Afbeelding

amref

Anna en haar zoontje wassen hun handen na wc-bezoek. ©: Jeroen van Loon

Amref Flying Doctors roept op tot bewustwording op Wereld Toilet Dag

Op zondag 19 november 2023, Wereld Toilet Dag, vraagt Amref Flying Doctors aandacht voor de sanitaire crisis op het continent Afrika. "Ons dagelijks bezoek aan het toilet lijkt zo vanzelfsprekend, iets wat we allemaal doen zonder er veel bij na te denken. We beschouwen het in Nederland als een vanzelfsprekendheid. Wereldwijd zijn er nog steeds 3,5 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilige en schone toiletten, dat is meer dan een derde van de wereldbevolking. Een groot deel daarvan woont in Oost-Afrika. Daar heeft 7 op de 10 mensen geen toegang tot deze basisvoorziening."

Goede wc van levensbelang

Afbeelding

amref

Op het continent zijn er nog steeds ruim 700 miljoen mensen die geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen. Naar de wc gaan lijkt misschien doodgewoon, maar is onmisbaar voor een goede hygiëne en goede gezondheid. De impact van toegang tot sanitaire voorzieningen reikt verder dan het eenvoudig vervullen van basisbehoeften. Sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, zijn essentieel om de verspreiding van ziekten te verminderen. Met name voor kinderen onder de vijf jaar zijn watergerelateerde aandoeningen vaak fataal. Elke dag sterven er nog steeds duizenden kinderen aan diarree als gevolg van slechte hygiëne.

Vooral meisjes en vrouwen de dupe

Wc’s zijn er niet alleen om je behoefte te doen, maar voldoende sanitaire voorzieningen op bijvoorbeeld scholen zorgen er ook voor dat meisjes op school blijven. Zo missen veel meisjes in het oosten van Afrika gemiddeld twee maanden school per jaar omdat ze ongesteld zijn. Iets wat we in Nederland nauwelijks kennen. “In veel landen in Oost-Afrika heerst er op ongesteldheid een groot taboe. Voeg daarbij dat veel gezinnen geen geld hebben voor maandverband en er weinig sanitaire voorzieningen zijn, en je begrijpt waarom er veel meisjes thuisblijven van school als ze ongesteld zijn. Hierdoor lopen ze grote achterstanden op,” vertelt Nanneke Nix, Manager Programma-ontwikkeling bij Amref Flying Doctors.

Duurzame oplossingen

Om deze kwestie aan te pakken, heeft Amref Flying Doctors samen met partners het project FINISH Mondial opgezet. Door microfinanciering mogelijk te maken voor de bouw van veilige wc’s via dit project en het opleiden van lokale zorgverleners, wordt er in Oost-Afrikaanse landen gewerkt aan het verbeteren van de gezondheidssituatie. Tot op heden zijn er al 1,5 miljoen toiletten gebouwd, maar de strijd is nog lang niet gestreden.

Nanneke: “Eerst zorgen we ervoor dat mensen in dorpen en steden zelf de noodzaak van een toilet inzien. Zo komen mensen in beweging omdat ze niet meer hun behoefte buiten willen doen. Zodra er vraag is, zorgen we ervoor dat gezinnen zonder een wc een kleine lening aan kunnen gaan bij een bank. Hiermee kunnen zij veilige wc's bouwen die ze in een jaar of twee afbetalen.”

Terwijl in Nederland de toegang tot een toilet als vanzelfsprekend wordt beschouwd, ervaren miljoenen mensen dagelijks een hele andere toch schrijnende realiteit. Op Wereld Toilet Dag roept Amref daarom op om niet alleen naar het toilet te gaan, maar om ook even stil te staan (te zitten) bij de ongelijke toegang tot deze basisbehoefte.

Feiten en cijfers over water, hygiëne en sanitaire voorzieningen:

  • 3,5 miljard mensen leven nog steeds zonder veilige sanitaire voorzieningen, waaronder 419 miljoen mensen die hun behoefte in de open lucht doen. (WHO/UNICEF, 2023)
  • Onveilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne zijn verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 1.000 kinderen jonger dan 5 jaar per dag. (WHO, 2023)
  • 2 miljard mensen hebben nog steeds geen basisvoorzieningen op het gebied van hygiëne, waaronder 653 miljoen mensen die helemaal geen voorziening hebben. (WHO/UNICEF, 2023)
  • Om SDG 6 - water en sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030 - te bereiken, is een verzesvoudiging nodig van de huidige mondiale vooruitgang op het gebied van drinkwater, een vervijfvoudiging voor sanitaire voorzieningen en een verdrievoudiging voor hygiëne. (VN-Water, 2023)

Bij het huidige tempo van vooruitgang zullen er in 2030 nog steeds 3 miljard mensen leven zonder veilige toiletten en 1,4 miljard zonder basishygiënische voorzieningen. (WHO/UNICEF, 2023)

Over Amref Flying Doctors

Gezonde mensen en daardoor minder armoede. Dat is het doel van Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie. Amref Flying Doctors werkt met gedrevenheid en lef aan een duurzaam en gezond Afrika. Structureel – en vooral – van binnenuit.  

Amref Flying Doctors ontvangt steun van de Nederlandse overheid, de Nationale Postcode Loterij en 100.000 gevers, waaronder particuliere donateurs, bedrijven en stichtingen. Amref Flying Doctors is aangemerkt als ANBI, beschikt over CBF-Erkenning en is ISO-gecertificeerd. 

 Meer informatie: www.amref.nl