Black Empowerment Youth Day

Het project Black Empowerment Youth Day richt zich op het empoweren van Afro-Caraïbische jonge mannen in de leeftijd van 15 t/m 25 jaar. Doelstelling is het weerbaarder maken van de deelnemers, zodat ze als volwaardig burger kunnen participeren aan de Nederlandse samenleving. 

Het gaat dan vooral om Afro-Caraïbische jonge mannen die een kwetsbare positie innemen doordat ze bijvoorbeeld geconfronteerd worden met discriminatie of racisme, minder kans op werk hebben vanwege dreigende schooluitval of omdat ze in een moeilijke gezinssituatie leven. Het project biedt hun workshops aan van mannelijke rolmodellen op het gebied van bijvoorbeeld weerbaarheid en ondernemerschap. 

Bestaande coachingprogramma’s houden onvoldoende rekening met de culturele en historische context van verschillende categorieën jonge mannen. Black Empowerment Youth Day, een initiatief van Untold, wil hier verandering in brengen.

Meld je aan via info@untold.nl o.v.v. ‘Black Empowerment Youth Day’.

 

Locatie: Bijlmer Parktheater
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam

Plaats: 

Amsterdam

Datum: 

29 okt 2016 - 15:00 tot 18:00
Voeg toe aan jouw agenda