Zwart onder Oranje meets De zwarte Hollander

Gedeelde geschiedenis

Om de onderbelichte gedeelde geschiedenis te ontsluiten en te delen met de rest van de samenleving organiseren jongeren onder de projectnaam ‘Zwart onder Oranje’, gesteund door Stichting Nusantara Amsterdam, Stichting Indo Afrikaans Kontakt, Recreatie Oorlogsveteranen Surinamers en Stichting Assanteman Association Netherlands, een serie cultuureducatieve activiteiten bestaande uit lezingen, paneldiscussies en een expositie gewijd aan de diverse etnisch-culturele bevolkingsgroepen die onderdeel uitmaakten, waarvan sommige nog steeds onderdeel zijn, van het Koninkrijk der Nederlanden.

Zwart onder Oranje focust zich op de gedeelde Nederlandse geschiedenis die nu nog steeds van invloed is op ons allen. Zwart staat voor de gekoloniseerde groepen en Oranje voor Nederland.

Piraterij en roof, onderdrukking en ontmenselijking zijn kenmerken van de Nederlandse kolonisatie, oorlogen en slavernij in de overzeese gebieden. Langdurige relaties van economische en militaire aard in Zuidelijk- en West-Afrika, Zuid-Amerika, Zuidoost Azië en het Caribische gebied hebben hiertoe geleid.

Expositie

De expositie is gericht op de jonge generatie nazaten die hun verhaal delen over hun ervaring in een wit Nederland waar nog geen ruimte is voor een dekoloniaal perspectief. Zwart onder Oranje creëert deze ruimte daarom zelf door de onderbelichte verhalen te documenteren en te delen met heel Nederland. 

Deze jongeren willen zich losmaken van het opgelegde hokjesdenken en de opgedrongen eenzijdige verhalen (o.a. in schoolboeken en musea), maar zijn juist geïnteresseerd in de verhalen van de eigen, oudere generatie. Vele verhalen worden verzwegen, witgewassen en in de doofpot gestopt met vaak als reden dat de focus op de toekomst moet liggen.

Hoe kunnen we onze richting bepalen als we ons gedeelde verleden niet kennen? Zwart onder Oranje deelt de verhalen vanuit het perspectief van de (voormalig) gekoloniseerden en hun nazaten en weigert de eurocentrische geschiedvervalsing in stand te houden.

Wij willen onszelf identificeren en een eerlijk perspectief op de geschiedenis zodat we in de toekomst de naam ‘Zwart onder Oranje’ kunnen veranderen en vervangen met een ander voorzetsel. Zo werken wij aan een geschiedenis waarin al onze verhalen gelijkwaardig naast elkaar staan.

“We maken een begin met de jongere generatie, nazaten van tot onvrijheid gekoloniseerde, tot een zichzelf verloochenende, tot plantage- en huisslaaf gemaakte, tot vluchteling en tot vrijheidsstrijder gemaakte, tot christen en tot compagniesoldaat gemaakte, tot gouvernementslaaf en tot KNIL-militair gemaakte, tot Zwarte Piet en knecht-van-Sint gemaakte, tot rijksgenoot, tot allochtoon en tot medelander gemaakte, tot opium schuivend en tot harddrugverslaafd gemaakte, tot kaper en gijzelnemer gemaakte, tot inspraak bevorderend en participerend burger gemaakte, tot maatschappelijk en politiek geëngageerd gemaakte dienaren van het Koninkrijk der Nederlanden.”

Plaats: 

Bijlmerplein 393, 1102 DK Amsterdam-Zuidoost

Datum: 

21 okt 2017 - 14:00 tot 18:00
Voeg toe aan jouw agenda