Zwarte Piet demonstranten overwegen racisme aanklacht tegen het OM

De stichting Nederland Wordt Beter zegt dat het een klacht zal indienen tegen het Openbaar Ministerie, omdat die zegt niet te kunnen oordelen of het gebruik van de figuur Zwarte Piet een belediging inhoudt.

De Stichting uitte zich vandaag fel tegen het besluit van het OM om de aangiften die de stichting deed van discriminatie, racisme en (groeps)belediging. te seponeren.

Volgens Nederland Wordt Beter meet het OM met meerdere maten: “Het is ons niet duidelijk waarom het OM wel tot vervolging is overgegaan wegens de Zwarte Piet beledigingen aan het adres van de zwarte spelers van Oranje.”

Nederland wordt Beter en drie particulieren deden in het najaar van vorig jaar aangifte tegen het gebruik van de figuur van Zwarte Piet door een aantal instanties, waaronder intochtcomités. Een aantal intochtcomités zoals de ‘Stichting Gouda’ voor de landelijke intocht en het ‘Sinterklaas Intochtcomité Amsterdam’ maakten zich volgens verschillende aangevers schuldig aan discriminatie en racisme.

De intochtcomités hadden Zwarte Pieten met zwart geschminkte gezichten, rode lippen, oorbellen en een afro-pruik, laten deelnemen aan de intocht. Deze uitdossing zou volgens de aangevers racistisch en discriminerend zijn omdat de kenmerken van zwarte mensen grotesk en stereotyperend worden uitgebeeld.

Het OM zegt echter in een persbericht dat de organisaties waartegen aangifte gedaan is, zich niet opzettelijk beledigend uitgelaten over een groep mensen wegens hun ras. “Daarnaast is het OM van oordeel dat er geen sprake is van aanzetten tot discriminatie. Vervolging is volgens het OM niet aan de orde omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd.” De aangevers kunnen bij het gerechtshof een klacht indienen tegen het besluit tot seponeren, zegt het OM.

Nederland Wordt Beter zegt in haar reactie dat zij haar klacht nu tegen het OM zal indienen.
“Omdat veel Nederlanders 'momenteel' een karikatuur van zwarte mensen niet beledigend vinden, is het volgens het OM kennelijk niet beledigend,” zegt de stichting.

Zij vervolgt: “De pieten die bij de Amsterdamse intocht zich uitdrukkelijk uitdosten met extra dikke lippen en een kam in hun afro-pruik, lieten zich wel degelijk intentioneel beledigend uit. Onze aangifte was dan ook specifiek op hen gericht.”