Afbeelding

businessman leader modern office with businesspeople-working

Image by javi indy on Freepik

Analyse van CBS data: Werknemer heeft 70% meer kans op burnoutklachten dan zzp’er

Geen baas, geen vaste werktijden en alleen de klussen doen die je echt leuk vindt: het is het droombeeld van eenieder die de overstap maakt van werken in loondienst naar zelfstandig ondernemen. En hoewel dat scenario in de praktijk heus niet altijd op zal gaan, maakt dit toch dat burnoutklachten onder zzp’ers veel minder voorkomen dan onder werknemers. Vooral ‘complete uitputting’ als gevolg van het werk en moe starten aan een werkdag komt bij werknemers bijna twee keer zo vaak voor als bij zelfstandigen.

De kans dat je te maken krijgt met burnoutklachten door je werk is bij werknemers 70 procent groter dan bij zelfstandigen, staat in een persbericht. "Liefst een op de vijf werknemers geeft aan met deze klachten te kampen, tegen ‘slechts’ een op de negen zelfstandig ondernemers." Dat blijkt uit een analyse van arbeidsbemiddelaar Studenten.nl op basis van nieuwe CBS-cijfers. 

cbs

In algemene zin geldt dat vrouwen gemiddeld genomen meer burnoutklachten ervaren dan mannen. Dit verschil is onder werknemers echter groter dan onder zelfstandigen. 21,9 procent van de vrouwelijke werknemers kampt ermee, tegen 18,3 procent van de mannelijke werknemers. Bij zelfstandigen gaat het om respectievelijk 12,7 en 11,2 procent.

Kijkend naar de verschillende leeftijdscategorieën valt op dat Nederlanders tussen de 25 en 35 jaar het vaakst burnoutklachten ervaren, zowel werknemers als zelfstandigen. Dit wordt vervolgens minder naarmate de jaren - en dus de werkervaring - toenemen. Opmerkelijk is volgens Patrick Werkman van Studenten.nl dat het relatieve verschil tussen werknemers en zelfstandigen juist groter wordt in de oudere leeftijdscategorieën. Met andere woorden: hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op burnoutklachten wanneer je zelfstandige bent ten opzichte van wanneer je in loondienst zou werken. Volgens Werkman heeft dit ermee te maken dat zzp’ers vooral in de beginjaren vaak veel stress ervaren over het hebben van voldoende werk en dus het voortbestaan van hun onderneming.

Risico’s voor zelfstandige jongeren

Kortom: zzp’en lijkt in veel gevallen goed voor de geestelijke gezondheid. Toch zijn er ook zeker kanttekeningen te plaatsen. Met name jongeren lopen risico's. En de laatste jaren zijn er juist steeds meer jongeren aan de slag gegaan als zelfstandige. Vooral studenten werken veelal via platformbedrijven waarbij ze zichzelf kunnen inroosteren tegen relatief hoge uurtarieven. 

“Veel jongeren realiseren zich niet dat ze niet worden doorbetaald wanneer ze ziek zijn. Verder bouwen ze geen vakantiedagen en pensioen op. Maar misschien nog wel het belangrijkste: ze moeten zelf btw- en inkomstenbelastingaangifte doen," zegt Patrick Werkman van Studenten.nl diemet name jongeren waarschuwt voor de risico’s van zzp’en.

Het ligt voor de hand dat studenten daarvoor geen boekhouder inhuren. 

“En dan kan het dus gebeuren dat je maandelijks - zeker voor studentenbegrippen - een hoop geld ontvangt, maar er bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting achter komt dat je eigenlijk duizenden euro’s opzij had moeten zetten. Geld dat in veel gevallen al op is gegaan aan vakanties, festivals of het collegegeld. Dat zorgt vanzelfsprekend juist weer voor een hoop stress."