De Koningen en Koninginnen van Afrika

Askia de Grote (ca. 1443 - 1538, ook Muhammad Toure, Askia (as-kie-a)) was een keizer van het Songhairijk in de late 15de eeuw, de opvolger van Sunni Ali Ber. Enkele weken geleden vertoonde Robin Walker -The Black History Man- tijdens zijn lezing over 'The Songhai Empire', een foto van een Afrikaanse koning. Een trotse man met een zwaard, klaar voor de strijd, aan het hoofd van een machtig leger van soldaten allemaal gekleed in beschermende maliënkolders. “Dit waren onze voorouders. Het waren trotse heersers die over enorme landen regeerden. En dit is hoe ze het verdedigden. Het waren geen primitievelingen,”vertelde Walker tijdens de lezing die werd georganiseerd door House of Khepera in Collectief Groenehoven in Amsterdam Zuidoost.

Zijn publiek dat bestond uit voornamelijk nakomelingen van Afrikaanse tot slaaf gemaakten, vertrok verrijkt met meer kennis dan ze voorheen hadden over het continent waar hun voorouders uit waren gestolen. Walker had niet gelogen: Afrika was voor de Europese kolonisators er hun macht deden gelden, een continent van koninkrijken die niet onder deden voor de koninkrijken in Europe.

Het inspireerde tot verder Googlen en dat bracht ons naar collectie foto’s van de “Great Kings and Queens of Africa” die werd gemaakt voor Anheuser-Busch, het moederbedrijf van Budweiser bier. De collectie prachtige schilderijen werd van 1975 tot 2000 gemaakt in opdracht van het bedrijf; ze hangen nu in expo's en galleries van zes zwarte universiteiten in de VS HBCU's, onder de voorwaarde dat de gehele collectie ieder haar wordt vertoond tijdens het Anheuser-Busch Legends of the Crown Leadership Symposium. De hele collectie is wel US$ 1 miljoen waard.

Deze foto's hieronder zijn maar een deel van de volledige collectie weliswaar. Hier komen we nog op terug. Nu even genieten.

Egypte

Hatshepsut The Ablest Queen of Far Antiquity (1503-1482 BC)Hatshepsut The Ablest Queen of Far Antiquity (1503-1482 BC)
Kunstenaar: Dean Mitchell (1957-)
Hatshepsut was 33 jaar lang de bekwame koningin die haar mannelijke rivalen overwon nadat haar vader haar tot troonopvolger benoemde. Ze leidde ’s werelds grootste natie toentertijd en liet tempels en Pyramides bouwen, waarvan sommigen tot vandaag nog overeind staan. 

Angola

Mwana Ngana Ndumba Tembo—Ruler of the Angolan Tchokwe (1840-1880 circa)

Mwana Ngana Ndumba Tembo—Ruler of the Angolan Tchokwe (1840-1880 circa)
Kunstenaar: Kenneth Calvert (1950-)
Ndumbo Tembo hield de soevereiniteit van de Tchokwe gemeenschap in stand en beschermde  hij haar natuurlijke hulpbronnen door een autonoom territorium aft e bakenen waartoe Europeanen geen toegang hadden. Ndumba Tembo’s werk maakte het voor de Tchokwe mogelijk om hun onafhankelijkheid te waarborgen.

Congo

Shamba Bolongongo African King of Peace (1600-1620)Shamba Bolongongo African King of Peace (1600-1620)
Kunstenaar: Roy LaGrone (1921-1993)
Hij wordt geroemd als één van de grootste Koningen van de Congo. King Shamba wilde niks meer dan de vrede te bewaren. Hij staat ook bekend voor zijn inzet om kunst te promoten, en voor het vormgeven van een complexe en erg democraat overheidssysteem waarin alle Bushongo mensen vertegenwoordigd waren.

