsdelen mogen 16 jarigen dit jaar ook stemmen en dat is heel bijzonder. Dus dit is een oproep aan zowel ouders als hun kinderen, motiveer elkaar om te gaan stemmen. Mijn advies is; stem op de PvdA! Als je toch kiest voor een andere partij, stem dan op iemand die op je lijkt!