Identiteit met Peggy Bouva

Zo ben ik gewoon! Hoe vaak zeggen we dat niet? Maar wie ben je eigenlijk? Wat kenmerkt jou? En hoeveel daarvan heb je niet automatisch overgenomen tijdens jouw opvoeding of van jouw sociale omgeving waardoor je niet de persoon bent, of misschien nog wel ontdekkende bent naar de persoon die je in essentie echt bent?

In deze episode ga ik in gesprek met Peggy Bouva, bedenker en maker van het kennisspel 'Hoe goed ken jij Suriname' en 'Tropical Memory Animals , gemeente consulent en één van de podcast makers van 'De plantage van onze voorouders'. We hebben het over identiteit en hoe de unieke combinatie van allerlei persoonlijke kenmerken samen een eenheid vormen. We kijken ieder vanuit onze eigen persoonlijke ervaringen naar de combinatie persoonlijkheid, normen en waarden, geloofsovertuiging en levensovertuiging.

We delen ervaringen over beïnvloeding tijdens de kindertijd, en de bewustwording van onze eigen rol in het ouderschap.  Want identiteit is wie je bent, wat het betekent om jou te zijn.

Zoals Peggy dat heel mooi zegt: Identiteit is wat je ademt.