Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

In 2016 is het 15 jaar geleden dat in de Zuid-Afrikaanse stad Durban VN-lidstaten voor het eerst een breed akkoord bereikten over een Verklaring en Actieplan inzake de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en verwante vormen van intolerantie.

Discriminatie is bij wet verboden.

Dit onderwerp is meer dan ooit actueel. Racisme en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, etnische afkomst, seksuele voorkeur of religie bestaan helaas nog altijd in alle samenlevingen in de wereld.

Discriminatie is bij wet verboden. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. Aanzetten tot haat of discriminatie is ook strafbaar.

In de praktijk bestaat er zowel bewuste als onbewuste discriminatie, volgens het College voor Rechten van de Mens. Soms wordt het argument gebruikt dat het niet de bedoeling was om te discrimineren. Daarom zou dan geen sprake zijn van discriminatie. In de wet wordt echter geen uitzondering gemaakt voor onbewuste discriminatie. Sterker nog, de intentie doet er niet toe.

Niemand wil gediscrimineerd worden en niemand wil van discriminatie beschuldigd worden. Dat maakt discriminatie een ingewikkeld en beladen begrip. Bovendien geven mensen verschillende betekenissen aan het begrip discriminatie en beoordeelt men situaties en opmerkingen verschillend. Wat de één als een grap bedoelt, kan voor een ander zeer kwetsend zijn. Door deze verschillende opvattingen en het taboe op discriminatie is het moeilijk discriminatie te herkennen en bespreekbaar te maken.

Het is daarom belangrijk de democratische waarden en mensenrechten te verdedigen die de internationale gemeenschap met de jaren heeft opgebouwd.

Even bezinnen vandaag dus.