Zuidoost jongeren brengen vluchtelingen kerstwens

Studenten van het in Amsterdam Zuidoost brachten op maandag 21 december een spandoek met kerstwensen die ze hadden geschreven, naar vluchtelingen die bij hun in de buurt zijn gehuisvest. “De studenten vonden het wel een goed idee om op deze manier mensen die dat nu wel kunnen gebruiken een hart onder de riem te steken,” zegt het Weekend College in een persbericht.

De spandoek was gemaakt tijdens het dat het Weekend College hield op zaterdag 19 december ter afsluiting van het kalenderjaar 2015. In de maanden daarvoor behandelde de organisatie het thema Wereldburgerschap, waarin studenten bewustzijn werd bijgebracht over wereldontwikkelingen en de plaats die zij daarin innemen.

Een onderwijsondersteuningsinstituut dat met subsidie van het Stadsdeel Zuidoost wordt uitgevoerd in het ROCvA gebouw in Zuidoost, ontvangt het Weekend College iedere zaterdag zo’n 120 kinderen. De studenten, waarvan het leeuwedeel een immigrantenachtergrond heeft, krijgen gratis huiswerkbegeleiding, maar ook social skills oefeningen en algemene ontwikkeling. Het thema Wereldburgerschap was daar onderdeel van.

“Het journaal liet afgelopen maanden veelvuldig de spanning in de wereld zien, van vluchtelingen kinderen die in gammele bootjes de oversteek waagden tot incidenten en micro-agressie in de Westerse landen. Voor onze studenten, kinderen van migranten, is het ten volle realiseren van hun potentieel, in studie en talentontwikkeling, hun bijdrage aan veiligheid en perspectief op wereldvrede. Vrede begint klein, bij het eigen handelen, bij empathie voor de ander die onzeker staat in een toekomst vol uitdagingen.”

Het Weekend College noemde het maken en aanbieden van de spandoek zo'n daad van micro-vrede. “Onze nieuwkomers en  hiergeborenen, onze jeugd, geven de vluchtelingen nieuwkomers een boodschap van micro-vrede. Wees welkom, we steunen jullie, ieder kind telt. We dragen op onze manier bij aan vrede en veiligheid in onze straat, buurt, wijk, stad, land. Veiligheid begint klein, bij iedere ontmoeting, ieder gesprek, iedere daad van micro-vrede. Samen werken aan een mooie toekomst vol vrede en veiligheid.” Het thema van de komende periode is Vrede en Veiligheid.

De geste werd hartelijk ontvangen. De studenten mochten niet verder dan de hal van het gebouw waarin zo'n 300 vluchtelingen zijn ondergebracht en ze mochten ook geen foto's maken van de overhandiging, maar dat was niet omdat ze niet welkom waren. De banner werd bewonderd door de passerende vluchtelingen en de studenten werden geprezen.

"Het is prachtig dat jullie dit voor ons doen. Deze spandoek krijgt een plek in de zaal," zei de vertegenwoordiger van de vluchtelingen, een Syrier die voor de oorlog zijn land verwoestte er werkte als Engels docent.