Dahomey (now Benin)

Benhanzin Hossu Bowelle—The King Shark (1841-1906)Benhanzin Hossu Bowelle—The King Shark (1841-1906)
Kunstenaar: Thomas Blackshear II
Benhanzin was de meest invloedrijke koning van West Afrika tegen het einde van de 19de eeuw. Hij had een fit leger om het zelfbeschikkingsrecht van zijn land te verdedigen. Hij stond voor humaniteit en is geroemd voor het creeren van enkele van de fijnste liederen en gedichten van Dahomey.

Egypte

Cleopatra VII Queen of Egypt (69-30 BC)Cleopatra VII Queen of Egypt (69-30 BC)
Kunstenaar: Ann Marshall
Dit is de meest populaire van de zeven matriarchen die deze naam droegen; Cleopatra besteeg de troon op zeventienjarige leeftijd. Haar levensdoel was om Egypte naar wereld dominantie te leiden en daarvoor ging ze samenwerken met twee Romeinse leiders:—Julius Caesar en Mark Antony. Echter kon geen van beide haar droom waarmaken voordat ze overladen, hetgeen Cleopatra ertoe dreef om haar eigen leven te nemen.

Ghana

Yaa Asantewa Queen of Ghana (1863-1923)

Yaa Asantewa Queen of Ghana (1863-1923)
Kunstenaar: Barbara Higgins Bond
Queen Mother Yaa Asantewa leidde haar land in de laatste Ashanti oorlog tegen de Britten.

Mali

Mansa Kankan Musa King of Mali (1306-1337)Mansa Kankan Musa King of Mali (1306-1337)
Kunstenaar: Barbara Higgins Bond
Mansa Musa onderscheidde zichzelf als een man die alles op grote schaal deed en Mali tot een van ’s werelds grootste en rijkste rijken maakte. Hij was een geleerd man en bracht kunstenaars van naam naar Mali om het culturele bewustzijn van zijn mensen op hoger peil te brengen. Hij werd vooral geprezen na een succesvolle pelgrimage door de Sahara woestijn.

Menkhoaneng (present-day Lesotho)

Moshoeshoe King of Batsutoland (circa 1786-1870)Moshoeshoe King of Batsutoland (circa 1786-1870)
Kunstenaar: Jerry Pinkney (1939-)
Moshoeshoe regeerde langer dan 50 jaar. Hij was een wijze, rechtgeaarde koning,een brilliant diplomat en bedreven in oorlogsvoering. Hij bracht groepen met uiteenlopende ideologieën bijeen om een stabiele gemeenschap te creeeren met recht en wet. Hij wist dat vrede welvaart mogelijk maakte en ontweek regelmatig conflict door onderhandelingen aan te gaan.

Soedan

Samory Toure The Black Napoleon of the Sudan (1830-1900)
Samory Toure The Black Napoleon of the Sudan (1830-1900) 
Kunstenaar: Ezra Tucker
Toen Bissandugu werd overvallen en Samory Toure’s moeder gevangen werd genomen, nam hij haar plaats in om haar vrij te krijgen. Hij ontvluchtte en voegde zich bij het leger van Koning Bitike Souane of Torona. Hij werd toen zelf daarna tot koning gekroond en weerstond expansionisme in Afrika. Hij wordt daarom ook wel de “Zwarte Napoleon van de Soedan” genoemd.

Zimbabwe

Nehanda of Zimbabwe (1862-1898)Nehanda of Zimbabwe (1862-1898)
Kunstenaar: Lydia Thompson (1960-)
Nehanda was één van Zimbabwes jongste en meest invloedrijkse religieuze leiders. Ze ging op oorlogspas nadat de Britten haar land binnenvielen. Ze werd echter gevangengenomen en geexecuteerd nadat ze een wrede legerleider liet vermoorden.  

Zululand

Nandi Queen of Zululand (1778-1826 AD)Nandi Queen of Zululand (1778-1826 AD)
Kunstenaar: HM Rahsaan Fort II (1950-)
Zij was getrouwd met de koning van Zululand; ze hadden samen een zoon, maar zij werd verbannen omdat de andere vrouwen van de koning jaloers werden op haar. Ze voedde hem desalniettemin koninklijk op en hij werd later de meest bekende Zulu koning aller tijden.