Zuid Soedan ratificeert kinderrechtenverdrag

Zuid Soedan heeft het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd deze maand. Daarmee is de Verenigde Staten het enige land ter wereld dat deze internationale overeenkomst nog niet getekend heeft.

UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) zegt verheugd te zijn met de ratificatie door Zuid Soedan, waar honderdduizenden kinderen slachtoffer zijn van het al 16 maanden durende conflict. “680 kinderen zijn gedood; 235.000 kinderen, waaronder velen die naar moeilijk bereikbare plaatsen zijn gevlucht, lopen dit jaar het risico om ernstig ondervoed te raken; 400.000 kinderen gaan niet meer naar school als direct gevolg van de crisis; 600.000 kinderen hebben psychologische hulp nodig. En meer dan 13.000 kinderen zijn gerekruteerd door gewapende groepen,” zegt het fonds in een persbericht.

Jonathan Veitch, directeur van UNICEF in Zuid-Soedan waarschuwde dat de toekomst van het land op het spel staat, tenzij de huidige schendingen van de rechten van kinderen worden gestopt.

"We moeten deze historische gebeurtenis gebruiken om onze aandacht te richten op de honderdduizenden kinderen in Zuid-Soedan die leiden onder het conflict", zegt Veitch. "Deze kinderen moeten enorm worstelen om eten te krijgen, worden gerekruteerd door gewapende groepen en gedwongen om te stoppen met school."

"Alle kinderen in Zuid-Soedan hebben recht op voedsel, onderwijs, schoon water en goede sanitaire voorzieningen, bescherming en gezondheidszorg. Als het verdrag eenmaal is geïmplementeerd, kan het in potentie het leven van de Zuid-Soedanese kinderen veranderen."

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het vormt de basis van het werk van UNICEF. Inmiddels hebben 195 landen - waaronder Nederland - het verdrag geratificeerd. Dat betekent dat zij hun nationale wetgeving in overeenstemming hebben gebracht met de uitgangspunten van het verdrag.