25 mln EUR weggeboekt, financiële malversaties bij Buma/Stemra.

Persbericht van Kleanmusik en een collectief van auteurs, componisten en burgers die hun stemmen willen laten horen ten aanzien van misstanden in de muziekindustrie die niet op adequate wijze door Europese of nationale toezichthouders zijn aangepakt. 

Ondanks directe signalen aan Job Cohen, de voorziJer van het Nederlandse muziekinstituut VOICE, aangaande valsheid in geschrifte binnen de Nederlandse auteursrechten organisatie Buma / Stemra, is geen effectieve actie ondernomen.

Buma / Stemra is de grootste muziekrechtenorganisatie in Nederland met een jaaromzet van meer dan 150 miljoen EUR en dus belangrijk voor muziek auteurs en componisten in binnen-en buitenland. Achter de verhalen van verscheidene gedupeerde muziekauteurs en componisten gaat veel leed schuil en diverse van hen uitten meerdere malen signalen betreffende fraude met geldstromen aan de heer Cohen en al sedert 2013. Dit omdat VOICE zelfregulering afdwingt door het mede legitimeren van een kwaliteitskeurmerk voor auteursrechtenorganisaties in Nederland.

Onder leiding van de heer Job Cohen, die een persoon van goede reputatie, ex-burgemeester van Amsterdam en de voormalige partijleider van de PvdA is, heeL VOICE voortdurend haar goedkeuring aan Buma / Stemra verstrekt., Door dit te doen heeft VOICE jarenlang wangedrag van Buma / Stemra ten opzichte van muziekauteurs gelegitimeerd. Het falen van VOICE wordt verergerd door het feit dat 1 VOICE-bestuurslid, voorheen ook vice-voorzitter, nu volgens het FD verdacht wordt van fraude binnen Buma / Stemra. 

De keuze van VOICE om dit niet in haar publieke verklaring van 1 september 2017 te adresseren is pijnlijk, onbegrijpelijk en het verdachte VOICE bestuurslid dient terstond op te stappen., In Juni en Augustus 2017 meldden Nederlandse journalistieke media "Het Financieele Dagblad (FD)" en "De Correspondent (DC)”, aanwijzingen van fraude, , binnen Buma / Stemra.

Het FD wekt de concrete suggestie dat de CFO en CLO (Chief Legal Officer) hierbij betrokken zijn. De CLO ontkent alle beschuldigingen en geeft aan dat ze momenteel ”arbeidsongeschikt" is en advocaten in de arm heeft genomen. Auteursvakbond en -vereniging NtB-VCTN meldt in bezit te zijn van onderzoekssrapporten van advocatenkantoor Nauta Dutilh en BDO waarin o.a. ongeregeldheden worden geduid over 25 miljoen EUR aan oude buitenlandgelden van auteurs.

Bedragen tussen 1983 en 2015 zouden ineens weggeboekt zijn nadele van oudere auteurs. De heer Job Cohen, voorzitter van VOICE, verklaarde op 1 september 2017 echter ondanks fraudesignalen, dat de zelfregulering van VOICE werkt, omdat Buma/ Stemra zelf het initiatief heeft genomen voor een extern onderzoek. 

Dit laatste is echter feitelijk onjuist omdat de CEO van Buma/Stemra zelf aangaf op de laatste Buma Stemra ALV dat een klokkenluider de aanleiding was voor het starten van zijn onderzoek., 

25 miljoen EUR oude jaren weggeboekt! Wat nog meer? Eisen

Wij zijn een collectief van consciëntieuze Europese auteurs, componisten en burgers die onze stemmen willen laten horen ten aanzien van misstanden in de muziekindustrie die niet op adequate wijze door Europese of nationale toezichthouders zijn aangepakt . Maar ook niet door politici, leidinggevenden, vakbonden en media. Wij eisen volledige openbaarmaking van de Nauta Dutilh en BDO onderzoeksrapporten, het aLreden van het VOICE bestuurslid mogelijk betrokken bij fraude, een herziening van de VOICE zelfregulering, diepgaand onderzoek naar sectorale fraude door een parlementaire commissie en een volledig crimineel en fiscaal onderzoek naar de rol van betrokkenen.

In het rapport van advocatenfirma Nauta Dutilh worden  namen van alle voormalige directieleden genoemd: de heer Hein van der R, Wieger K, Anja K en Jolanda van de K genoemd. Gezien de ernst van de bevindingen van Nauta Dutilh en BDO over de significante grootte van onbetaalde bedragen en boekingen in het financiële grootboek van Buma / Stemra, dient terstond te worden voorkomen dat nog aanwezige frauduleuze medewerkers hun misdaden verduisteren. Actie door auteurs, componisten en burgers is nodig om te waarborgen dat de autoriteiten doorpakken en optreden.,

Wij dragen actief bij aan het mobiliseren van auteurs en burgers om op 2 Oct 2017 mee te protesteren in Utrecht bij de BUMA NL Awards. Of op 5 October 2017 in Beverwijk mee te doen aan een NMD Debatevent. Samen werken we zo aan een goede voorbereiding van gezamenlijke acties op de Buma-Stemra ALV op 30 October 2017.

De opstellers en ondersteuners van dit persbericht zijn:

Www.kleanmusik.nl

Dhr. Melchior Rietvelt (Auteur/Componist) 

Dhr. Martin Duiser (Auteur/Componist)

 Dhr. Mohamed Akbal (Burger, Ondernemer) 

Dhr. Rob Storm (Burger, Financieel Specialist)

Cees Slings (Auteur/Componist)

 Dhr. Rob Bolland (Auteur/Componist)

 Dhr. Ad Brinks (Artiest)

Dhr. Jerry Macintosh (Auteur/Componist)

Dhr. Werner Kanhai (auteur)

Dhr. Erik de Ruijter (auteur)

Dhr. Peter van Wijngaarden (ex-uitgever)

Mw. Rhoda Horemans (ex-uitgever)

Mw. Rhoda Horemans (ex-uitgever)

De meningen geuit op de opiniespagina vertegenwoordigen niet de mening van AFRO Magazine