De Trans-Atlantische slavernij en de verbazingwekkende nieuwe revelaties

Afrikaanse slaven in de film Amistad van Steven Spielberg

Ik keek naar een herhaling van het opgenomen BBC programma Britain's Forgotten Slave Owners. Tijdens het kijken hiernaar kom ik tot de ontdekking dat de Britse slavenhouders na de afschaffing van de Britse slavernij in 1834, zich toen gingen richten op het kopen van slaven en plantages in Suriname van Nederlandse slavenhouders. Door deze nieuwe situatie, konden enkele Britten hun slavenhouderspraktijken nog langdurig voortzetten. Aangezien de Nederlandse afschaffing van de slavernij, nog decennia lang op zich liet wachten! 

Door deze nieuwe situatie, konden enkele Britten hun slavenhouderspraktijken nog langdurig voortzetten. Aangezien de Nederlandse afschaffing van de slavernij, nog decennia lang op zich liet wachten!

Wat overigens bij mij afschuw wekte, is het feit dat de Britse (ex)slavenhouders, evenals hun Nederlandse soortgenoten, wel zijn gecompenseerd voor de inkomstenderving door de afschaffing van de slavernij. En het frappante hiervan is dat de Britse abolitionisten onder leiding van Wilberforce, juist propageerden dat juist de slaven gecompenseerd moesten worden. Maar zoals een ieder inmiddels weet is dat nooit gebeurd!

In plaats daarvan kregen de Britse (ex)slavenhouders omgerekend 17 miljard pond uitbetaald voor hun misdaden tegen de Afrikaanse mens. Dus ze werden rijkelijk beloond. En de Afrikaanse (ex)slaven werden als een hond uitgelaten en hun vrijheid gegeven, zonder enig perspectief op economische hulp. Overigens vraag ik mij bij deze wel af, wat het bedrag was dat aan de Nederlandse (ex)slavenhouders is uitbetaald.

In plaats daarvan kregen de Britse (ex)slavenhouders omgerekend 17 miljard pond uitbetaald voor hun misdaden tegen de Afrikaanse mens. Dus ze werden rijkelijk beloond.

Uitgaande van het voorgaande en de manier waarop mijn en onze voorouders zijn behandeld, vind ik dat er terecht recht is op uitbetaling van 'reparations' (herstelbetalingen).

In deze wetenschappelijke documentaire is ook te zien, dat de betalingen van de gekochte Nederlandse Afrikaanse slaven door de Britten, waren geprijsd in guldens.

Wat ook zo pijnlijk is in deze BBC documentaire, dat gepresenteerd werd door de gerenommeerde Britse wetenschapper , is dat vele gebouwen in Londen gebouwd zijn uit de winsten van de slavernij. En hij laat ook zien waar de slaveneigenaren woonden of nog wonen. Maar ook wat zij allemaal uitbetaald kregen ter compensatie van de afschaffing van de slavernij.

Archief Amsterdamse Notarissen
Het zal velen waarschijnlijk niet zijn opgevallen. Maar onlangs heeft het 3,5 kilometer archief, 760 kasten met 4,5 miljoen aktes van de jaren 1578 tot 1915 vrijgegeven. Dit materiaal zal beheerd worden door het Stadsarchief Amsterdam en is voorgedragen voor de 'Memory of the World’-lijst van UNESCO.

Tijdens de presentatie van deze nieuwe historische feiten via het tv-programma EenVandaag, koos de archivaris Pauline van de Heuvel een slavernijonderwerp om voor te lezen voor de kijkers. En het was niet mals was zij voorlas! Het ging namelijk over een bewuste verkrachting van een slavin. 

En het was niet mals was zij voorlas! Het ging namelijk over een bewuste verkrachting van een slavin.

Door deze nieuwe archief ontsluiting, ligt er heel veel materiaal daarover, onder andere van de Nederlandse slavernij. Ik hoop dat naar aanleiding hiervan, vooral de zwarte historici er gebruik van zullen maken, om dit belangrijk deel van onze gezamenlijke historie te helpen ontsluiten.

Ik hoop dat naar aanleiding hiervan, vooral de zwarte historici er gebruik van zullen maken, om dit belangrijk deel van onze gezamenlijke historie te helpen ontsluiten.

Voor meer informatie kan men ook  raadplegen.