Afbeelding

ancestors

Ancestors unKnown Suriname | op zoek naar jouw Afro-Surinaamse roots

Ancestors unKnown Suriname: op zoek naar jouw Afro-Surinaamse roots is een programma waarbij deelnemers in Nederland en Suriname op zoek gaan naar hun  voorouders en familiegeschiedenis. Op vier zaterdagmiddagen en een zondagmiddag van 14 oktober tot/met 16 december 2023 krijgen ze tools, kennis en verhalen aangereikt om voor hen relevante familieverhalen en – gegevens op te sporen. Voor deelnemers in de leeftijd van 18 tot/met 40 jaar.

Ancestors unKnown Suriname is een  vervolg op een samenwerking tussen NAKS en Ancestors unKnown. In 2013 organiseerden NAKS, het EBGS Archief en Ancestors unKnown een project waarin Surinaamse jongeren informatie verzamelden over hun voorouders. Het resultaat van dit project werd zichtbaar gemaakt in en tijdens de kunstexpositie en het symposium ‘Sabi Yu Rutu’.

Tijdens het (online) programma Ancestors unKnown Suriname kunnen Amsterdammers met Afro-Surinaamse wortels en Afro-Surinaamse jongeren in Suriname kennismaken met stamboomonderzoek, om op zoek te kunnen gaan naar hun familiegeschiedenis. Leren speuren in archieven, het interviewen van familieleden en luisteren naar gastsprekers om meer te leren over een deel van hun geschiedenis. Een geschiedenis waar ze noch in Nederland noch in Suriname veel over hebben geleerd. Een programma met gastsprekers uit Suriname, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland.

Met dit programma hopen NAKS Suriname en Ancestors unKnown om jongeren in Suriname en Nederland te verbinden om zo toegang te verkrijgen tot verschillende perspectieven en ‘fysieke’ bronnen.

Gigi-Ong Alok, deelnemer Ancestors unKnown Suriname over zijn zoektocht:

“Ik heb enorm veel geleerd van de (Afro) Surinaamse cultuur en het koloniale en Afro-Surinaamse erfgoed. Voornamelijk het onderscheid tussen wat koloniale littekens zijn en welke gebruiken en tradities door de jaren heen weerstand hebben kunnen bieden tegen koloniale onderdrukking en in stand zijn gehouden. Daarnaast heb ik nieuwe vaardigheden opgedaan in stamboom- en archief onderzoek. Het was niet alleen inhoudelijk leerzaam, tijdens deze cursus heb ik meer geleerd over mijn eigen identiteit en mij kunnen verbinden met anderen. Ik vond het bijzonder om mijn ervaringen te kunnen delen met Surinamers in Suriname en Nederland. Bovendien heb ik mijn nicht leren kennen op deze cursus - brudu famiri!” 

Een deelnemer over wat deelname aan Ancestors unKnown Suriname heeft opgeleverd.

Inzichten en handvaten hoe ik onderzoek kan doen naar mijn (onze) familiegeschiedenis. Mijn leven voelt steeds completer. Ik voel mij vrijer, krachtiger en begrijp steeds meer over mijzelf.” 

Een deelnemer over haar deelname aan Ancestors unKnown Suriname

Het zoeken naar mijn voorouders maakt ook dat ik dichter tot mijzelf kom. Ik ben mij de afgelopen weken steeds meer gaan beseffen waar ik vandaan kom en ben ontzettend nieuwsgierig naar wat ik nog meer ga ontdekken.
Wat ik ook echt een aanwinst vond van het project is dat je met gelijkgestemden in een groep zit. Er was echt een gezamenlijk doel naar de zoektocht van onze voorouders. “ 

Ancestors unKnown Suriname wordt georganiseerd door NAKS Suriname en Ancestors unKnown. Het project is onderdeel van de Alliantie "De Ongelooflijke geschiedenissen van onze voorouders" en kan mede gerealiseerd worden dankzij een financiele bijdrage vanuit de subsidieregeling "Subsidie Diversiteit en Inclusiviteit voor aliianties Amsterdam 2021-2023 van de Gemeente Amsterdam.