Afbeelding

museumdirecteuren

Afrikaanse, Europese museumdirecteuren adopteren Verklaring van Dakar voor multilateraal partnerschapsprogramma

Zestig Afrikaanse en Europese museumdirecteuren uit 38 landen kwamen van 25 tot 27 april 2023 bijeen in Dakar, Senegal, om samenwerkingsverbanden tussen musea in Afrika en Europa te versterken. The Museum of Black Civilisations was gastheer van dit evenement. Het Nationaal Museum van Wereldculturen, bestaande uit Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, woonde deze ook bij.

Een persbericht van het Nationaal Museum van Wereldculturen zegt dat de museumdirecteuren tijdens de bijeenkomstgezamenlijk de prioriteiten van een dergelijk programma bepaald. Zij legden de basis voor het creëren van een kader voor uitwisseling en wederzijdse steun, het smeden van duurzame banden tussen musea en het versterken van hun rol in de samenleving. Zij gingen in gesprek met potentiële supporters die kunnen bijdragen aan de duurzaamheid ervan.

"Het samenbrengen van 60 museumdirecteuren uit Afrika en Europa is een historische gebeurtenis. In Dakar werd een netwerk geboren; een forum dat musea en partners in staat stelt een gezamenlijke toekomst te smeden. Een grote stap voorwaarts, met een lange en spannende weg voor ons om het wederzijds begrip te bevorderen", aldus Hamady Bocoum, directeur van het Museum van Zwarte Beschavingen van Dakar en voorzitter van de stuurgroep, en Guido Gryseels, vice-voorzitter van de stuurgroep. 

VERKLARING VAN DAKAR
Wij, directeuren van musea uit 38 landen in Afrika en Europa, verzameld in The Museum of Black Civilizations in Dakar van 25 tot 27 april 2023, bevestigen onze ambitie om samen te bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst in een perspectief van dialoog tussen culturen waarvan Léopold Sedar Senghor een van de grootste voorstanders was. 
In de overtuiging dat musea een belangrijke rol te spelen hebben bij het bevorderen van vrede en wederzijds begrip, verbinden wij ons er samen toe partnerschappen op te bouwen en te versterken om hedendaagse uitdagingen aan te gaan en aan toekomstige generatie de geest van wederzijds vertrouwen en respect door te geven. De belangrijkste functie van musea is een brug te slaan tussen gisteren, vandaag en morgen, hier en elders, en wederzijds begrip te bevorderen. Onze musea moeten daarom geen plaatsen van nostalgie zijn, maar dynamische inspiratiebronnen voor toekomstgericht hedendaags erfgoed. Wij hebben het erfgoed van Afrika lang opgesloten in een etnografische visie, maar het is een levende rijkdom, met potentieel door de kracht van de beelden waarvan de interpretatie de huidige en toekomstige samenleving opbouwt. 
Wij verbinden ons ertoe onze inspanningen te mobiliseren om samen met de gemeenschappen, collecties in Afrika en Europa te documenteren, te bewaren, te herinterpreteren en ze ter beschikking te stellen van het publiek via digitalisering, onderzoek, onderwijs en tentoonstellingen.
Wij zullen samen onze praktijken herdenken door meer te steunen op endogene kennis en expertise en ons beter aan te passen aan klimaatproblemen en te werken aan milieuvriendelijke ruimtes. Wij beschouwen de ontwikkeling van gezamenlijke reizende tentoonstellingen, met meerdere partners, die in Afrika en Europa circuleren als een instrument om de verhalen die onze visie op de wereld vormen te veranderen en onze hernieuwde geëngageerde partnerschappen te bevorderen.
Deze ambities hebben ons geïnspireerd om een duurzaam netwerk op te bouwen in overeenstemming met de wereldwijde culturele governance op het gebied van musea zoals belichaamd door UNESCO. 
Wij verbinden ons hier collectief en individueel, elk in ons land, om deze visie te bevorderen.
Dakar, 27 april 2023
 

Dit initiatief wordt gesteund door:  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland

Stiftung Preußischer Kuturbesitz, Germany

Stiftung Humboldt Forum, Germany

Goethe-Institut, Germany

Institut Français, Senegal, France

Museum of Black Civilisations, Dakar, Senegal